Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Can Lộc, Hà Tĩnh 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Can Lộc, Hà Tĩnh được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về xây dựng, giao thông, công nghiệp và đô thị.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Can Lộc là một huyện thuộc tỉnh Hà Tĩnh, nằm về phía bắc tỉnh Hà Tĩnh, có vị trí địa lý:

Huyện Can Lộc cách thành phố Hà Tĩnh 20 km về phía bắc, cách thành phố Vinh 30 km về phía nam.
Huyện Can Lộc có 18 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: Nghèn (huyện lỵ), Đồng Lộc và 16 xã: Gia Hanh, Khánh Vĩnh Yên, Kim Song Trường, Mỹ Lộc, Phú Lộc, Quang Lộc, Sơn Lộc, Thanh Lộc, Thiên Lộc, Thuần Thiện, Thượng Lộc, Thường Nga, Trung Lộc, Tùng Lộc, Vượng Lộc, Xuân Lộc.

Quy hoạch giao thông – Đô thị – Công nghiệp huyện Can Lộc

Về quy hoạch giao thông:
Quy hoạch giao thông huyện Can Lộc nằm trong Quy hoạch giao thông tỉnh Hà Tĩnh đến 2030, tầm nhìn đến 2050 với các tuyến giao thông huyết mạch chạy địa bàn huyện.

 • Tuyến Quốc lộ 1 A
 • Tuyến Quốc lộ 15
 • Tuyến Quốc lộ 15 B
 • Tuyến ĐT 6
 • Tuyến ĐT 12
 • Tuyến ĐT 70
 • Tuyến 548

Ngoài ra trên địa bàn huyện còn có nhiều tuyến giao thông đô thị, liên xã, và giao thông nông thôn đã được đầu tư xây dựng những năm gần đây.
Về quy hoạch phát triển công nghiệp:
Trên địa bàn huyện Can Lộc hiện nay có 02 Cụm công nghiệp đã được thành lập, quy hoạch chi tiết, cụ thể:

 • Cụm công nghiệp huyện Can Lộc; Diện tích: 24,45ha; Địa điểm: Thị trấn Nghèn và xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc; Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Hà Đô; Ngành nghề chính:  Đa ngành nghề, trong đó trọng tâm là chế biến thức ăn gia súc, chế biến nông sản; may mặc, bao bì, thực phẩm, đồ nhựa dân dụng; sản xuất lắp ráp đồ điện, điện tử, dây dẫn điện.
 • Cụm công nghiệp Yên Huy: Địa điểm: Xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc; Diện tích: 12 ha; Chủ đầu tư: Công ty TNHH Yên Huy; Ngành nghề chính: Chế biến lâm sản, sản xuất các sản phẩm từ gỗ, mỗ mỹ nghệ; sản xuất, gia công cơ khí; chế biến lương thực, thực phẩm.

Quy hoạch công nghiệp huyện Can Lộc được xác định theo Kế hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến 2030, tầm nhìn đến 2050 đã được phê duyệt.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất huyện Can Lộc

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Quy Hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 -2030 của huyện Can Lộc, Hà Tĩnh bao gồm Diện tích, cơ cấu các loại đất trong kỳ quy hoạch đến 2030 của huyện Can Lộc được xác định với tổng diện tích tự nhiên: 30.212,66 ha. Trong đó:

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất Năm 2024, huyện Can Lộc.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Can Lộc
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Can Lộc

Ngoài ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Nghèn và thị trấn Đồng Lộc đến 2030.
Thị trấn Nghèn và thị trấn Đồng Lộc là hai số trong 18 đơn vị hành chính trực thuộc huyện Can Lộc. Do đó, quy hoạch giao thông, đô thị, sử dụng đất thị trấn Bắc Yên cũng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Can Lộc.
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Can Lộc không những thể hiện thông tin chung mà còn là cơ sở pháp lý cho từng khu đất cụ thể tại huyện. Ở mỗi khu đất khác nhau sẽ có những đặc điểm cũng như giá trị riêng, chính vì thế mà cũng có nhiều loại bản đồ quy hoạch tương ứng với từng khu vực.
Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Can Lộc được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Tại Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Can Lộc được xác định với diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2022 của huyện, bao gồm: Đất nông nghiệp: 21.460,58 ha; Đất phi nông nghiệp: 7.827,02 ha; Đất chưa sử dụng: 924,98 ha.
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 467,46 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 9,50 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 2,53 ha

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022: Đất nông nghiệp: 0,80 ha; Đất phi nông nghiệp: 2,97 ha
Vị trí và diện tích các khu đất, công trình dự án đưa đất vào sử dụng trong năm kế hoạch 2022 được thực hiện theo quyết định nói trên. Được thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất 2022, huyện Can Lộc.

 

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 do UBND huyện Can Lộc làm chủ đầu tư; Nhà thầu khảo sát, lập Quy hoạch:Viện Quy hoạch – Kiến trúc xây dựng Hà Tĩnh.
Phạm vi, ranh giới và thời hạn lập quy hoạch bao gồm Toàn bộ ranh giới hành chính huyện Can Lộc (gồm có: Thị trấn Nghèn, thị trấn Đồng Lộc và các xã: Thiên Lộc, Thuần Thiện, Kim Song Trường, Vượng Lộc, Thanh Lộc, Thường Nga, Tùng Lộc, Phú Lộc, Khánh Vĩnh Yên, Gia Hanh, Trung Lộc, Xuân Lộc, Thượng Lộc, Quang Lộc, Mỹ Lộc và Sơn Lộc); Với tổng diện tích tự nhiên: 302,13 km2.
Ranh giới:

 • Phía Tây Bắc giáp thị xã Hồng Lĩnh và huyện Đức Thọ.
 • Phía Tây Nam giáp huyện Hương Khê.
 • Phía Đông Bắc giáp thị xã Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân và huyện Lộc Hà.
 • Phía Đông Nam giáp huyện Thạch Hà.

Thời hạn quy hoạch: Ngắn hạn đến năm 2025, dài hạn đến năm 2035; Tầm nhìn đến năm 2050.

Bản đồ định hướng phát triển không gian huyện Can Lộc
Bản đồ định hướng phát triển không gian huyện Can Lộc

Cũng tại huyện Can Lộc, ngày 11/01/2022 UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 99/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035; tỷ lệ 1/5.000.
Theo đó, Quy mô diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng: 2.577,10 ha. Trong đó: gồm toàn bộ thị trấn Nghèn (1.833ha); 340ha thuộc xã Thiên Lộc; 52,10ha thuộc xã Tùng Lộc; 132,60ha thuộc xã Xuân Lộc; 219,40ha thuộc xã Khánh Vĩnh Yên. Quy mô dân số dự báo đến năm 2035 đạt khoảng 50.000 người.
Mục tiêu của quy hoạch nhằm Cụ thể hóa Nghị quyết 819/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh.

 • Góp phần cụ thể hóa Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 – 2030 và Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hà Tĩnh.
 • Quy hoạch chung xây dựng đô thị phù hợp với tốc độ phát triển trong giai đoạn mới, hình thành nên một đô thị văn minh, phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới.
 • Quy hoạch theo hướng phát triển đồng bộ, hướng đến đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV trong trong thời gian tới.
 • Quy hoạch sử dụng đất và các giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đô thị, phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Đảm bảo sự phù hợp trước mắt, lâu dài và tính đồng bộ trong tổng thể quy hoạch phát triển của toàn huyện.
 • Làm cơ sở để kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế xã hội, phù hợp mục tiêu, lợi thế của huyện. Tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý xây dựng và đầu tư xây dựng theo luật xây dựng.

Liên hệ:

Meey Map | Cập Nhật Thông Tin Quy Hoạch Mới Nhất.

Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN

Bộ phận kinh doanh

Đánh giá post
Avatar of ĐINH VĂN KHIÊN
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.

Related Posts

c 479 1680595617 1518

Bản đồ quy hoạch Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa chi tiết và thông tin quy hoạch TP Nha Trang. Chúng tôi hi…

quy hoach trung phung

Bản đồ quy hoạch Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tra cứu bản đồ quy hoạch phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Cùng Meey Map check quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phường Trung Phụng,…

ban do xa dong my

Bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội thông qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin đáng tin cậy và…

screen shot 2021 08 30 at 190638 1630325214865387280815

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Khám phá bản đồ quy hoạch phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương để hiểu rõ hơn về các kế hoạch phát triển và quy hoạch của…

phuong 17 quan bt 16293686912131590864931

Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một…

vt 1629877187302790693664

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai

Đồi 61 là một xã thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Vị Trí Địa lý Xã Đồi 61 nằm ở trung tâm huyện Trảng Bom, có vị trí địa lý: Phía…