Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Ba Tơ tỉnh Quảng Ngãi được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về xây dựng, giao thông, công nghiệp và đô thị.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Huyện Ba Tơ nằm ở phía tây nam tỉnh Quảng Ngãi, có vị trí địa lý:

 • Phía bắc giáp các huyện Sơn Hà, Minh Long, Nghĩa Hành
 • Phía nam giáp huyện An Lão, tỉnh Bình Định
 • Phía tây giáp huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
 • Phía đông giáp thị xã Đức Phổ.

Diện tích tự nhiên của huyện là 113.669,52 ha, lớn nhất trong các đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Quảng Ngãi và chiếm hơn 1/5 diện tích toàn tỉnh. Dân số của huyện năm 2008 là 49.766 người, chủ yếu gồm các dân tộc: Kinh và H’re. Đây cũng là địa phương có dự án Đường cao tốc Quảng Ngãi – Bình Định đi qua đang được xây dựng.
Cơ cấu kinh tế huyện Ba Tơ được xác định gồm: nông – lâm nghiệp, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ. Năm 2004, nông, lâm nghiệp chiếm 71,9%, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp chiếm 13,3%, thương mại – dịch vụ chiếm 14,8%; tổng giá trị sản xuất năm 2004 là 159 tỷ đồng. Năm 2005, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp 125,700 tỷ đồng, trong khi giá trị sản xuất công nghiệp là 16,161 tỷ đồng.
Quy hoạch Huyện Ba Tơ , bao gồm thị trấn Ba Tơ (huyện lỵ) và 18 xã: Ba Bích, Ba Cung, Ba Điền, Ba Dinh, Ba Động, Ba Giang, Ba Khâm, Ba Lế, Ba Liên, Ba Nam, Ba Ngạc, Ba Thành, Ba Tiêu, Ba Tô, Ba Trang, Ba Vì, Ba Vinh, Ba Xa.

Thông tin quy hoạch tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng ngãi

Ngày 20/7/2021, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 655/QĐ_UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 khu vực Tây thị trấn Ba Tơ (khu Đá Bàn), huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.
Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có vị trí nằm ở khu vực phía Tây thị trấn Ba Tơ, thuộc tổ dân phố Đá Bàn với quy mô 87,9ha, quy mô dân số 5.500 người. có giới cận như sau:

 • Phía Đông: Giáp sông Liên.
 • Phía Tây: Giáp đất nông nghiệp hiện trạng.
 • Phía Nam: giáp đất nông nghiệp và đồi núi hiện trạng.
 • Phía Bắc: Giáp sông Tô.

Quy hoạch khu vực Tây thị trấn Ba Tơ được xác định với tính chất là khu dân cư phía Tây trung tâm thị trấn với mật độ xây dựng thấp, hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng nhu cầu đất ở trên địa bàn, tạo động lực phát triển cho khu vực và vùng phụ cận.
Theo quy hoạch, Đô thị được phát triển trên cơ sở các trục đường Quốc lộ 24, phát triển không gian của khu vực chủ yếu về phía Nam, nơi có nhiều quỹ đất thuận lợi để phát triển đô thị.
Các trục giao thông được phát triển dựa theo hướng Đông Tây, lấy trục Quốc lộ 24 làm trục chính, và phát triển các trục chính theo hướng Bắc Nam để liên kết với các trục theo hướng Đông Tây tạo thành một bộ khung giao thông hoàn chỉnh. Cụ thể:

 • Bố trí các trục giao thông cảnh quan dọc 2 bờ sông Tô và sông Liên, làm bờ kè để ngăn sạt lỡ.
 • Bố trí các chức năng công cộng còn thiếu và công viên cây xanh tạo nên một đô thị sinh thái với mật độ cây xanh cao mang đậm bản sắc địa phương.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất huyện Ba Tơ

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 10/09/2021, UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quyết định Số 823/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất Năm 2024.
Về nội dung quy hoạch sử dụng đất đến 2030, gồm diện tích, cơ cấu các loại đất với tổng diện tích tự nhiên: 113.795,69 ha. Trong đó: Nhóm đất nông nghiệp: 109,318,25 ha; Nhóm đất phi nông nghiệp: 3,912,68 ha; Nhóm đất chưa sử dụng: 567,76 ha.
Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 1,176,66 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 54,36 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở: 8,81 ha
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi

Vị trí và diện tích các khu vực quy hoạch được thể hiện trên trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Ba Tơ.
Ngoài ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Ba Tơ đến 2030.
Thị trấn Ba Tơ là một trong 19 đơn vị hành chính trực thuộc huyện Ba Tơ. Do đó, quy hoạch giao thông, sử dụng đất của thị trấn cũng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Ba Tơ.
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Tơ không những thể hiện thông tin chung mà còn là cơ sở pháp lý cho từng khu đất cụ thể để tiến hành giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện. Ở mỗi khu đất khác nhau sẽ có những đặc điểm cũng như giá trị riêng, chính vì thế mà cũng có nhiều loại bản đồ quy hoạch tương ứng với từng khu vực.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 25/01/2022, UBND huyện Ba Tơ ban hành Quyết định số 06/QĐ-UBND Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đát năm 2022 của huyện Ba Tơ.
Hồ sơ công bố công khai, bao gồm:

 • Quyết định số 1381/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Ba Tơ (Có các Biểu và Phụ biểu kèm theo);
 • Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Ba Tơ đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định;
 • Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Ba Tơ đã được phê duyệt;

Trước đó, ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 1381/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Ba Tơ.
Theo quyết định, phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Ba Tơ, với các nội dung sau:

 1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch (Chi tiết tại Biểu 01 kèm theo).
 2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2022 (Chi tiết tại Biểu 02 kèm theo).
 3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 (Chi tiết tại Biểu 03 kèm theo).
 4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022 (Chi tiết tại Biểu 04 kèm theo).

Danh mục các công trình, dự án thực hiện trong năm 2022. Tổng danh mục các công trình dự án thu hồi đất là 22 công trình, dự án với tổng diện tích là 51,52ha. Trong đó:

 • Có 20 công trình, dự án phải thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai, với tổng diện tích 38,08ha, được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021.
 • Có 02 công trình, dự án thu hồi đất xin tiếp tục thực hiện trong năm 2022, với diện tích 13,44ha, được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021.

Danh mục các công trình, dự án không thuộc Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai xin tiếp tục thực hiện.

 • Có 04 công trình, dự án không thuộc Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai, với diện tích 0,66ha (Chi tiết tại Phụ biểu 03 kèm theo).
 • Có 01 công trình, dự án không thuộc Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai xin tiếp tục thực hiện trong năm 2022, với diện tích 2,93ha (Chi tiết tại Phụ biểu 04 kèm theo).

Danh mục công trình, dự án tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022. Trong năm 2022, UBND huyện Ba Tơ đăng ký tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất với tổng 03 công trình, dự án (Chi tiết tại Phụ biểu 05 kèm theo).
Vị trí, diện tích và các công trình dự án đưa đất vào sử dụng trong năm 2022 của huyện Ba Tơ được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Ngày 20/09/2022, UBND huyện Ba Tơ ban hành Quyết định số 2764/QĐ-UBND về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Ba Tơ.

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024:

Ngày 29/12/2023, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 1470/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cho huyện Ba Tơ.

Theo quyết định này, vị trí và diện tích của các khu đất được đưa vào sử dụng trong năm 2024 của huyện Ba Tơ đã được xác định dựa trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện.

Phân biệt giữa Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013) quy định về khái niệm quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất như sau:
Theo đó, quy hoạch sử dụng đất là sự tính toán, phân bổ đất đai cụ thể về số lượng, chất lượng, vị trí, không gian cho các mục tiêu kinh tế – xã hội , đảm bảo cơ sở khoa học và thực tế của các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội để việc sử dụng đất phù hợp với các điều kiện về đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng và từng ngành sản xuất.
Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kì quy hoạch.
Quy hoạch bao giờ cũng gắn liền với kế hoạch hoá đất đai. Bởi vì kế hoạch hoá đất đai chính là việc xác định các biện pháp, thời gian để sử dụng đất theo quy hoạch. Do vậy, trong một số trường hợp, quy hoạch hoá đất đai đã bao hàm cả kế hoạch hoá đất đai.

Cần phân biệt rõ:
Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.
Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Liên hệ:

Meey Map | Cập Nhật Thông Tin Quy Hoạch Mới Nhất.

Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN

Bộ phận kinh doanh

Đánh giá post
Avatar of ĐINH VĂN KHIÊN
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.

Related Posts

c 479 1680595617 1518

Bản đồ quy hoạch Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa chi tiết và thông tin quy hoạch TP Nha Trang. Chúng tôi hi…

quy hoach trung phung

Bản đồ quy hoạch Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tra cứu bản đồ quy hoạch phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Cùng Meey Map check quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phường Trung Phụng,…

ban do xa dong my

Bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội thông qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin đáng tin cậy và…

screen shot 2021 08 30 at 190638 1630325214865387280815

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Khám phá bản đồ quy hoạch phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương để hiểu rõ hơn về các kế hoạch phát triển và quy hoạch của…

phuong 17 quan bt 16293686912131590864931

Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một…

vt 1629877187302790693664

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai

Đồi 61 là một xã thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Vị Trí Địa lý Xã Đồi 61 nằm ở trung tâm huyện Trảng Bom, có vị trí địa lý: Phía…