Quy hoạch vùng

Quy hoạch tỉnh Bắc Giang đến 2030, tầm nhìn đến 2050


Quy hoạch tỉnh Bắc Giang đến năm 2030 Bắc Giang trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, toàn tỉnh sẽ hình thành 29 đô thị và quy hoạch 29 khu công nghiệp.

Ngày 17/02/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 219/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quyết định, đến năm 2030, Bắc Giang trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, quy mô GRDP đứng trong nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước và dẫn đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc; Toàn tỉnh Bắc Giang sẽ hình thành 29 khu đô thị. Trong đó có 1 đô thị loại I (TP. Bắc Giang), 4 đô thị loại IV, 26 thôn là đô thị loại V. Quy hoạch 23 khu dịch vụ đô thị liên quan đến quy hoạch khu công nghiệp, khu vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng, các môn thể thao.

Tỉnh Bắc Giang quy hoạch 10 nghìn ha đất phát triển công nghiệp Đến năm 2030 quy hoạch 29 khu công nghiệp (KCN). Các khu, cụm công nghiệp tập trung tại các khu vực như: Dọc hành lang Quốc lộ 1, đường cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn; Khu công nghiệp đi theo hành lang ĐT 398, ĐT296- ĐT295- QL37- QL17- ĐT 299; Khu công nghiệp phía Đông theo hướng hành lang ĐT 293- Quốc lộ 37, vành đai V.

Quy hoạch tỉnh Bắc Giang đến 2030, tầm nhìn đến 2050
Bản đồ Quy hoạch tỉnh Bắc Giang đến năm 2030

Quy hoạch phát triển không gian tỉnh Bắc Giang

Quy hoạch phát triển liên tỉnh tỉnh Bắc Giang và phân vùng không gian của tỉnh thành 3 vùng bao gồm:

 • Các vùng trọng điểm (khu vực phía Tây Nam của tỉnh): Bao gồm các huyện Hiệp Hòa, Việt Yên, Yên Dũng, thành phố Bắc Giang và một phần phía Nam huyện Lạng Giang, phía Tây – Tây Nam huyện Lục Nam; lấy thành phố Bắc Giang làm trung tâm vùng.
 • Vùng phía đông: Bao gồm các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam; lấy thành Chũ làm trung tâm huyện lỵ.
 • Khu vực phía Bắc: Bao gồm các huyện Yên Thế, Tân Yên, Lạng Giang; chấp nhận thành phố Lipa là trung tâm khu vực.

Theo đó, vùng kinh tế trọng điểm được định hướng phát triển với động lực phát triển chính là công nghiệp, dịch vụ và môi trường đô thị. Hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, đô thị tầm cỡ vùng, kết nối không gian công nghiệp, dịch vụ, đô thị hóa với các tỉnh, thành phố, huyện lân cận, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, ngoại lực.

Quy hoạch tỉnh Bắc Giang đến 2030, tầm nhìn đến 2050
Bản đồ quy hoạch phát triển không gian tỉnh Bắc Giang

Trung tâm phát triển của vùng kinh tế trọng điểm là thành phố Bắc Giang và vùng công nghiệp hóa, đô thị hóa tại các huyện Việt Yên, Hiệp Hòa, Yên Dũng, Lạng Giang, Lục Nam. Các trục phát triển chính của vùng kinh tế trọng điểm bao gồm:

 • trục Thành phố Vôi – Thành phố Bắc Giang – Việt Yên theo Quốc lộ 1A, đường cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn;
 • Trục thị trấn Bắc Giang – Bích Động – Thắng đi theo hành lang ĐT295B – Quốc lộ 37.
 • Trục thị trấn Hiệp Hòa – Nhâm Biên đi theo hành lang ĐT 398 (quy hoạch mới).
 • Trục TP Bắc Giang – Đồi Ngô đi theo hành lang QL31 và ĐT293.

Quy hoạch phát triển đô thị tỉnh Bắc Giang

Đồ án quy hoạch hệ thống đô thị bao gồm các khu vực phát triển đô thị như:

 • Đô thị trung tâm tỉnh (Huyện TP Bắc Giang và vùng phụ cận);
 • Khu đô thị hóa tập trung phía Nam tỉnh (các huyện Bích Động – Nếnh, Nam Việt Yên);
 • Khu đô thị hóa tập trung phía Tây tỉnh (huyện Thắng và Nam Hiệp Hòa);
 • Khu vực đô thị hóa tập trung ở phía Đông Nam của tỉnh (huyện Nham Biên và phía Tây Bắc Yên Dũng);
 • Vành đai tập trung đô thị sinh thái ven sông Cầu (Việt Yên – Hiệp Hòa).
Quy hoạch tỉnh Bắc Giang đến 2030, tầm nhìn đến 2050
Bản Đồ Quy Hoạch Phát Triển Hệ Thống Đô Thị Tỉnh Bắc Giang

Quy hoạch mạng lưới đô thị Đến năm 2030, toàn tỉnh Bắc Giang có 29 đô thị, bao gồm: 01 đô thị loại I (TP. Bắc Giang); 01 đô thị loại III (Thành phố Việt Yên); 04 đô thị loại IV (Thị trấn Hiệp Hòa, Thị trấn Chũ mở rộng, Thị trấn Vôi và Thị trấn Đồi Ngô); 26 đô thị là đô thị loại V gồm 09 đô thị hiện hữu và 14 đô thị thành lập mới. Tùy theo mức độ đô thị hóa đạt được trong thời kỳ quy hoạch, xây dựng Đề án sắp xếp, điều chỉnh các đơn vị hành chính cấp huyện để phân loại, phân cấp chính quyền thành phố tương ứng. Quy hoạch 23 khu đô thị – dịch vụ có liên quan đến quy hoạch khu công nghiệp, khu vui chơi, nghỉ dưỡng, thể dục thể thao.

Quy hoạch phát triển công nghiệp, hậu cần – Bắc Giang

Quy hoạch phát triển không gian công nghiệp và bố trí, sắp xếp hệ thống các khu công nghiệp, cụm công nghiệp Phát triển công nghiệp tập trung đảm bảo các yếu tố và điều kiện kết nối giao thông thuận tiện, đáp ứng các điều kiện về hạ tầng điện, nước, thu gom và xử lý rác thải, nước thải, tổ chức các dịch vụ cho người lao động…; đồng thời bảo đảm khai thác, sử dụng đất có hiệu quả; các khu công nghiệp được quy hoạch gắn với quy hoạch cơ cấu các khu dịch vụ đô thị.

Các khu vực tập trung khu, cụm công nghiệp bao gồm:

 • Khu công nghiệp dọc hành lang Quốc lộ 1A, đường cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn;
 • Khu công nghiệp dọc hành lang ĐT398, ĐT296 – ĐT295 – Quốc lộ 37. Quốc lộ 17- ĐT299;
 • Khu công nghiệp phía Đông đi theo hành lang AT293 – Quốc lộ 37 Vành đai V.

Đến năm 2030, quy hoạch 29 KCN với diện tích khoảng 7000 ha (gồm 12 KCN – đô thị – dịch vụ); quy hoạch 63 KCN với diện tích khoảng 3000 ha.

Quy hoạch tỉnh Bắc Giang đến 2030, tầm nhìn đến 2050
Bản Đồ Quy Hoạch Phát Triển Công Nghiệp Tỉnh Bắc Giang

Vùng lãnh thổ phát triển dịch vụ tổng hợp và logistics được chia thành 09 vùng quy hoạch dịch vụ tổng hợp, logistics và ICD, bao gồm:

 • Khu trung tâm: Bố trí 01 khu dịch vụ tổng hợp và hậu cần tại thành phố Bắc Giang.
 • Khu phía Bắc: Tổ chức 01 khu dịch vụ tổng hợp, logistics, Cảng nội địa ICD Hương Sơn, huyện Lạng Giang.
 • Phía Tây, Tây Nam: Bố trí 06 khu dịch vụ chung, logistics, cảng thủy nội địa ICD, gồm: Khu dịch vụ tổng hợp và logistics Xuân Cẩm – Hương Lâm; dịch vụ tổng hợp, logistics, Cảng ICD Đông Lỗ – Tiên Sơn; khu dịch vụ tổng hợp và hậu cần Tiên Sơn – Ninh Sơn; Khu dịch vụ chung và kho vận Yên Hạ; khu dịch vụ tổng hợp, logistics, cảng nội địa ICD Long Xá; Khu Dịch Vụ Tổng Hợp Và Kho Vận Nhâm Biền.
 • Khu Đông Nam: Bố trí khu dịch vụ tổng hợp, logistics, Cảng nội địa ICD Yên Sơn.

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Bắc Giang

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỉnh Bắc Giang với tổng diện tích tự nhiên 389.589 ha, trong đó: đất nông nghiệp khoảng 268.972 ha, giảm 32.091 ha; đất phi nông nghiệp khoảng 119.920 ha, tăng 34.786 ha; đất chưa sử dụng khoảng 697 ha, giảm 2695 ha.

Kế hoạch phục hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, đưa đất chưa sử dụng vào khai thác sử dụng giai đoạn 2021 – 2030 như sau:

 • Thực hiện thu hồi 34.598 ha đất nông nghiệp và 1.947 ha đất phi nông nghiệp để thực hiện các dự án phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.
 • Chuyển mục đích 34.598 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong đất nông nghiệp 5.344 ha.
 • Đưa khoảng 2.695 ha đất chưa sử dụng vào mục đích nông nghiệp 2.456 ha (quản lý rừng, trồng cây lâu năm,..), sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp 239 ha.

Diện tích đất thu hồi, chuyển mục đích sử dụng được thể hiện chi tiết theo Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030, tỉnh Bắc Giang.

Quy hoạch tỉnh Bắc Giang đến 2030, tầm nhìn đến 2050
Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030, Bắc Giang

Tài liệu đính kèm:

Đánh giá post

Tác giả

 • Meey Map

  Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

  View all posts
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

vnm quang ninh quang yen tien an

Xã Tiền An, thị xã Quảng Yên – Quy hoạch – Bản đồ – Tổng quan

Tiền An là một xã của thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Thành lập: 1995 Diện tích: 25,93 km²…

vnm quang ninh quang yen song khoai

Xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên – Quy hoạch – Bản đồ – Tổng quan

Sông Khoai là một xã của thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Thành lập: 1984 Diện tích: 18,39 km²…

vnm quang ninh quang yen lien vi

Xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên – Quy hoạch – Bản đồ – Tổng quan

Liên Vị là một xã của thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Thành lập: 1998 Diện tích: 32,58 km²…

vnm quang ninh quang yen cam la

Xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên – Quy hoạch – Bản đồ – Tổng quan

Cẩm La là một xã của thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Diện tích: 4,2 km² Dân số: 4276…

vnm dak nong dak glong quang son

Xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong – Quy hoạch – Bản đồ – Tổng quan

Quảng Sơn là một xã của huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông. Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Nguyên Diện tích: 451,76 km² Dân số: 6.110 người (2010)…

vnm quang ninh hai ha quang phong

Xã Quảng Phong, huyện Hải Hà – Quy hoạch – Bản đồ – Tổng quan

Quảng Phong là một xã của huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Thành lập: 2006 Diện tích: 78,25 km² Dân…