Địa điểm

DS Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Gần đây tại Đà Nẵng

Bạn đang cần tìm Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Gần đây tại Đà Nẵng thì việc chọn một của hàng để mua điện thoại, dưới đây là một số yếu tố bạn có thể cân nhắc trước khi mua điện thoại di động cùng với danh sách các Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Gần đây tại Đà Nẵng.

Tóm tắt nội dung

Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng tại Liên Chiểu, Đà Nẵng

Vật Liệu Xây Dựng – Điện Nước – Ngọc Anh

Ảnh

 • Địa chỉ: 122 Đinh Đức Thiện, Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng
 • Các giờ: Đang mở cửa ⋅ Đóng cửa lúc 18:00
 • Số điện thoại: 0932 402 188

Vật liệu xây dựng – Gia Phát

Ảnh

 • Địa chỉ: 157 Mẹ Suốt, Việt Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng
 • Các giờ: Đang mở cửa ⋅ Đóng cửa lúc 19:30
 • Số điện thoại: 0934 877 615

VLXD MAI TRUNG

 • Địa chỉ: 68 Đà Sơn, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng
 • Khu vực phục vụ: Đà Nẵng

Cửa Hàng VLXD & Vận Tải Hoàng Tùng

 • Địa chỉ: Thạch Sơn 1, Hoà Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 0983 583 191

Cửa hàng vật liệu xây dựng Khôi Nguyên

Ảnh

 • Địa chỉ: Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng
 • Các giờ: Sắp đóng cửa ⋅ 17:00 ⋅ Mở lúc 7:30 Th 4
 • Số điện thoại: 0905 099 553

Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Khánh Hoa

 • Địa chỉ: 82 Đoàn Phú Tứ, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng
 • Các giờ: Sắp đóng cửa ⋅ 17:00 ⋅ Mở lúc 7:00 Th 4
 • Số điện thoại: 0905 800 615

Cửa Hàng Vlxd Vân Sơn

 • Địa chỉ: 152 Âu Cơ, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng
 • Các giờ: Sắp đóng cửa ⋅ 17:00 ⋅ Mở lúc 7:00 Th 4
 • Số điện thoại: 0236 3842 719

Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Thanh Thùy

 • Địa chỉ: 18 Đ. Ngô Thì Nhậm, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 0903 578 715

Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Vân Tý

 • Địa chỉ: Lý Thái Tông, Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng
 • Các giờ: Đang mở cửa ⋅ Đóng cửa lúc 18:00
 • Số điện thoại: 0914 477 349

Cửa Hàng Vlxd Quỳnh Anh

 • Địa chỉ: 617 Tôn Đức Thắng, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 0236 3841 144

Vật liệu xây dựng Lâm Phú

 • Địa chỉ: Lô 86 Khánh An 1, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 0903 228 251

Cơ sở Vật liệu Xây dựng Tốp Lô

 • Địa chỉ: 251 Nguyễn Lương Bằng, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 0962 609 112

Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Nguyên Thùy

 • Địa chỉ: 100 Đồng Kè, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 0906 511 244

Cửa Hàng Vlxd Nhàn Một

 • Địa chỉ: 146 Hoàng Văn Thái, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 0935 603 167

Cửa Hàng Tôn

 • Địa chỉ: 174 Nguyễn Lương Bằng, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng
 • Các giờ: Sắp đóng cửa ⋅ 17:30 ⋅ Mở lúc 7:30 Th 4
 • Số điện thoại: 1234 138129

Đại Lý Xi Măng – Vlxd Minh Sâm

 • Địa chỉ: 453 Nguyễn Lương Bằng, Hoà Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng
 • Các giờ: Sắp đóng cửa ⋅ 17:30 ⋅ Mở lúc 7:30 Th 4

Cửa Hàng Vlxd Ngọc Thiên

 • Địa chỉ: 120 Đ. Phạm Như Xương, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 0236 3730 170

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Đức Vinh Thúy

 • Địa chỉ: Lô 41B18, Dương Bích Liên, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Thanh Khê Tây, Thanh Khê
 • Các giờ: Sắp đóng cửa ⋅ 17:30 ⋅ Mở lúc 7:00 Th 4
 • Số điện thoại: 0913 787 369

Cửa Hàng Vật Tư Ngành Nước & Vlxd Lý Đào

 • Địa chỉ: 840 Nguyễn Lương Bằng, Hoà Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 0236 3842 883

Vật liệu xây dựng Quang Hà

Địa chỉ: 532 Đ Khánh An 9, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Hải Châu, Đà Nẵng

Cua Hang Vat Lieu Xay Dung Thanh Khe Da Nang

Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng M. Thông

 • Địa chỉ: 21-23, Ngô Tất Tố, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng
 • Các giờ: Đang mở cửa ⋅ Đóng cửa lúc 18:00
 • Số điện thoại: 0903 586 842

Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Khói

 • Địa chỉ: 311 Núi Thành, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
 • Các giờ: Sắp đóng cửa ⋅ 17:30 ⋅ Mở lúc 7:00 Th 4
 • Số điện thoại: 0236 3640 273

Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng

 • Địa chỉ: 384 Hoàng Diệu, Bình Thuận, Hải Châu, Đà Nẵng
 • Các giờ: Đang mở cửa ⋅ Đóng cửa lúc 19:00

Cửa hàng Hải Hà

 • Địa chỉ: 335 Hoàng Diệu, Bình Thuận, Hải Châu, Đà Nẵng
 • Các giờ: Đang mở cửa ⋅ Đóng cửa lúc 18:00
 • Số điện thoại: 0236 3550 126

Cửa Hàng VLXD Hương

Ảnh

 • Địa chỉ: 234 Núi Thành, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng
 • Các giờ: Sắp đóng cửa ⋅ 17:00 ⋅ Mở lúc 7:00 Th 4
 • Số điện thoại: 0935 281 777

Công ty Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Minh Trí

 • Địa chỉ: 508 Núi Thành, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng
 • Các giờ: Sắp đóng cửa ⋅ 17:30 ⋅ Mở lúc 7:00 Th 4
 • Số điện thoại: 0972 581 911

Cửa hàng Vật liệu Xây dựng Lan Khuê

Ảnh

 • Địa chỉ: 273 Nguyễn Hoàng, Phường Bình Hiên, Đà Nẵng
 • Khu vực phục vụ: Hải Châu và các khu vực lân cận
 • Các giờ: Sắp đóng cửa ⋅ 17:00 ⋅ Mở lúc 7:00 Th 4
 • Số điện thoại: 0905 115 263

Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Tân Tuấn Tứ

 • Địa chỉ: 111 Đường Đống Đa, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
 • Các giờ: Sắp đóng cửa ⋅ 17:30 ⋅ Mở lúc 7:30 Th 4
 • Số điện thoại: 0236 3834 546

Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Phương

 • Địa chỉ: 225, Đường Lê Thanh Nghị, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng
 • Các giờ: Sắp đóng cửa ⋅ 17:30 ⋅ Mở lúc 7:00 Th 4
 • Số điện thoại: 0983 640 446

Công Ty Tnhh Vlxd Hạ Long – Cn Dl Cầu Vồng

 • Ở trong: Bach Dang Complex
 • Địa chỉ: 50 Bạch Đằng, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng
 • Các giờ: Sắp đóng cửa ⋅ 17:30 ⋅ Mở lúc 7:00 Th 4

Bán Vật Liệu Xây Dựng & Chở Giá Hạ #Xuân Hoàng

Ảnh

 • Địa chỉ: 169 Lý Đạo Thành, An Hải, Sơn Trà, Đà Nẵng
 • Các giờ: Mở cả ngày
 • Số điện thoại: 0905 484 314

Cửa Hàng Vlxd Huy Hoàng

Địa chỉ: 344 Hoàng Diệu, Bình Hiên, Hải Châu, Đà Nẵng

Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Kim Ngọc Sơn

 • Địa chỉ: 299 Núi Thành, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 5113605615

Cửa Hàng Ngư Lưới Cụ và Vật Tư Thành Lợi

 • Địa chỉ: 10 Nguyễn Trãi, Hải Châu 2, Hải Châu, Đà Nẵng
 • Khu vực phục vụ:Việt Nam và các khu vực lân cận
 • Các giờ: Sắp đóng cửa ⋅ 17:00 ⋅ Mở lúc 7:00 Th 4
 • Số điện thoại: 0989 397 593

Cửa hàng vật liệu xây dựng – nội thất

 • Địa chỉ: 472 Núi Thành, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 0236 3864 277

Cửa Hàng Vlxd 598

Địa chỉ: 598 Ông Ích Khiêm, Nam Dương, Hải Châu, Đà Nẵng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Lê Lê Nguyên

 • Địa chỉ: 173, Đường Tố Hữu, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 0905 132 425

Cửa Hàng Vlxd Duy Cang

 • Địa chỉ: 71 Đ. Bắc Đẩu, Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 0989 296 103

Cửa Hàng Vlxd Vĩnh Thái

 • Địa chỉ: 276 Trưng Nữ Vương, Bình Thuận, Hải Châu, Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 0236 3824 038

Cửa Hàng Vlxd Thanh Hải

 • Địa chỉ: 413 Tôn Đản, Hoà An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 0905 032 037

Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Cửa hàng VLXD Bình Liễu

Ảnh

 • Địa chỉ: Đ. Lưu Quang Vũ, Điện Ngọc, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
 • Các giờ: Đang mở cửa ⋅ Đóng cửa lúc 18:00

VLXD Sơn Hà

Ảnh

 • Địa chỉ: 79 Đường Trần Đại Nghĩa, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
 • Các giờ: Đang mở cửa ⋅ Đóng cửa lúc 18:00
 • Số điện thoại: 0905 650 452

Cửa hàng Vlxd Xuân Tiến

 • Địa chỉ: 2 Hồ Xuân Hương, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
 • Các giờ: Đang mở cửa ⋅ Đóng cửa lúc 18:00
 • Số điện thoại: 0236 3955 049

Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng & Trang Trí Nội Thất Sơn Nhung

Ảnh

 • Địa chỉ: Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
 • Các giờ: Sắp đóng cửa ⋅ 17:30 ⋅ Mở lúc 6:30 Th 4
 • Số điện thoại: 0905 686 419

Siêu thị vật liệu xây dựng hoa sen home

 • Địa chỉ: 374 Ngũ Hành Sơn, Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
 • Các giờ: Mở cả ngày
 • Số điện thoại: 0236 3955 550

Đại Lý Sắt Thép – VLXD Phú Thịnh

 • Địa chỉ: Đường Đ. Lê Văn Hiến, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
 • Các giờ: Đang mở cửa ⋅ Đóng cửa lúc 19:00
 • Số điện thoại: 0935 333 690

Cửa Hàng VLXD Trang Trí Nội Thất Thu Hồng

 • Địa chỉ: Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
 • Các giờ: Mở cả ngày
 • Số điện thoại: 0905 777 195

VLXD Phú Xuân 3

 • Địa chỉ: Hằng Phương Nữ Sĩ, Hoà Quý, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
 • Các giờ: Đang mở cửa ⋅ Đóng cửa lúc 18:00
 • Số điện thoại: 0799 155 551

VLXD Ông Việt 2

 • Địa chỉ: Hói Kiểng 11, Hoà Quý, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
 • Các giờ: Mở cả ngày

Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng

 • Địa chỉ: 468, Đường Lê Văn Hiến, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 0236 2228 933

Cửa hàng VLXD An Toàn

 • Địa chỉ: 521 Nguyễn Duy Trinh, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
 • Các giờ: Mở cả ngày
 • Số điện thoại: 0905 138 946

Vlxd Hữu Niên

Ảnh

 • Địa chỉ: bên cạnh cầu, Trần Thị Lý, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
 • Khu vực phục vụ: Đà Nẵng và các khu vực lân cận
 • Số điện thoại: 0905 097 819

Cửa Hàng Vlxd Văn Trường

Ảnh

 • Địa chỉ: Đường Trần Đại Nghĩa, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
 • Các giờ: Mở cả ngày
 • Số điện thoại: 0905 659 396

Cửa Hàng KD VLXD & TTNT Quang Tuấn Phan

Ảnh

 • Địa chỉ: Lô 34 Bùi Tá Hán, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 0236 3955 679

Cửa Hàng Vlxd Thiết Bị Vệ Sinh Văn Minh

 • Địa chỉ: 371 Đ. Lê Văn Hiến, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
 • Các giờ: Đang mở cửa ⋅ Đóng cửa lúc 19:30
 • Số điện thoại: 0236 3967 486

Cửa Hàng Vlxd & Trang Trí Nội Thất Đại Phú

 • Địa chỉ: Đ. Trần Đại Nghĩa, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 0236 2485 140

Vật liệu xây dựng Hùng Tú

 • Địa chỉ: 421A Đ. Mai Đăng Chơn, Hoà Quý, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
 • Khu vực phục vụ: Đà Nẵng và các khu vực lân cận
 • Số điện thoại: 0236 3847 466

Cửa Hàng VLXD Võ Văn Yên

 • Địa chỉ: 02 Chế Lan Viên, Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
 • Khu vực phục vụ: Đà Nẵng
 • Các giờ: Sắp đóng cửa ⋅ 17:30 ⋅ Mở lúc 6:30 Th 4
 • Số điện thoại: 0983 950 947

Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Sơn Trà, Đà Nẵng

Cua Hang Vat Lieu Xay Dung Son Tra Da Nang
cửa hàng vật liệu xây dựng tại đà nẵng

Cửa Hàng Vlxd Phương

 • Địa chỉ: 759 Ng. Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng
 • Các giờ: Sắp đóng cửa ⋅ 18:00 ⋅ Mở lúc 7:30 Th 4
 • Số điện thoại: 0236 3985 278

Cửa Hàng Vlxd – Trang Trí Nội Thất Trường Sơn

 • Địa chỉ: C 14 Phạm Văn Đồng, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 0236 3836 287

Cửa Hàng Vlxd & Trang Trí Nội Thất Lộc Phát

 • Địa chỉ: 535 Ng. Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 0935 678 060

Cửa Hàng Sắt Thanh Sơn

 • Địa chỉ: 540 Ng. Quyền, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng
 • Các giờ: Sắp đóng cửa ⋅ 18:00 ⋅ Mở lúc 7:00 Th 4
 • Số điện thoại: 0236 2464 326

Cửa Hàng Vlxd Kim Thanh

 • Địa chỉ: 1 Khúc Hạo, Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng
 • Các giờ: Sắp đóng cửa ⋅ 18:00 ⋅ Mở lúc 8:00 Th 4
 • Số điện thoại: 0236 3931 695

Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất Thu Uyên

 • Địa chỉ: 1116 Ng. Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 0905 404 601

Cửa Hàng Gỗ Xây Dựng Vân Sơn

 • Địa chỉ: 1122 Ngô Quyền, An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 0935 495 645

Cửa hàng Hương Sơn

 • Địa chỉ: 418 Ng. Quyền, Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng
 • Các giờ: Sắp đóng cửa ⋅ 18:00 ⋅ Mở lúc 7:00 Th 4
 • Số điện thoại: 0236 2222 353

Cửa Hàng VLXD Đại Dung

 • Địa chỉ: 143 Lê Tấn Trung, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 0905 267 689

Cửa Hàng Vlxd Xuân Thống

 • Địa chỉ: 26 P. Đức Chính, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 0935 075 445

Cửa Hàng Vlxd Vũ Xuyên

 • Địa chỉ: Vân Đồn, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 0905 759 234

Cửa Hàng Vlxd Dũng Châu

 • Địa chỉ: 108 Khúc Hạo, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 0236 6277 737

Cửa Hàng VLXD Ánh Phụng

 • Địa chỉ: 609 Ng. Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 0935 282 607

Cửa Hàng Sơn Thảo Nguyên

 • Địa chỉ: 759/6 Ng. Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 0236 3899 231

Cửa Hàng Vlxd Công Chính

 • Địa chỉ: An Hải, Sơn Trà, Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 0905 103 228

Cửa Hàng Vlxd Thiết Bị Vệ Sinh Phương Toàn 2

 • Địa chỉ: 379 Ng. Quyền, An Hải, Sơn Trà, Đà Nẵng
 • Các giờ: Sắp đóng cửa ⋅ 18:00 ⋅ Mở lúc 7:30 Th 4
 • Số điện thoại: 0236 3936 416

Cửa Hàng Vlxd Tuấn Sinh

 • Địa chỉ: 17 Nguyễn Duy Hiệu, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 0983 836 549

Gỗ Trần Đức Anh

 • Địa chỉ: 464 Ng. Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng
 • Các giờ: Mở cả ngày
 • Số điện thoại: 0905 145 401

Cửa Hàng Vlxd Thu Nam

 • Địa chỉ: 6 Trần Quang Khải, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 0236 3922 282

Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Cửa hàng vật liệu xây dựng Dũng Ngọc

 • Địa chỉ: 213 Nguyễn Hiến Lê, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
 • Các giờ: Sắp đóng cửa ⋅ 18:00 ⋅ Mở lúc 5:30 Th 4
 • Số điện thoại: 0905 909 130

Cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng Gỗ Mười

 • Địa chỉ: 437 Cách Mạng Tháng 8, Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
 • Các giờ: Mở cả ngày
 • Số điện thoại: 0905 187 656

Cửa Hàng VLXD Hường

 • Địa chỉ: 105, Đường Nguyễn Thuật, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Hoà An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
 • Các giờ: Sắp đóng cửa ⋅ 18:00 ⋅ Mở lúc 7:00 Th 4
 • Số điện thoại: 0236 6228 119

Cửa Hàng VLXD Duy Dung

 • Địa chỉ: 317 Đ. 29 Tháng 3, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 0914 734 479

Cửa Hàng Vlxd Thanh Tâm

 • Địa chỉ: 149 Ông Ích Đ., Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 0236 3879 401

Vật Liệu Xây Dựng “Kiên Thành Phát”

 • Địa chỉ: 27 Lê Đình Kỵ, Hoà An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
 • Khu vực phục vụ: Đà Nẵng và các khu vực lân cận
 • Các giờ: Đã đóng cửa ⋅ Mở lúc 6:30 CN · Giờ khác
 • Số điện thoại: 0905 009 183

VLXD Dân Kỳ

 • Địa chỉ: 49 Bình Hòa 2, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
 • Khu vực phục vụ: Đà Nẵng
 • Các giờ: Đã đóng cửa ⋅ Mở lúc 7:00 Th 4
 • Số điện thoại: 0905 164 728

Hưng Thiên Phát Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng

Địa chỉ: 110 Văn Tiến Dũng, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Cửa Hàng Vlxd Hằng Tài

 • Địa chỉ: X6X8+W3V, Mẹ Thứ, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 0373 413 995

Thạch Cao Cẩm Lệ

 • Địa chỉ: 228 Nguyễn Phước Tần, Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
 • Các giờ: Sắp đóng cửa ⋅ 18:00 ⋅ Mở lúc 7:00 Th 4

Cửa Hàng VLXD Tú

 • Địa chỉ: 31 Trần Mai Ninh, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
 • Các giờ: Sắp đóng cửa ⋅ 18:00 ⋅ Mở lúc 7:00 Th 4
 • Số điện thoại: 0905 731 034

Vật Liệu Xây Dựng Trương Linh Anh

Ảnh

 • Địa chỉ: 79 Võ An Ninh, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
 • Khu vực phục vụ: Đà Nẵng và các khu vực lân cận
 • Các giờ: Sắp đóng cửa ⋅ 18:00 ⋅ Mở lúc 7:00 Th 4
 • Số điện thoại: 0962 222 822

Vật liệu xây dựng PHÚ XUÂN

 • Địa chỉ: 33 Võ Chí Công, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
 • Khu vực phục vụ: Đà Nẵng và các khu vực lân cận
 • Các giờ: Sắp đóng cửa ⋅ 17:30 ⋅ Mở lúc 0:00 Th 4
 • Số điện thoại: 0933 886 630

Tôn Hoa Sen Cẩm Lệ

Ảnh

 • Địa chỉ: 486 Đường Cách Mạng Tháng 8, Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
 • Các giờ: Sắp đóng cửa ⋅ 18:00 ⋅ Mở lúc 7:30 Th 4
 • Số điện thoại: 0236 3780 797

Cửa Hàng VLXD Nhân Thống

 • Địa chỉ: Lô Số 3B2.5, KDC Hòa An, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Hoà An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
 • Các giờ: Đã đóng cửa ⋅ Mở lúc 7:30 Th 4
 • Số điện thoại: 0236 3682 741

VLXD Thái Lê Phát

 • Địa chỉ: 452 Mai Chí Thọ, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
 • Các giờ: Đang mở cửa ⋅ Đóng cửa lúc 22:00
 • Số điện thoại: 0904 664 359

Cửa Hàng Vlxd Tuấn Phi

 • Địa chỉ: 15 Thành Thái, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 0236 3696 172

Cửa Hàng VLXD Thành Phát

 • Địa chỉ: 60 Trịnh Đình Thảo, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 0905 812 348

Cửa Hàng VLXD Nhất Phát

 • Địa chỉ: 52-58 Nguyễn Phước Lan, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
 • Các giờ: Sắp đóng cửa ⋅ 17:30 ⋅ Mở lúc 7:30 Th 4
 • Số điện thoại: 0911 511 246

Cửa Hàng Vlxd Hữu Chí

 • Địa chỉ: Đinh Liệt, Hoà An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 0905 001 008

Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Thanh Khê, Đà Nẵng

Cửa Hàng Vlxd Cảnh Thành

 • Địa chỉ: 173 Yên Khê 2, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 0935 251 558

Cửa Hàng VLXD Đình Khương

 • Địa chỉ: 80, Đường Phạm Nhữ Tăng, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 0236 3719 071

Cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng Gỗ Mười

 • Địa chỉ: 437 Cách Mạng Tháng 8, Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
 • Các giờ: Mở cả ngày
 • Số điện thoại: 0905 187 656

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Đức Vinh Thúy

 • Địa chỉ: Lô 41B18, Dương Bích Liên, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Thanh Khê Tây, Thanh Khê
 • Các giờ: Sắp đóng cửa ⋅ 17:30 ⋅ Mở lúc 7:00 Th 4
 • Số điện thoại: 0913 787 369

VLXD Duy Vũ

 • Địa chỉ: 72 Kỳ Đồng, Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng
 • Các giờ: Sắp đóng cửa ⋅ 17:30 ⋅ Mở lúc 8:00 Th 4
 • Số điện thoại: 0906 553 117

Cửa Hàng Vlxd Ngọc Tuyến

 • Địa chỉ: 95 Đ. Dũng Sĩ Thanh Khê, Thanh Khê Tây, Thanh Khê, Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 0236 3811 439

Cửa Hàng Vlxd Ngọc Tuyến

 • Địa chỉ: 95 Đ. Dũng Sĩ Thanh Khê, Thanh Khê Tây, Thanh Khê, Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 0236 3811 439

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Duyên Huy

 • Địa chỉ: 18, Đường Mẹ Nhu, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thanh Khê Tây, Thanh Khê, Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 0905 102 005

Cửa Hàng Vlxd Lê Kèo

 • Địa chỉ: 168 Lê Độ, Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 0236 3649 056

Cửa Hàng Vlxd Thanh Hải

 • Địa chỉ: 413 Tôn Đản, Hoà An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 0905 032 037

Cửa Hàng Vlxd & Trang Trí Nội Thất Hiền Mai

 • Địa chỉ: 162 Đ. Dũng Sĩ Thanh Khê, Thanh Khê Tây, Thanh Khê, Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 0905 378 358

Cửa Hàng Vlxd Thanh Tâm

 • Địa chỉ: 149 Ông Ích Đ., Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 0236 3879 401

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Lộc Thắng

 • Địa chỉ: K83/16A, Huỳnh Ngọc Huệ, Phường Hoà Khê, Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 0778 839 998

Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Bảy Lai

 • Địa chỉ: 199, Huỳnh Ngọc Huệ, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 0934 909 695

Công Ty Tnhh Vật Liệu Xây Dựng Hòa Xuân

 • Địa chỉ: 186 Đ. Dũng Sĩ Thanh Khê, Thanh Khê Tây, Thanh Khê, Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 0903 545 727

Cửa Hàng Cung Cấp VLXD Kiều Danh

 • Địa chỉ: 9 Tôn Thất Đạm, Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 0903 478 555

Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Thanh Hiền

 • Địa chỉ: Hoà Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng
 • Các giờ: Sắp đóng cửa ⋅ 18:00 ⋅ Mở lúc 7:00 Th 4
 • Số điện thoại: 0903 146 607

Cửa Hàng Vlxd Hường

 • Địa chỉ: 51 Huỳnh Ngọc Huệ, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 0236 3759 598

Cửa Hàng Vlxd Ngọc Anh

 • Địa chỉ: 296 Trần Cao Vân, Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 0236 3829 862

Cửa Hàng Vlxd Hồng Ngự

 • Địa chỉ: 3 Huỳnh Ngọc Huệ, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 0236 3759 254

Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Hòa Vang, Đà Nẵng

Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Tuấn Tý

 • Địa chỉ: X6W4+P9H, Trần Văn Giàu, Hoà Châu, Hòa Vang, Đà Nẵng
 • Các giờ: Sắp đóng cửa ⋅ 17:30 ⋅ Mở lúc 7:00 Th 4

Vật liệu xây dựng Công Hậu

 • Khu vực phục vụ: Đà Nẵng và các khu vực lân cận
 • Các giờ: Mở cả ngày
 • Số điện thoại: 0935 555 359

Vật liệu xây dựng Công Hậu

Khu vực phục vụ: Đà Nẵng và các khu vực lân cận

Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Thanh Hiền

 • Địa chỉ: Hoà Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng
 • Các giờ: Sắp đóng cửa ⋅ 18:00 ⋅ Mở lúc 7:00 Th 4
 • Số điện thoại: 0903 146 607

VLXD Hiền Thân

 • Địa chỉ: 435 Phạm Hùng, Hoà Phước, Hòa Vang, Đà Nẵng
 • Các giờ: Đang mở cửa ⋅ Đóng cửa lúc 21:00
 • Số điện thoại: 0236 3686 141

Cửa Hàng Vlxd Tuấn

 • Địa chỉ: Trường Sơn, Hoà Nhơn, Hòa Vang, Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 0796 702 985

Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Nguyễn Thị Thanh Tâm

 • Địa chỉ: Thôn Thạch Nham Tây, Xã Hòa Nhơn, Huyện Hòa Vang, Hoà Nhơn, Hòa Vang, Đà Nẵng
 • Các giờ: Sắp đóng cửa ⋅ 18:00 ⋅ Mở lúc 8:00 Th 4
 • Số điện thoại: 0935 079 866

Vật Liệu Xây Dựng Minh Thành

 • Địa chỉ: Tổ 7 La Bông, Hoà Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 0905 928 797

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Lộc Minh Nguyên

 • Địa chỉ: 3484+4RV, Thôn Hòa Khê, Xã Hoà Sơn, Huyện Hoà Vang, Thành Phố Đà Nẵng
 • Các giờ: Đã đóng cửa ⋅ Mở lúc 7:00 Th 4
 • Số điện thoại: 0913 663 579

Vật liệu xây dựng Vinh Hiển

Ảnh

 • Địa chỉ: DT 601, Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 0903 693 102

Vlxd Văn Kiệt

 • Địa chỉ: Đ. 602, Hoà Sơn, Hòa Vang, Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 0905 664 654

Cửa Hàng Vlxd Gia Kiệt

 • Địa chỉ: Đ. 602, Hoà Ninh, Hòa Vang, Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 0905 557 049

Cửa Hàng Vlxd Thu Hiền

 • Địa chỉ: 10 Phạm Hùng, Hoà Châu, Hòa Vang, Đà Nẵng
 • Các giờ: Sắp đóng cửa ⋅ 18:00 ⋅ Mở lúc 7:30 Th 4
 • Số điện thoại: 0236 2245 606

Cửa Hàng VLXD & Vận Tải Hoàng Tùng

Ảnh

 • Địa chỉ: Thạch Sơn 1, Hoà Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng
 • Các giờ: Mở cả ngày
 • Số điện thoại: 0983 583 191

Cửa Hàng Vlxd Việt

 • Địa chỉ: 624 Âu Cơ, Hoà Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 0905 188 117

Cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng Gỗ Mười

 • Địa chỉ: 437 Cách Mạng Tháng 8, Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
 • Các giờ: Mở cả ngày
 • Số điện thoại: 0905 187 656

Liên hệ:

Meey Map | Cập Nhật Thông Tin Quy Hoạch Mới Nhất.

Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN

Bộ phận kinh doanh

Đánh giá post
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

cua hang phu kien dien thoai tai da nang

Full Danh Sách Cửa Hàng Phụ Kiện Điện Thoại Tại Đà Nẵng Uy Tín

Khám phá ngay danh sách đầy đủ các cửa hàng phụ kiện điện thoại tại Đà Nẵng uy tín để tìm kiếm những sản phẩm chất lượng và…

cua hang phu kien dien thoai tai tp hcm

Full Danh Sách Cửa Hàng Phụ Kiện Điện Thoại Tại TP. HCM Uy Tín

Việc tìm kiếm cửa hàng phụ kiện điện thoại tại TP. HCM uy tín, không còn là vấn đề khi bạn có danh sách này. Từ các phụ…

Cua Hang yody binh duong

DS Full Cửa Hàng Yody gần đây tại Bình Dương

Bạn đang cần tìm Cửa Hàng Yody tại Bình Dương trong hệ thống cửa hàng thời trang yody. Meey Map gửi tới các bạn danh sách đầy đủ các…

Cua Hang yody da nang

DS Full Cửa Hàng Yody gần đây tại Đà Nẵng

Bạn đang cần tìm Cửa Hàng Yody tại Đà Nẵng trong hệ thống cửa hàng thời trang yody. Meey Map gửi tới các bạn danh sách đầy đủ các cửa…

Cua Hang yody ho chi minh

DS Full Cửa Hàng Yody gần đây tại Hồ Chí Minh

Bạn đang cần tìm Cửa Hàng Yody tại Hồ Chí Minh trong hệ thống cửa hàng thời trang yody. Meey Map gửi tới các bạn danh sách đầy đủ…

Cua Hang yody ha noi

DS Full Cửa Hàng Yody gần đây tại Hà Nội

Bạn đang cần tìm Cửa Hàng Yody tại Hà Nội trong hệ thống cửa hàng thời trang yody. Meey Map gửi tới các bạn danh sách đầy đủ các…