Bản đồ quy hoạch

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đáng chú ý nhất.

p 20220401105924701

 Phường Đồng Văn thuộc thị xã Duy Tiên, phía đông giáp phường Tiên Nội và phường Yên Bắc; Phía tây giáp phường Duy Minh; Phía nam giáp phường Hoàng Đông; Phía bắc giáp phường Bạch Thượng và phường Duy Minh.

4. Đường nối đường Thần Nữ tới đường Trần Duy Hưng

Theo quy hoạch, đoạn đường này có điểm đầu ở đường Thần Nữ, điểm cuối ở đường Trần Duy Hưng. Đường này có chiều dài khoảng 560 m.

p1 20220401105926349

  Đường nối đường Thần Nữ tới đường Trần Duy Hưng trên bản đồ quy hoạch.

p1 20220401105925889

  Đường nối đường Thần Nữ tới đường Trần Duy Hưng trên bản đồ Google vệ tinh.

5. Đường nối từ đường Phố Nguyễn Khuyến tới ĐCT Hà Nội – Ninh Bình

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 350 m. Điểm đầu ở đường Phố Nguyễn Khuyến, sau đó kết thúc ở ĐCT Hà Nội – Ninh Bình.

p2 20220401105927691

  Đường nối từ đường Phố Nguyễn Khuyến tới ĐCT Hà Nội – Ninh Bình trên bản đồ quy hoạch.

p2 2022040110592713

  Đường nối từ đường Phố Nguyễn Khuyến tới ĐCT Hà Nội – Ninh Bình trên bản đồ Google vệ tinh.

6. Đường nối đường số 5 nói trên tới đường Xa Lao

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở đường số 5 đã miêu tả ở trên, sau đó kết thúc đường Xa Lao, cách đó khoảng 290 m về phía bắc.

p3 20220401105929296

  Đường nối đường số 5 nói trên tới đường Xa Lao trên bản đồ quy hoạch.

p3 20220401105928400

  Đường nối đường số 5 nói trên tới đường Xa Lao trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Duy Tiên – tỉnh Hà Nam)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam TẠI ĐÂY

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

untitled 16195035883791901406348

Bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619410134049491477947

Bản đồ quy hoạch xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Mê Linh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619603582335476376304

Bản đồ quy hoạch xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Văn Khê huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451086568622003825787

Bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645193597755845683197

Bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645082710153990409900

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Chu Phan huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…