Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Cầu Kè (Trà Vinh) năm 2024

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Cầu Kè (Trà Vinh), gồm: xây dựng, giao thông, công nghiệp, đô thị trên địa bàn.
Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Huyện Cầu Kè ở phía tây tỉnh Trà Vinh, có vị trí địa lý:

 • Phía bắc giáp huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
 • Phía đông giáp các huyện Càng Long và Tiểu Cần
 • Phía tây và nam giáp huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng qua sông Hậu.

Huyện Cầu Kè có diện tích 245 km², dân số năm 2019 là 102.767 người, mật độ dân số đạt 420 người/km².
Huyện có diện tích 245 km² và dân số là 116.000 người. Huyện lỵ là thị trấn Cầu Kè cách thành phố Trà Vinh khoảng 40 km về hướng tây. Huyện Cầu Kè cũng là nơi có loại dừa sáp nổi tiếng.
Ngày 26 tháng 11 năm 1991, tỉnh Cửu Long được chia thành 2 tỉnh: Vĩnh Long và Trà Vinh, huyện Cầu Kè thuộc tỉnh Trà Vinh, bao gồm 9 xã: An Phú Tân, Châu Điền, Hòa An, Ninh Thới, Phong Phú, Phong Thạnh, Tam Ngãi, Thạnh Phú và Thông Hòa.
Ngày 07 tháng 10 năm 1995, Thủ tướng Việt Nam ban hành Nghị định số 62-CP, thành lập thị trấn Cầu Kè trên cơ sở tách ra từ xã Hòa Ân.
Ngày 2 tháng 3 năm 1998, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 13/1998/NĐ-CP về việc thành lập xã Hòa Tân trên cơ sở 1.261,72 ha diện tích tự nhiên và 5.198 nhân khẩu của xã Hòa Ân; 1.657,97 ha diện tích tự nhiên và 4.501 nhân khẩu của xã An Phú Tân. Huyện Cầu Kè có 1 thị trấn và 10 xã như hiện nay.
Quy hoạch huyện Cầu Kè, bao gồm thị trấn Cầu Kè và 10 xã: An Phú Tân, Châu Điền, Hòa Ân, Hòa Tân, Ninh Thới, Phong Phú, Phong Thạnh, Tam Ngãi, Thạnh Phú, Thông Hòa.

Quy hoạch định hướng phát triển không gian huyện Cầu Kè

Quy hoạch không gian vùng xác định phát triển vùng huyện Cầu Kè lấy đô thị Cầu Kè và xã Ninh Thới (định hướng đến năm 2030 lên đô thị loại V). Cụ thể như sau:
Khu đô thị: Định hướng phát triển 2 đô thị Cầu Kè và Ninh Thới.

 • Đô thị Cầu Kè: Hiện là đô thị loại V được định hướng phát triển hoàn chỉnh (đạt chuẩn theo quy định hiện hành cho quy mô 1 thị trấn) làm trung tâm động lực phát triển kinh tế cho toàn huyện.
 • Đô thị Ninh Thới: Xã Ninh Thới định hướng phát triển đô thị có quy mô đạt loại V (năm 2030), phát triển từ trung tâm xã hiện hữu hướng ra sông Hậu và Khu công nghiệp Cầu Quan.

Khu cụm xã: Huyện được định hướng bố trí hệ thống trung tâm cụm xã phát triển theo 3 cụm:

 • Cụm phía Tây (xã An Phú Tân – xã Tam Ngãi – xã Hòa Tân): Trung tâm công cộng cụm xã thuộc xã An Phú Tân, nằm phía Nam sông Cầu Kè.
 • Cụm phía Bắc (xã Hòa Ân – xã Thông Hòa – xã Thạnh Phú): Trung tâm cộng cộng cụm xã thuộc xã Hòa Ân, nằm phía Bắc cụm công nghiệp Hòa Ân dọc Quốc lộ 54 và kết nối với trung tâm xã Hòa An qua Đường Huyện 29.
 • Cụm phía Đông Nam (xã Phong Thạnh – xã Phong Phú – xã Châu Điền): Trung tâm cụm xã thuộc xã Phong Phú bố trí dọc Quốc lộ 54 và đường Huyện 51.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất huyện Cầu Kè

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030: UBND tỉnh Trà Vinh đã phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Cầu Kè thời kỳ 2024-2030 với những nội dụng cụ thể như:
Nội dung và phương án quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2024-2030 gồm:

 • Diện tích, cơ cấu các loại đất
 • Diện tích chuyển mục đích đất sử dụng
 • Diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích cụ thể

Vị trí, diện tích các khu vực chuyển quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2024-2030 được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2024-2030, huyện Cầu Kè.

Bản đồ quy hoạch huyện Cầu Kè (Trà Vinh) năm 2024
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất 2030 huyện Cầu Kè

Trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2024 – 2030 huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Cầu Kè đến 2030.
Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Cầu Kè được UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.
Về kế hoạch sử dụng đất năm 2024:
UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 197/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Cầu Kè.
Theo nội dung quyết định, phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Cầu Kè, bao gồm: Đất nông nghiệp là 19.822,83 ha; Đất phi nông nghiệp là 4.840,80 ha; Đất chưa sử dụng là 3,17 ha.
Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2024 của huyện Cầu Kè được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Cầu Kè

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024:
UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 45/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.
Theo quyết định, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2024 của huyện Cầu Kè, bao gồm: Đất nông nghiệp: 19.885,16 ha; Đất phi nông nghiệp: 4.778,80 ha; Đất chưa sử dụng 3,24 ha; Đất ở đô thị: 306,06 ha
Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2024 của huyện Cầu Kè với diện tích các loại đất như sau: Đất nông nghiệp: 91,22 ha; Đất phi nông nghiệp: 12,17 ha.
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm kế hoạch 2024 của huyện Cầu Kè, gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 103,88 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng trong nội bộ đất nông nghiệp: 3,53 ha; Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở 0,31 ha.
Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2024 của huyện Cầu Kè được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện.

Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Cầu Kè

Quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông

Quy hoạch giao thông huyện Cầu Kè được xác định theo Quyết định 1441/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh đến năm 2024 và định hướng đến năm 2030.
Giao thông đường bộ:

 • Quốc lộ 54 kết nối huyện Cầu Kè với các huyện lân cận trong tỉnh Trà Vinh và tỉnh Vĩnh Long,… định hướng nâng cấp đảm bảo lộ giới từ 42 m.
 • Hệ thống Đường tỉnh bao gồm Đường tỉnh 911, Đường tỉnh 915 kết nối giao thông giữa huyện Cầu Kè và trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội cấp tỉnh và các huyện khác trên địa bàn tỉnh, kết nối với các tuyến đường Quốc lộ, tạo nên hệ thống giao thông thông suốt trên toàn vùng tỉnh, định hướng lộ giới 29 m.
 • Hệ thống đường huyện kết nối giao thông giữa các xã trên địa bàn huyện Cầu kỳ với trung tâm hành chính cấp huyện và các huyện lân cận. Các tuyến đường này kết nối với hệ thống đường tỉnh, tạo nên hệ thống giao thông thông suốt trên vùng huyện Cầu Kè, định hướng lộ giới 27,5 m – 29 m.
 • Các trục đường động lực phát triển đô thị có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội của huyện Cầu Kè, thông qua việc kết nối giao thông giữa các đô thị với nhau, cũng như kết nối khu vực với các huyện lân cận, giảm tải áp lực giao thông trên các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh, xây dựng tối thiểu đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, lộ giới 27,5 m – 42 m.
 • Nâng cấp và xây dựng mới các tuyến đường đô thị, từng bước hoàn chỉnh, đồng bộ hóa các tuyến trục giao thông, nút giao thông đô thị, hiện đại hóa mạng lưới đường nội thị gắn với chinh trang đô thị, lộ giới các tuyến đường cấp khu vực tối thiểu 16 m, cấp đường phân khu vực tối thiểu 13 m.
 • Quy hoạch hệ thống giao thông nông thôn phục vụ sản xuất với 4 cấp đường A, B, C, D tuân thủ TCVN 10380-2014: Đường giao thông nông thôn – Tiêu chuẩn thiết kế.
 • Cải tạo và xây dựng mới hệ thống bến bãi trên phạm vi toàn huyện, làm đầu mối phát triển hệ thống giao thông khu vực.

Giao thông đường thủy:

 • Sông Hậu là tuyến giao thông thủy cấp đặc biệt do Trung ương quản lý, là tuyến đường thủy trọng điểm của huyện Cầu Kè nói riêng và tỉnh Trà Vinh nói chung,
 • Bên cạnh đó huyện Cầu Kè còn có các luồng giao thông thủy do tỉnh quản lý mang ý nghĩa lớn đối với việc vận chuyển hàng hóa khu vực: Sông Cầu Kè, kênh Tổng Tồn, sông Mỹ Văn, kênh Trà Éch đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cấp III, IV, V.

Tài liệu kèm theo:

Đánh giá post

Tác giả

 • Meey Map

  Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

  View all posts
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

Ban do quy hoach ke hoach su dung dat

Bản đồ quy hoạch huyện Kiên Hải, Kiên Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang gồm: Xây dựng, công nghiệp, giao thông, đô thị trên địa bàn….

vnm long an tan thanh bac hoa

Bản đồ quy hoạch xã Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh

Bạn đang tìm kiếm xã Bắc Hòa. Xã Bắc Hòa là một xã của huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Xã Bắc Hòa là một xã thuộc huyện…

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG TỈNH HẬU GIANG ĐẾN NĂM 2030

Bản đồ quy hoạch tỉnh Hậu Giang|Quy hoạch Sử dụng Đất

Bạn đang tìm kiếm bản đồ quy hoạch tỉnh Hậu Giang. Cùng xem bản đồ quy hoạch tỉnh Hậu Giang là một tỉnh miền núi thuộc vùng Đồng…

Bản đồ quy hoạch tỉnh An Giang

Bản đồ quy hoạch tỉnh An Giang| Tra cứu quy hoạch An Giang

Bạn đang tim kiếm bản đồ hành chính tỉnh An Giang. Để tra cứu quy hoạch An Giang. An Giang là một tỉnh thuộc vùng Đồng bằng Sông…

untitled 16240132243591000579491

Bản đồ quy hoạch xã Phú Cát, Quốc Oai, Hà Nội chi tiết

Xã Phú Cát, thuộc huyện Quốc Oai, Hà Nội, đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ trong quy hoạch và phát triển đô thị. Với mục tiêu…

picture1 1639660648978658814787

Bản đồ quy hoạch tỉnh Ninh Thuận|Kế hoạch sử dụng Đất

Bạn đang tìm kiếm bản đồ quy hoạch tỉnh Ninh Thuận. Ninh Thuận là một tỉnh ven hải nằm trong vùng duyên hải Nam Trung Bộ nước ta…