Bản đồ quy hoạch

Bản đổ quy hoạch huyện Gia Lâm, Hà Nội 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Gia Lâm, Hà Nội được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về xây dựng, giao thông, công nghiệp và đô thị.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Huyện Gia Lâm nằm ở phía đông của thủ đô Hà Nội, cách trung tâm thành phố khoảng 10km, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh và huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
 • Phía tây giáp quận Long Biên, quận Hoàng Mai và huyện Đông Anh
 • Phía nam giáp huyện Thanh Trì và huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
 • Phía bắc giáp thành phố Từ Sơn và huyện Tiên Du thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Về mặt địa lý, huyện Gia Lâm được phân ra làm ba khu vực, ngăn cách bởi dòng sông Đuống gồm:

 • Cụm Bắc Đuống: thị trấn Yên Viên và 7 xã: Yên Viên (xã), Yên Thường, Dương Hà, Ninh Hiệp, Đình Xuyên, Phù Đổng, Trung Mầu.
 • Cụm Nam Đuống: Trâu Quỳ, Cổ Bi, Đặng Xá, Dương Xá, Phú Thị, Dương Quang, Kim Sơn, Lệ Chi.
 • Cụm Sông Hồng: Đông Dư, Bát Tràng, Kim Lan, Văn Đức, Đa Tốn, Kiêu Kỵ.
 • Huyện Gia Lâm có: Sông Hồng, sông Đuống (sông Thiên Đức) và sông Cầu Bây, sông Bắc Hưng Hải chảy qua.- Sông Hồng (làm ranh giới tiếp giáp với quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì).

Quy hoạch Huyện Gia Lâm, bao gồm 2 thị trấn: Trâu Quỳ (huyện lỵ), Yên Viên và 20 xã: Cổ Bi, Đặng Xá, Dương Xá, Phú Thị, Dương Quang, Kim Sơn, Lệ Chi, Đông Dư, Bát Tràng, Kim Lan, Văn Đức, Đa Tốn, Kiêu Kỵ, Yên Thường, Yên Viên (xã), Dương Hà, Ninh Hiệp, Đình Xuyên, Phù Đổng, Trung Mầu.

Quy hoạch xây dựng vùng đô thị huyện Gia Lâm

Ngày 29/3/2022, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1073/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Lâm đến 2030, tâm nhìn đến 2050
Phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Gia Lâm với diện tích khoảng 11.473 ha. Ranh giới có phía đông, đông bắc giáp tỉnh Bắc Ninh; phía nam, đông nam giáp tỉnh Hưng Yên; phía tây giáp  quận Long Biên; phía bắc, tây bắc giáp huyện Đông Anh.

Về quy mô dân số, dự kiến đến năm 2030 có khoảng 450.000 người; đến năm 2040 khoảng 450.000 – 540.000 người; đến năm 2050 khoảng 540.000 – 555.000 người.
Mục tiêu của quy hoạch nhằm triển khai cụ thể hóa các định hướng đồ án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 phù hợp với yêu cầu của quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.

Quy hoạch cũng xác định vùng động lực phát triển kinh tế – xã hội định hướng phát triển kinh tế theo hướng cân bằng và bền vững, làm tiền đề cho việc nâng cấp huyện lên thành quận; đề xuất quy hoạch tổ chức không gian đô thị, điểm dân cư nông thôn, hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng xã hội, dịch vụ công nghiệp, nông nghiệp…
Trên địa bàn huyện cũng hình thành một số khu đô thị mới, điển hình như:

 • Khu đô thị Đặng Xá: Nằm trên địa bàn 2 xã Đặng Xá và xã Cổ Bi, có quy tu 69,60 ha. và khoảng 20.000 người đang sinh sống và làm việc. Nằm trên đường QL5 và gần QL1B Hiện giao thông đi lại khá thuận tiện.
 • Khu đô thị mới Trâu Qùy (31 ha): Nằm trên địa bàn xã Đăng Xá và Thị trấn Trâu Qùy, quy mô 31,8 ta.
 • Khu đô thị Vinhomes Ocean Park. Nằm trên địa bàn Thị trấn Trâu Qùy, xã Dương Xá, xã Kiêu Ky, xã Đa Tốn. Tổng diện tích 420 ha, nằm ở cửa ngõ phía Đông Hà Nội, giao của 2 tuyến đường QL54 và QL5E.

Quyết định cũng yêu cầu lựa chọn các chỉ tiêu về sử dụng đất theo từng giai đoạn 10 năm, 20 năm cho khu vực đô thị, khu vực nông thôn và các khu vực đặc thù trên cơ sở tính toán, xác định cụ thể theo luận cứ và tham khảo, cập nhật số liệu của các quy hoạch có liên quan được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Dự báo nhu cầu đất xây dựng đô thị, nông thôn, công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp… theo những giai đoạn lập quy hoạch.
Với các chỉ tiêu về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật: đối với khu vực đô thị, thực hiện theo chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc đã xác định tại đồ án quy hoạch phân khu đô thị N9, N10, N11 đã được phê duyệt.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất, huyện Gia Lâm

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới của huyện Gia Lâm, đáp ứng mục tiêu quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường; trên cơ sở các chỉ tiêu cấp thành phố phân bổ; định hướng quy hoạch của các ngành, các đơn vị của huyện, phương án quy hoạch đã tổng hợp, cân đối quỹ đất và chủ động xác định, xác định bổ sung các chỉ tiêu sử dụng đất trong thời kỳ 2021-2030 của huyện như sau:
Phương án sử dụng đất trong kỳ quy hoạch của huyện Gia Lâm được xác định thông qua cơ cấu 03 loại đất, gồm: Đất nông nghiệp 2.798,43 ha, chiếm 23,99% diện tích tự nhiên; Đất phi nông nghiệp 8.818,12 ha, chiếm 75,60% diện tích tự nhiên; Đất chưa sử dụng 47,81 ha, chiếm 0,41% diện tích tự nhiên.

Phương án chuyển mục đích sử dụng trong thời kỳ quy hoạch theo hồ sơ địa chính, bao gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 2.548,42ha; Chuyển đổ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở: 308,86 ha
Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-203, huyện Gia Lâm.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Gia Lâm đến 2030
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Gia Lâm đến 2030

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 14/5/2022, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 UBND huyện Gia Lâm.

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Ngày 08/02/2023, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 823/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Gia Lâm.
Theo đó, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của huyện Gia Lâm với diện tích đất nông nghiệp là 4.956,38 ha; đất phi nông nghiệp là 6.536,19 ha; Đất chưa sử dụng: 171,79 ha.
Đồng thời, kế hoạch thu hồi đất năm 2023 với tổng diện tích đất nông nghiệp là 641,76 ha;
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 gồm các chỉ tiêu sau: đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp có tổng diện tích là 803,05 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 36,86 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 39,87 ha.
Vị trí, diện tích các khu vực đất phải thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất: Được xác định theo bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, tỷ lệ 1/25.000, nội dung cụ thể theo Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Gia Lâm.

Phân biệt giữa Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013) quy định về khái niệm quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất như sau:
Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.
Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Liên hệ:

Meey Map | Cập Nhật Thông Tin Quy Hoạch Mới Nhất.

Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN

Bộ phận kinh doanh

Đánh giá post
Avatar of ĐINH VĂN KHIÊN
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.

Related Posts

c 479 1680595617 1518

Bản đồ quy hoạch Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa chi tiết và thông tin quy hoạch TP Nha Trang. Chúng tôi hi…

quy hoach trung phung

Bản đồ quy hoạch Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tra cứu bản đồ quy hoạch phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Cùng Meey Map check quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phường Trung Phụng,…

ban do xa dong my

Bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội thông qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin đáng tin cậy và…

screen shot 2021 08 30 at 190638 1630325214865387280815

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Khám phá bản đồ quy hoạch phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương để hiểu rõ hơn về các kế hoạch phát triển và quy hoạch của…

phuong 17 quan bt 16293686912131590864931

Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một…

vt 1629877187302790693664

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai

Đồi 61 là một xã thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Vị Trí Địa lý Xã Đồi 61 nằm ở trung tâm huyện Trảng Bom, có vị trí địa lý: Phía…