Quy hoạch vùng

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh đến năm 2040

Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cầu Ngang, Trà Vinh đến năm 2040 được UBND tỉnh phê duyệt vào ngày 07/04/2022.

Phạm vi quy hoạch

Khu vực lập quy hoạch gồm toàn bộ diện tích tự nhiên huyện Cầu Ngang, là huyện nằm về phía đông nam của tỉnh Trà Vinh, huyện Cầu Ngang nằm bên bờ sông Cổ Chiên và cửa Cung Hầu. Phía bắc huyện giáp huyện Châu Thành; phía nam giáp huyện Trà Cú, huyện Duyên Hải và giáp thị xã Duyên Hải; phía đông giáp huyện Châu Thành và tỉnh Bến Tre; phía tây giáp huyện Châu Thành và Trà Cú.

Huyện gồm 2 thị trấn là thị trấn Cầu Ngang và thị trấn Mỹ Long, và 13 xã gồm: xã Kim Hòa, Hiệp Hòa, Vinh Kim, Mỹ Long Bắc, Mỹ Long Nam, Mỹ Hòa, Thuận Hòa, Nhị Trường, Trường Thọ, Long Sơn, Hiệp Mỹ Đông, Hiệp Mỹ Tây và Thạnh Hòa Sơn, với tổng diện tích tự nhiên khoảng 328,311 km2.

Tính chất vùng

Vùng huyện Cầu Ngang với khu vực đô thị hóa tập trung chủ yếu tại thị trấn Cầu Ngang và thị trấn Mỹ Long. Trong đó, thị trấn Cầu Ngang là thị trấn huyện lỵ, định hướng đến 2025 đạt tiêu chí đô thị loại IV, với tính chất là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; thị trấn Mỹ Long là trung tâm dịch vụ, du lịch gắn với kinh tế biển của huyện Cầu Ngang.

Huyện Cầu Ngang là vùng phát triển nông nghiệp – công nghiệp – thương mại – dịch vụ du lịch biển; là huyện đạt tiêu chí huyện nông thôn mới.

Các dự báo phát triển vùng

Về kinh tế, dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế vào giai đoạn 2021-2030 khoảng 13,5%; cơ cấu kinh tế gồm nông nghiệp – thuỷ sản chiếm đến 45%, dịch vụ chiếm 26%, công nghiệp – xây dựng chiếm 29%.  Dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế vào giai đoạn 2030-2040 tăng lên khoảng 14,34% ; cơ cấu kinh tế gồm nông nghiệp – thuỷ sản chiếm 25%, dịch vụ chiếm 32%, công nghiệp – xây dựng chiếm 43%.

Dân số hiện trạng năm 2020 của huyện khoảng 121.328 người, mật độ dân số khoảng 369 người/km2, dân số đô thị khoảng 10.169 người, chiếm 8.38% và dân số nông thôn khoảng 111.159 người, chiếm 91,62%.

Về dân số, đến năm 2030 dự bán dân số toàn huyện khoảng 166.422 người (trong đó dân số đô thị khoảng 61.972 người, nông thôn khoảng 104.450 người). Tỉ lệ đô thị hóa đến năm 2030 khoảng 37,24%, đến năm 2040 khoảng 38,98%.

XEM và TẢI VỀ Quyết định phê duyệt quy hoạch và các bản đồ trong đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cầu Ngang ở dưới đây:

Bản vẽ định hướng phát triển không gian

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh đến năm 2040

  Bản vẽ định hướng phát triển không gian vùng huyện Cầu Ngang.

– Bản vẽ Quy hoạch giao thông:

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh đến năm 2040

 Bản vẽ Quy hoạch giao thông vùng huyện Cầu Ngang. 

Đánh giá post
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

vnm quang ninh quang yen tien an

Xã Tiền An, thị xã Quảng Yên – Quy hoạch – Bản đồ – Tổng quan

Tiền An là một xã của thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Thành lập: 1995 Diện tích: 25,93 km²…

vnm quang ninh quang yen song khoai

Xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên – Quy hoạch – Bản đồ – Tổng quan

Sông Khoai là một xã của thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Thành lập: 1984 Diện tích: 18,39 km²…

vnm quang ninh quang yen lien vi

Xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên – Quy hoạch – Bản đồ – Tổng quan

Liên Vị là một xã của thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Thành lập: 1998 Diện tích: 32,58 km²…

vnm quang ninh quang yen cam la

Xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên – Quy hoạch – Bản đồ – Tổng quan

Cẩm La là một xã của thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Diện tích: 4,2 km² Dân số: 4276…

vnm dak nong dak glong quang son

Xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong – Quy hoạch – Bản đồ – Tổng quan

Quảng Sơn là một xã của huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông. Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Nguyên Diện tích: 451,76 km² Dân số: 6.110 người (2010)…

vnm quang ninh hai ha quang phong

Xã Quảng Phong, huyện Hải Hà – Quy hoạch – Bản đồ – Tổng quan

Quảng Phong là một xã của huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Thành lập: 2006 Diện tích: 78,25 km² Dân…