Thông tin chủ sở hữu Meey Map

Công ty TNHH Chuyển đổi số Bất động sản, mã số doanh nghiệp 0110275494, được thành lập vào ngày 07/03/2023 với sứ mệnh thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số trong ngành bất động sản; Từ đó, tăng tính thanh khoản, khai thác tối đa công năng sử dụng của bất động sản. Và xa hơn, Meey Map mong muốn khẳng định thương hiệu Việt, trí tuệ Việt trên thị trường quốc tế.

owner infomation content
Để thực hiện sứ mệnh này, Meey Map đang hướng tới phát triển sản phẩm/nền tảng công nghệ kết hợp giữa thành quả của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 và hiểu biết sâu sắc về thị trường bất động sản

Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch và hỗ trợ tìm kiếm bất động sản trực tuyến – là một trong những sản phẩm đầu tiên được xây dựng, phát triển và quản lý bởi Công ty TNHH Chuyển đổi số Bất động sản.