Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Phú Bình, Thái Nguyên 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Phú Bình (Thái Nguyên), gồm: xây dựng, công nghiệp, giao thông, đô thị trên địa bàn. Cập nhật 29/02/2024
Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Huyện Phú Bình nằm ở phía đông nam của tỉnh Thái Nguyên, trung tâm sầm uất nhất của huyện là thị trấn Hương Sơn, cách thành phố Thái Nguyên 26 km về phía đông nam, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp huyện Tân Yên và huyện Yên Thế, phía nam giáp huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
 • Phía tây giáp thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công và thành phố Phổ Yên
 • Phía bắc giáp huyện Đồng Hỷ.

Huyện Phú Bình có diện tích 243,37 km², dân số năm 2017 là 144.908 người, mật độ dân số đạt 595 người/km².
Ngày 1 tháng 7 năm 1956, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 268-SL thành lập khu tự trị Việt Bắc. Tỉnh Thái Nguyên trong khu tự trị Việt Bắc gồm thị xã Thái Nguyên và các huyện Định Hóa, Phú Lương, Đại Từ, Đồng Hỷ và Võ Nhai. Huyện Phú Bình tách sang tỉnh Bắc Giang, huyện Phổ Yên về tỉnh Vĩnh Phúc.
Ngày 15 tháng 6 năm 1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Quyết định sáp nhập 2 huyện Phú Bình và Phổ Yên trở lại tỉnh Thái Nguyên. Sau khi điều chỉnh, huyện Phú Bình còn lại 243,37 km² diện tích tự nhiên và 144.908 người, có 1 thị trấn và 19 xã như hiện nay.
Quy hoạch huyện Phú Bình, bao gồm thị trấn Hương Sơn (huyện lỵ) và 19 xã: Bàn Đạt, Bảo Lý, Dương Thành, Đào Xá, Điềm Thụy, Hà Châu, Kha Sơn, Lương Phú, Nga My, Nhã Lộng, Tân Đức, Tân Hòa, Tân Khánh, Tân Kim, Tân Thành, Thanh Ninh, Thượng Đình, Úc Kỳ, Xuân Phương.

Quy hoạch giao thông huyện Phú Bình

Quy hoạch giao thông huyện Phú Bình nằm trong Quy hoạch giao thông tỉnh Thái Nguyên đến 2030, tầm nhìn đến 2050, với các tuyến đường giao thông huyết mạch chạy qua, cùng với hệ thống giao thông đô thị như:

 • Tuyến Quốc lộ 37
 • Tuyến ĐT 252
 • Tuyến ĐT 261
 • Tuyến ĐT 269B
 • Tuyến ĐT 287

Ngoài ra huyện Phú Bình còn có rất nhiều tuyến đường liên xã và đường đô thị đã được tỉnh Thái Nguyên đầu tư xây dựng trong những năm gần đây.

Quy hoạch phát triển đô thị – công nghiệp huyện Phú Bình

Theo định hướng phát triển công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đến 2030, tầm nhìn đến 2050, tỉnh sẽ quy hoạch bổ sung quy hoạch và phát triển 35 cụm công nghiệp với tổng diện tích đất 1.259 ha, trong đó thực hiện giữ nguyên quy mô 20 cụm công nghiệp với tổng diện tích 763,84 ha; điều chỉnh giảm diện tích 05 cụm công nghiệp từ 253,17 ha xuống còn 209,63 ha; đưa ra khỏi quy hoạch 07 cụm công nghiệp với tổng diện tích 162 ha; bổ sung vào quy hoạch 10 cụm công nghiệp với tổng diện tích 285,53 ha.
Theo đó, huyện Phú Bình cũng được bổ sung thêm 02 Cụm công nghiệp là CCN Bàn Đạt (xã Bàn Đạt, huyện Phú Bình) và CCN Bảo Lý – Xuân Phương (xã Bảo Lý và Xuân Phương, huyện Phú Bình).
Theo Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên đến 2030, tầm nhìn đến 2050, huyện Phú Bình còn có Khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ Phú Bình (tổng diện tích 900 ha, trong đó đất khu công nghiệp 675 ha tại huyện Phú Bình và Khu công nghệ tập trung Yên Bình (Phổ Yên và Phú Bình) 200 ha, đã được phê duyệt quy hoạch.
Cũng theo quy hoạch tỉnh Thái Nguyên, đến 2030, huyện Phú Bình được bổ sung thêm 03 KCN, gồm: Khu công nghiệp Yên Bình 2 (Phổ Yên và Phú Bình 301ha); Khu công nghiệp Yên Bình 3 (Huyện Phú Bình 300ha); Khu công nghiệp Thượng Đình (Huyện Phú Bình 130ha).

Bản đồ quy hoạch đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất, huyện Phú Bình

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Mới đây, ngày 20/8/2021 UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 2724/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Bình thời kỳ 2021-2030 với những nội dụng cụ thể như:
Nội dung và phương án quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 gồm: Diện tích, cơ cấu các loại đất; Diện tích chuyển mục đích đất sử dụng; Diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích cụ thể.
Vị trí, diện tích các khu vực chuyển quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030; báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất đến 2030 của huyện Phú Bình.
Phương án quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Bản đồ quy hoạch huyện Phú Bình, Thái Nguyên 2024| Kế hoạch sử dụng đất
Bản đồ quy hoạch sủ dung đất thời kỳ 2021-2030 huyện Phú Bình

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 30/12/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4233/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Phú Bình
Theo Quyết định số 4233/QĐ-UBND, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Phú Bình được xác định với các chỉ tiêu cụ thể:

 • Tổng diện tích các loại đất phân bổ năm 2022 là 1.044,11 ha
 • Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2022 với tổng diện tích 911,15 ha
 • Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 với tổng diện tích 861,41 ha
 • Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng trong năm 2022 với tổng diện tích 4,83 ha

Theo Quyết định số 4233/QĐ-UBND, tổng số công trình, dự án thực hiện năm 2022 là 162 công trình, dự án, với diện tích sử dụng đất là 1.044,11 ha. Trong đó:

 • 122 công trình, dự án chuyển tiếp từ Năm 2024 sang thực hiện năm 2022, với diện tích sử dụng đất là 728,12 ha;
 • 40 công trình, dự án đăng ký mới năm 2022, với diện tích sử dụng đất là 315,99 ha.

Quyết định số 4233/QĐ-UBND cũng đồng thời điều chỉnh diện tích đối với 03 dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4126/QĐ-UBND ngày 30/12/2020, Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 8/4/2021 và Quyết định số 2881/QĐ-UBND ngày 14/9/2021.
Căn cứ Điều 1 của Quyết định số 4233/QĐ-UBND, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình có trách nhiệm: Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có liên quan, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Ngày 04/04/2023, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 712/QĐ-UBND để phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Phú Bình.

Vị trí và diện tích các khu vực đưa đất vào sử dụng trong kế hoạch 2023 được xác định dựa trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Phú Bình.

Sau đó, vào ngày 21/8/2023, UBND tỉnh Thái Nguyên tiếp tục ban hành Quyết định số 1959/QĐ-UBND để điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cho huyện Phú Bình.

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Bình đến năm 2040

Ngày 14-12-2022, UBND tỉnh Thái Nguyên có Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Bình đến năm 2040.
Theo đó, phạm vi lập quy hoạch có tổng diện tích trên 24.100ha, bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của huyện Phú Bình; phía Bắc giáp huyện Đồng Hỷ, phía Nam và Đông giáp tỉnh Bắc Giang, phía Tây giáp TP.Thái Nguyên và TP. Phổ Yên. Thời gian quy hoạch được chia làm giai đoạn ngắn hạn (đến năm 2030) và giai đoạn dài hạn (đến năm 2040).
Về định hướng phân vùng phát triển, địa phương chia thành 2 tiểu vùng: Vùng phát triển đô thị, dịch vụ, công nghiệp (gồm các phường: Hương Sơn, Điềm Thụy, Xuân Phương, Kha Sơn, Nhã Lộng, Úc Kỳ, Nga My, Hà Châu, Thanh Ninh, Thượng Đình, Lương Phú, Tân Đức, Dương Thành và Tân Hòa); Vùng nông thôn, phát triển nông nghiệp, du lịch (gồm các xã: Bàn Đạt, Tân Khánh, Tân Kim, Tân Thành, Bảo Lý và Đào Xá).
Theo quy hoạch, đến năm 2030, huyện Phú Bình hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại IV, trở thành thị xã thuộc tỉnh; đến năm 2040, huyện là thị xã; các xã phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu…

Quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Điềm Thụy đến năm 2040

Ngày 30/7/2021, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 2535/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Điềm Thụy, huyện Phú Bình đến năm 2040.
Theo quyết định, phạm vi lập quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Điềm Thụy được xác định trên toàn bộ địa giới hành chính xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên.
Ranh giới lập quy hoạch: phía Bắc giáp xã Thượng Đình; phía Nam giáp xã Nga My; phía Đông giáp xã Nhã Lộng; phía Tây giáp xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên.
Tính chất: Đô thị Điềm Thụy là trung tâm chuyên ngành cấp huyện về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, công nghiệp, đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của huyện Phú Bình và tỉnh Thái Nguyên.

Bản đồ quy hoạch huyện Phú Bình, Thái Nguyên 2024| Kế hoạch sử dụng đất
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và các khu chức năng đô thị Điềm thụy

Đô thị Điềm Thụy được quy hoạch gồm các chức năng chính: hành chính chính trị, y tế, giáo dục, văn hóa thể thao, thương mại dịch vụ, tài chính ngân hàng, công nghiệp, các khu đô thị, được quy hoạch 04 phân vùng:
1. Trung tâm lịch sử hiện hữu và đô thị mới phía Bắc (vùng số I): Diện tích khoảng 285,37 ha, có vị trí tại phía Bắc đường ĐT 266 và QL 37, quy hoạch các chức năng: hành chính, giáo dục, văn hóa – thể thao, tài chính – thương mại, công viên cây xanh, các khu đô thị mới, khu dân cư hiện hữu được cải tạo nâng cấp.
2. Khu vực đô thị động lực Tây Nam (vùng số II): Diện tích khoảng 355,33 ha, có vị trí tại phía Nam kênh Núi Cốc. Quy hoạch các chức năng chính bao gồm: các khu đô thị mới, khu nông nghiệp tập trung và các khu dân cư hiện hữu.
3. Khu vực đô thị sinh thái gắn liền với nông nghiệp sinh thái (vùng III): Diện tích khoảng 451,31 ha, có vị trí phía Nam đường QL 37, phía Đông kênh Núi Cốc. Quy hoạch các khu chức năng chính: khu đô thị mới sinh thái, nông nghiệp tập trung, khu thể dục thể thao Núi Ngọc.
4. Khu vực công nghiệp (vùng số IV): Diện tích khoảng 198,36 ha, địa điểm là Khu công nghiệp Điềm Thụy và cụm công nghiệp Điềm Thụy.

Liên hệ:

Meey Map | Cập Nhật Thông Tin Quy Hoạch Mới Nhất.

Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN

Bộ phận kinh doanh

Đánh giá post

Tác giả

 • Meey Map

  Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

  View all posts
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

Bản đồ hành chính Thành phố Long Xuyên

Bản đồ quy hoạch Thành phố Long Xuyên, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Long Xuyên, thành phố trực thuộc tỉnh An Giang, không chỉ nổi tiếng với cảnh quan hữu tình mà còn thu hút sự quan tâm đặc biệt về…

c 710 1681804753 6262

Khám phá bản đồ Chợ Mới, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ Chợ Mới. Khám phá Quy hoạch Đô thị và Giao thông tại huyện Chợ Mới, An Giang, để hiểu…

ban do quan cai rang can tho

Bản đồ Quy Hoạch Quận Cái Răng, Cần Thơ|Quy Hoạch Sử Dụng Đất

Bản đồ quy hoạch quận Cái Răng, Cần Thơ mới nhất 2024 giúp bạn đọc nắm được các thông tin quy hoạch về giao thông, bản đồ quy…

Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau

Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất của thành phố Cà Mau được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

vt 16408497558901851001498

Bản đồ quy hoạch huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế chi tiết và thông tin quy hoạch huyện Phong Điền. Chúng tôi…

Bản đồ quy hoạch Huyện Vị Thủy, Hậu Giang| Quy hoạch Sử dụng Đất

Bạn đang tìm kiếm bản đồ quy hoạch Vị Thủy huyện của tỉnh Hậu Giang. Hãy cùng tìm hiểu quy hoạch chi tiết của huyện Vị Thủy trong…