Bản Đồ Hành Chính

Bản Đồ Huyện Vĩnh Tường: Khám Phá Quy Hoạch Giao Thông và Địa Lý Chi Tiết

Bản đồ huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc hay bản đồ hành chính các xã và thị trấn tại huyện Vĩnh Tường, giúp bạn tra cứu thông tin về vị trí tiếp giáp, ranh giới, địa hình thuộc địa bàn khu vực này.

Vị trí địa lý huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Bản đồ huyện Vĩnh Tường
Bản đồ huyện Vĩnh Tường

Huyện Vĩnh Tường nằm ở phía tây nam của tỉnh Vĩnh Phúc, cách thành phố Vĩnh Yên khoảng 29 km về phía tây nam, cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 50 km, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp huyện Yên Lạc và huyện Tam Dương
 • Phía tây giáp thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ và huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
 • Phía nam giáp thị xã Sơn Tây và huyện Phúc Thọ thuộc thành phố Hà Nội
 • Phía bắc giáp huyện Lập Thạch.

Bản đồ hành chính huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Huyện Vĩnh Tường có diện tích 150,35 km²,  28 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 3 thị trấn: Vĩnh Tường (huyện lỵ), Thổ Tang, Tứ Trưng và 25 xã: An Tường, Bình Dương, Bồ Sao, Cao Đại, Chấn Hưng, Đại Đồng, Kim Xá, Lũng Hòa, Lý Nhân, Nghĩa Hưng, Ngũ Kiên, Phú Đa, Tam Phúc, Tân Phú, Tân Tiến, Thượng Trưng, Tuân Chính, Vân Xuân, Việt Xuân, Vĩnh Ninh, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thịnh, Vũ Di, Yên Bình, Yên Lập.

Bản đồ hành chính huyện Vĩnh Tường
Bản đồ hành chính huyện Vĩnh Tường

Bản đồ hành chính huyện Vĩnh Tường là một tài liệu quan trọng, giúp người dân và các nhà đầu tư nắm được thông tin về vị trí địa lý, diện tích, dân số, kinh tế – xã hội của huyện Vĩnh Tường. Bản đồ huyện Vĩnh Tường được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như quy hoạch, quản lý, điều hành, nghiên cứu,…

Bản đồ chi tiết các thị trấn/của huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Thị trấn Vĩnh Tường

Bản đồ Thị trấn Vĩnh Tường
Bản đồ Thị trấn Vĩnh Tường

Thị trấn Vĩnh Tường là thị trấn huyện lỵ của huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Thị trấn nằm ở trung tâm huyện, có vị trí địa lý như sau:

 • Phía đông giáp xã Vũ Di.
 • Phía tây giáp xã Tuân Chính.
 • Phía nam giáp xã Vĩnh Sơn.
 • Phía bắc giáp xã Tân Cương.

Thị trấn Vĩnh Tường có diện tích 3,31 km², dân số năm 2022 là 11.900 người.

Thị trấn Vĩnh Tường được chia thành 4 tổ dân phố:

 • Tổ dân phố Hồ Xuân Hương
 • Tổ dân phố Nhật Tân
 • Tổ dân phố Yên Cát
 • Tổ dân phố Đội Cấn

Thị trấn Thổ Tang

Bản đồ thị trấn Thổ Tang
Bản đồ thị trấn Thổ Tang

Thị trấn Thổ Tang là một thị trấn thuộc huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Thị trấn nằm ở phía tây bắc huyện, có vị trí địa lý như sau:

 • Phía đông giáp xã Vĩnh Sơn và xã Đại Đồng.
 • Phía tây giáp xã Tân Phú và xã Lũng Hòa.
 • Phía nam giáp xã Tân Lập.
 • Phía bắc giáp xã Tam Phúc.

Thị trấn Thổ Tang có diện tích 5,27 km², dân số năm 2022 là 16.898 người.

Thị trấn Thổ Tang được chia thành 6 thôn:

 • Thôn Giang
 • Thôn Đoài
 • Thôn Đông
 • Thôn Trung
 • Thôn Bãi
 • Thôn Móng

Thị trấn Tứ Trưng

Bản đồ Thị trấn Tứ Trưng
Bản đồ Thị trấn Tứ Trưng

Thị trấn Tứ Trưng là một thị trấn thuộc huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Thị trấn nằm ở phía đông nam huyện, có vị trí địa lý như sau:

 • Phía đông giáp xã Đại Thịnh.
 • Phía tây giáp xã Tân Tiến.
 • Phía nam giáp tỉnh Phú Thọ.
 • Phía bắc giáp xã Lũng Hòa.

Thị trấn Tứ Trưng có diện tích 4,97 km², dân số năm 2022 là 10.530 người.

Thị trấn Tứ Trưng được chia thành 6 khu phố:

 • Khu phố 1
 • Khu phố 2
 • Khu phố 3
 • Khu phố 4
 • Khu phố 5
 • Khu phố 6

Các xã của huyện Vĩnh Tường

Xã An Tường

Bản đồ xã An Tường
Bản đồ xã An Tường

Xã An Tường nằm ở phía tây nam của huyện Vĩnh Tường, thuộc tả ngạn sông Hồng.

 • Phía đông giáp xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường;
 • Phía nam giáp xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây và xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, Hà Nội (ranh giới tự nhiên là sông Hồng);
 • Phía tây giáp xã Minh Châu, huyện Ba Vì;
 • Phía bắc giáp các xã Lý Nhân và Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường.

Xã An Tường bao gồm các làng Kim Đê, Thủ Độ, Bích Chu và Cam Giá.

Xã có diện tích đất tự nhiên khoảng hơn 560 ha, dân sô hơn 8000 người

Xã Bình Dương

Bản đồ xã Bình Dương
Bản đồ xã Bình Dương

Xã Bình Dương nằm ở phía tây nam huyện Vĩnh Tường, có vị trí địa lý như sau:

 • Phía đông giáp xã An Tường và xã Việt Xuân.
 • Phía tây giáp xã Tam Phúc.
 • Phía nam giáp tỉnh Phú Thọ.
 • Phía bắc giáp xã An Tường.

Xã Bình Dương có diện tích 11,58 km², dân số năm 2022 là 10.000 người.

Xã Bồ Sao

Bản đồ xã Bồ Sao
Bản đồ xã Bồ Sao

Xã Bồ Sao nằm ở phía đông huyện Vĩnh Tường, có vị trí địa lý như sau:

 • Phía đông giáp xã Đại Đồng.
 • Phía tây giáp xã Đại Thịnh.
 • Phía nam giáp xã Tân Cương.
 • Phía bắc giáp xã Tân Tiến.

Xã Bồ Sao có diện tích 13,43 km², dân số năm 2022 là 11.000 người.

Xã Cao Đại

Bản đồ xã Cao Đại
Bản đồ xã Cao Đại

Xã Cao Đại nằm ở phía đông huyện Vĩnh Tường, có vị trí địa lý như sau:

 • Phía đông giáp xã Chấn Hưng.
 • Phía tây giáp xã Đại Thịnh.
 • Phía nam giáp xã Tân Cương.
 • Phía bắc giáp xã Đại Đồng.

Xã Cao Đại có diện tích 14,42 km², dân số năm 2022 là 12.000 người.

Xã Chấn Hưng

Bản đồ xã Chấn Hưng
Bản đồ xã Chấn Hưng

Xã Chấn Hưng nằm ở phía đông huyện Vĩnh Tường, có vị trí địa lý như sau:

 • Phía đông giáp xã Cao Đại.
 • Phía tây giáp xã Đại Thịnh.
 • Phía nam giáp xã Tân Cương.
 • Phía bắc giáp xã Bình Dương.

Xã Chấn Hưng có diện tích 14,52 km², dân số năm 2022 là 10.000 người.

Xã Đại Đồng

Bản đồ xã Đại Đồng
Bản đồ xã Đại Đồng

Xã Đại Đồng là xã có diện tích lớn nhất huyện Vĩnh Tường, với diện tích 15,86 km², dân số năm 2022 là 17.000 người. Xã Đại Đồng có vị trí địa lý như sau:

 • Phía đông giáp xã Đại Thịnh và xã Tứ Trưng.
 • Phía tây giáp xã Bồ Sao.
 • Phía nam giáp xã Tân Cương.
 • Phía bắc giáp xã Cao Đại.

Xã Kim Xá

Bản đồ xã Kim Xá
Bản đồ xã Kim Xá

Xã Kim Xá nằm ở phía tây huyện Vĩnh Tường, có vị trí địa lý như sau:

 • Phía đông giáp xã Vĩnh Ninh.
 • Phía tây giáp xã Tam Phúc và xã Tân Lập.
 • Phía nam giáp xã Lũng Hòa.
 • Phía bắc giáp xã Đại Đồng.

Xã Kim Xá có diện tích 14,63 km², dân số năm 2022 là 11.000 người.

Xã Lũng Hòa

Bản đồ xã Lũng Hòa
Bản đồ xã Lũng Hòa

Xã Lũng Hòa nằm ở phía nam huyện Vĩnh Tường, có vị trí địa lý như sau:

 • Phía đông giáp xã Phú Đa và xã Tứ Trưng.
 • Phía tây giáp xã Tam Phúc và xã Tân Lập.
 • Phía nam giáp tỉnh Phú Thọ.
 • Phía bắc giáp xã Kim Xá.

Xã Lũng Hòa có diện tích 14,42 km², dân số năm 2022 là 12.000 người.

Xã Lý Nhân

Bản đồ xã Lý Nhân
Bản đồ xã Lý Nhân

Xã Lý Nhân nằm ở phía tây nam huyện Vĩnh Tường, có vị trí địa lý như sau:

 • Phía đông giáp xã Yên Bình.
 • Phía tây giáp xã Vĩnh Thịnh.
 • Phía nam giáp tỉnh Phú Thọ.
 • Phía bắc giáp xã Tam Phúc.

Xã Lý Nhân có diện tích 14,85 km², dân số năm 2022 là 12.000 người.

Xã Nghĩa Hưng

Bản đồ xã Nghĩa Hưng
Bản đồ xã Nghĩa Hưng

Xã Nghĩa Hưng nằm ở phía tây bắc huyện Vĩnh Tường, có vị trí địa lý như sau:

 • Phía đông giáp xã Tuân Chính.
 • Phía tây giáp xã Tân Tiến.
 • Phía nam giáp xã Vĩnh Thịnh.
 • Phía bắc giáp xã Bình Dương.

Xã Nghĩa Hưng có diện tích 14,52 km², dân số năm 2022 là 10.000 người.

Xã Ngũ Kiên

Bản đồ xã Ngũ Kiên
Bản đồ xã Ngũ Kiên

Xã Ngũ Kiên nằm ở phía tây huyện Vĩnh Tường, có vị trí địa lý như sau:

 • Phía đông giáp xã Vân Xuân và xã Tuân Chính.
 • Phía tây giáp xã Tân Tiến.
 • Phía nam giáp xã Vĩnh Thịnh.
 • Phía bắc giáp xã Tam Phúc.

Xã Ngũ Kiên có diện tích 13,38 km², dân số năm 2022 là 10.000 người.

Xã Phú Đa

Bản đồ xã Phú Đa
Bản đồ xã Phú Đa

Xã Phú Đa nằm ở phía nam huyện Vĩnh Tường, có vị trí địa lý như sau:

 • Phía đông giáp xã Lũng Hòa và xã Tam Phúc.
 • Phía tây giáp xã Tân Phú và xã Vĩnh Ninh.
 • Phía nam giáp tỉnh Phú Thọ.
 • Phía bắc giáp xã Tân Tiến.

Xã Phú Đa có diện tích 14,85 km², dân số năm 2022 là 12.000 người.

Xã Tam Phúc

Bản đồ xã Tam Phúc
Bản đồ xã Tam Phúc

Xã Tam Phúc nằm ở phía tây nam huyện Vĩnh Tường, có vị trí địa lý như sau:

 • Phía đông giáp xã Lũng Hòa và xã Phú Đa.
 • Phía tây giáp xã Tân Lập.
 • Phía nam giáp tỉnh Phú Thọ.
 • Phía bắc giáp xã Bình Dương và xã Kim Xá.

Xã Tam Phúc có diện tích 11,58 km², dân số năm 2022 là 10.000 người.

Xã Tân Phú

Xã Tân Phú nằm ở phía nam huyện Vĩnh Tường, có vị trí địa lý như sau:

 • Phía đông giáp xã Lũng Hòa.
 • Phía tây giáp xã Vĩnh Ninh.
 • Phía nam giáp tỉnh Phú Thọ.
 • Phía bắc giáp xã Tam Phúc.

Xã Tân Phú có diện tích 10,98 km², dân số năm 2022 là 10.000 người.

Xã Tân Tiến

Bản đồ xã Tân Tiến
Bản đồ xã Tân Tiến

Xã Tân Tiến nằm ở phía tây bắc huyện Vĩnh Tường, có vị trí địa lý như sau:

 • Phía đông giáp xã Nghĩa Hưng.
 • Phía tây giáp xã Tuân Chính và xã Ngũ Kiên.
 • Phía nam giáp xã Vĩnh Thịnh.
 • Phía bắc giáp xã Bình Dương.

Xã Tân Tiến có diện tích 10,98 km², dân số năm 2022 là 13.000 người.

Xã Thượng Trưng

Bản đồ xã Thượng Trưng
Bản đồ xã Thượng Trưng

Xã Thượng Trưng nằm ở phía đông nam huyện Vĩnh Tường, có vị trí địa lý như sau:

 • Phía đông giáp xã Vũ Di và xã Yên Lập.
 • Phía tây giáp xã Tuân Chính và xã Ngũ Kiên.
 • Phía nam giáp tỉnh Phú Thọ.
 • Phía bắc giáp xã Vân Xuân.

Xã Thượng Trưng có diện tích 13,38 km², dân số năm 2022 là 10.000 người.

Xã Tuân Chính

Bản đồ xã Tuân Chính
Bản đồ xã Tuân Chính

Xã Tuân Chính nằm ở phía tây nam huyện Vĩnh Tường, có vị trí địa lý như sau:

 • Phía đông giáp xã Ngũ Kiên và xã Vân Xuân.
 • Phía tây giáp xã Tân Tiến.
 • Phía nam giáp xã Vĩnh Thịnh.
 • Phía bắc giáp xã Thượng Trưng.

Xã Tuân Chính có diện tích 13,38 km², dân số năm 2022 là 10.000 người.

Xã Vân Xuân

Bản đồ xã Vân Xuân
Bản đồ xã Vân Xuân

Xã Vân Xuân nằm ở phía đông nam huyện Vĩnh Tường, có vị trí địa lý như sau:

 • Phía đông giáp xã Ngũ Kiên và xã Tuân Chính.
 • Phía tây giáp xã Việt Xuân.
 • Phía nam giáp tỉnh Phú Thọ.
 • Phía bắc giáp xã Thượng Trưng.

Xã Vân Xuân có diện tích 13,38 km², dân số năm 2022 là 10.000 người.

Xã Việt Xuân

Bản đồ xã Việt Xuân
Bản đồ xã Việt Xuân

Xã Việt Xuân nằm ở phía đông nam huyện Vĩnh Tường, có vị trí địa lý như sau:

 • Phía đông giáp xã Vân Xuân.
 • Phía tây giáp xã Vĩnh Thịnh.
 • Phía nam giáp tỉnh Phú Thọ.
 • Phía bắc giáp xã Bình Dương.

Xã Việt Xuân có diện tích 12,78 km², dân số năm 2022 là 13.000 người.

Xã Vĩnh Ninh

Bản đồ xã Vĩnh Ninh
Bản đồ xã Vĩnh Ninh

 

Xã Vĩnh Ninh nằm ở phía tây huyện Vĩnh Tường, có vị trí địa lý như sau:

 • Phía đông giáp xã Kim Xá.
 • Phía tây giáp xã Vĩnh Sơn.
 • Phía nam giáp xã Lũng Hòa và xã Phú Đa.
 • Phía bắc giáp xã Việt Xuân.

Xã Vĩnh Ninh có diện tích 13,38 km², dân số năm 2022 là 13.000 người.

Xã Vĩnh Sơn

Bản đồ xã Vĩnh Sơn
Bản đồ xã Vĩnh Sơn

Xã Vĩnh Sơn nằm ở phía tây huyện Vĩnh Tường, có vị trí địa lý như sau:

 • Phía đông giáp xã Vĩnh Ninh.
 • Phía tây giáp xã Tam Phúc.
 • Phía nam giáp xã Lũng Hòa.
 • Phía bắc giáp xã Tân Cương.

Xã Vĩnh Sơn có diện tích 12,78 km², dân số năm 2022 là 13.000 người.

Xã Vĩnh Thịnh

Bản đồ xã Vĩnh Thịnh
Bản đồ xã Vĩnh Thịnh

Xã Vĩnh Thịnh nằm ở phía tây huyện Vĩnh Tường, có vị trí địa lý như sau:

 • Phía đông giáp xã Tân Tiến.
 • Phía tây giáp xã Tuân Chính và xã Ngũ Kiên.
 • Phía nam giáp xã Lý Nhân và xã Vân Xuân.
 • Phía bắc giáp xã Việt Xuân.

Xã Vĩnh Thịnh có diện tích 28,34 km², dân số năm 2022 là 11.000 người.

Xã Vũ Di

Bản đồ xã Vũ Di
Bản đồ xã Vũ Di

Xã Vũ Di nằm ở phía đông nam huyện Vĩnh Tường, có vị trí địa lý như sau:

 • Phía đông giáp xã Yên Lập.
 • Phía tây giáp xã Thượng Trưng.
 • Phía nam giáp tỉnh Phú Thọ.
 • Phía bắc giáp xã An Tường.

Xã Vũ Di có diện tích 13,38 km², dân số năm 2022 là 10.000 người.

Xã Yên Bình

Bản đồ xã Yên Bình
Bản đồ xã Yên Bình

Xã Yên Bình nằm ở phía tây nam huyện Vĩnh Tường, có vị trí địa lý như sau:

 • Phía đông giáp xã Lý Nhân.
 • Phía tây giáp xã Vĩnh Thịnh.
 • Phía nam giáp tỉnh Phú Thọ.
 • Phía bắc giáp xã Thượng Trưng.

Xã Yên Bình có diện tích 14,85 km², dân số năm 2022 là 12.000 người.

Xã Yên Lập

Bản đồ xã Yên Lập
Bản đồ xã Yên Lập

Xã Yên Lập nằm ở phía đông nam huyện Vĩnh Tường, có vị trí địa lý như sau:

 • Phía đông giáp xã Thượng Trưng và xã Vũ Di.
 • Phía tây giáp xã Vĩnh Thịnh.
 • Phía nam giáp tỉnh Phú Thọ.
 • Phía bắc giáp xã Vân Xuân.

Xã Yên Lập có diện tích 14,63 km², dân số năm 2022 là 11.000 người.

Bản đồ quy hoạch mới nhất huyện Vĩnh Tường

Bản đồ quy hoạch huyện Vĩnh Tường mới nhất
Bản đồ quy hoạch huyện Vĩnh Tường mới nhất

Quy hoạch Giao thông của Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Theo quy hoạch giao thông của huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, huyện sẽ tập trung phát triển hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối với các khu vực xung quanh, đáp ứng nhu cầu vận tải và phát triển kinh tế – xã hội của huyện.

Quy hoạch giao thông huyện Vĩnh Tường thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Vĩnh Tường - tỉnh Vĩnh Phúc (Nguồn: Sở Quy hoạch & Kiến trúc tỉnh Vĩnh Phúc).
Quy hoạch giao thông huyện Vĩnh Tường thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 huyện Vĩnh Tường – tỉnh Vĩnh Phúc (Nguồn: Sở Quy hoạch & Kiến trúc tỉnh Vĩnh Phúc).

Mạng lưới giao thông đường bộ

Hệ thống giao thông đường bộ của huyện Vĩnh Tường sẽ được phát triển theo hướng tăng cường kết nối với các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện, đường xã. Cụ thể, sẽ đầu tư xây dựng mới và nâng cấp các tuyến đường sau:

 • Quốc lộ 32B: nâng cấp từ cấp III lên cấp II với quy mô mặt đường rộng 22 m, nền đường rộng 26 m.
 • Quốc lộ 2C: nâng cấp từ cấp IV lên cấp III với quy mô mặt đường rộng 12 m, nền đường rộng 16 m.
 • Tỉnh lộ 307B: nâng cấp từ cấp V lên cấp IV với quy mô mặt đường rộng 10 m, nền đường rộng 14 m.
 • Tỉnh lộ 311: nâng cấp từ cấp VI lên cấp V với quy mô mặt đường rộng 8 m, nền đường rộng 12 m.
 • Đường huyện 31: nâng cấp từ cấp VI lên cấp V với quy mô mặt đường rộng 8 m, nền đường rộng 12 m.
 • Đường huyện 32: nâng cấp từ cấp VI lên cấp V với quy mô mặt đường rộng 8 m, nền đường rộng 12 m.

Ngoài ra, sẽ xây dựng mới các tuyến đường kết nối giữa các xã, thị trấn trong huyện, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Mạng lưới giao thông đường sắt

Huyện Vĩnh Tường có tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai chạy qua với chiều dài khoảng 10 km. Để phát huy hiệu quả của tuyến đường này, huyện sẽ đầu tư xây dựng các nhà ga, đường gom, bãi đỗ xe,… phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Mạng lưới giao thông thủy

Huyện Vĩnh Tường có sông Hồng chạy qua với chiều dài khoảng 20 km. Để khai thác tiềm năng giao thông đường thủy của huyện, sẽ đầu tư xây dựng các bến bãi, cầu phao,… phục vụ vận tải hàng hóa và hành khách.

Quy hoạch giao thông đô thị

Thị trấn Vĩnh Tường là đô thị loại IV, có diện tích 11,5 km². Để đáp ứng nhu cầu giao thông của thị trấn, sẽ đầu tư xây dựng các tuyến đường mới, nâng cấp các tuyến đường hiện có, xây dựng các nút giao thông,…

Cụ thể, sẽ đầu tư xây dựng các tuyến đường sau:

 • Đường Trần Phú: nâng cấp từ cấp IV lên cấp III với quy mô mặt đường rộng 12 m, nền đường rộng 16 m.
 • Đường Nguyễn Thái Học: nâng cấp từ cấp V lên cấp IV với quy mô mặt đường rộng 10 m, nền đường rộng 14 m.
 • Đường Lê Lợi: nâng cấp từ cấp VI lên cấp V với quy mô mặt đường rộng 8 m, nền đường rộng 12 m.

Ngoài ra, sẽ xây dựng các nút giao thông tại các vị trí giao cắt giữa các tuyến đường chính trong thị trấn.

Việc đầu tư phát triển hệ thống giao thông của huyện Vĩnh Tường sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của huyện, nâng cao đời sống của người dân.

Bản đồ du lịch và văn hóa huyện Vĩnh Tường

Huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, với nhiều điểm du lịch hấp dẫn về cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử – văn hóa.

Điểm du lịch thiên nhiên

 • Khu du lịch sinh thái Đồng Bồng nằm ở xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường. Đây là khu du lịch sinh thái rộng lớn, với nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp, như rừng thông, hồ nước,… Khu du lịch có nhiều hoạt động vui chơi, giải trí hấp dẫn, như câu cá, chèo thuyền, tham quan vườn thú,…

 • Khu du lịch sinh thái Đồng Chùa nằm ở xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường. Đây là khu du lịch sinh thái nằm trong lòng hồ Đồng Chùa, với nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp, như núi non, hồ nước,… Khu du lịch có nhiều hoạt động vui chơi, giải trí hấp dẫn, như câu cá, chèo thuyền, tham quan vườn thú,…

 • Khu du lịch sinh thái Cánh đồng hoa nằm ở xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường. Đây là khu du lịch sinh thái mới được khai thác, với nhiều cánh đồng hoa khoe sắc, như cánh đồng hoa hướng dương, cánh đồng hoa cải,… Khu du lịch có nhiều hoạt động vui chơi, giải trí hấp dẫn, như chụp ảnh, tham quan,…

Điểm du lịch lịch sử – văn hóa

 • Đền Ngự Dội nằm ở thôn Duy Bình, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường. Đây là ngôi đền thờ Đức Thánh Tản Viên, một trong Tứ bất tử của Việt Nam. Đền Ngự Dội có kiến trúc cổ kính, với nhiều pho tượng gỗ có giá trị nghệ thuật cao.

 • Chùa Thiên Phúc nằm ở thôn Ngọc Lâu, xã An Tường, huyện Vĩnh Tường. Đây là ngôi chùa có lịch sử lâu đời, được xây dựng từ thời Lý. Chùa Thiên Phúc có kiến trúc độc đáo, với nhiều pho tượng Phật có giá trị nghệ thuật cao.

 • Đền thờ vua Lê Thái Tổ nằm ở xã Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường. Đây là ngôi đền thờ vua Lê Thái Tổ, vị vua khai sáng triều Lê. Đền thờ vua Lê Thái Tổ có kiến trúc bề thế, với nhiều pho tượng thờ có giá trị lịch sử – văn hóa cao.

Ngoài ra, huyện Vĩnh Tường còn có nhiều điểm du lịch hấp dẫn khác, như:

 • Đình làng Mộc Bích Chu
 • Chùa Linh Sơn
 • Đình làng An Tường
 • Chùa Thanh Lương
 • Làng nghề bánh gai Bình Dương

Với nhiều tiềm năng du lịch, huyện Vĩnh Tường đang từng bước phát triển trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn của tỉnh Vĩnh Phúc.

Bài viết đã cung cấp cái nhìn tổng quan về bản đồ huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, giúp độc giả hiểu rõ hơn về vị trí địa lý, đơn vị hành chính, và các yếu tố quy hoạch giao thông trong khu vực này. Quy hoạch giao thông đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của một địa phương, và thông qua bản đồ, chúng ta có thể đo lường và hiểu rõ các kế hoạch, dự án đang triển khai, từ đó đưa ra những quyết định phù hợp.Hy vọng rằng thông qua bài viết này, độc giả đã có cái nhìn toàn diện về bản đồ Huyện Vĩnh Tường và sẽ tận dụng thông tin này một cách hiệu quả cho công việc và cuộc sống hàng ngày.

Đánh giá post

Tác giả

 • Trần Hoài Thương

  Tôi là Trần Hoài Thương, Biên tập nội dung tại Meey Map, với hơn 5 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực Bản đồ quy hoạch được chia sẻ trên meeymap.com

  View all posts
Avatar of Trần Hoài Thương
Tôi là Trần Hoài Thương, Biên tập nội dung tại Meey Map, với hơn 5 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực Bản đồ quy hoạch được chia sẻ trên meeymap.com

Related Posts

Bản đồ hành chính huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang

Bản đồ Huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang| Quy hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ quy hoạch huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang chi tiết và thông tin quy hoạch huyện Tân Phú…

c 657 1681316510 4315

Bản đồ Huyện Cai Lậy, Tiền Giang| Quy hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang chi tiết và thông tin quy hoạch huyện Cai Lậy. Chúng tôi hi…

Bản đồ thị xã Cai Lậy, Tiền Giang

Bản đồ Thị xã Cai Lậy, Tiền Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ Thị xã Cai Lậy tỉnh Tiền Giang chi tiết và thông tin quy hoạch Thị xã Cai Lậy. Chúng…

c 582 1680860047 1032

Bản đồ Huyện Châu Thành, Tây Ninh| Quy hoạch Sử dụng Đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch huyện Châu Thành Tây Ninh, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông…

Ban do hanh chinh huyen Thu Thua tinh Long An

Bản đồ quy hoạch Huyện Thủ Thừa, Long An|Quy hoạch sử dụng Đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ Huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An chi tiết và thông tin quy hoạch Huyện Thủ Thừa. Chúng tôi hi…

c 640 1679991285 2315

Bản đồ quy hoạch Huyện Vĩnh Hưng, Long An|Kế hoạch sử dụng Đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ Huyện Vĩnh Hưng, Long An chi tiết và thông tin quy hoạch Huyện Vĩnh Hưng. Chúng tôi hi vọng…