Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch thành phố Nha Trang, Khánh Hòa năm 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất của thành phố Nha Trang được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về xây dựng, giao thông, công nghiệp và đô thị.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)

Nha Trang là một thành phố ven biển và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa, nằm ở phía đông tỉnh Khánh Hòa.

Vị trí địa lý:

Nằm cách thủ đô Hà Nội 1290 km về phía Bắc, cách thành phố Cam Ranh 45 km và cách thành phố Hồ Chí Minh 441 km về phía Nam.

Thành phố Nha Trang có 27 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 19 phường: Lộc Thọ, Ngọc Hiệp, Phước Hải, Phước Hòa, Phước Long, Phước Tân, Phước Tiến, Phương Sài, Phương Sơn, Tân Lập, Vạn Thạnh, Vạn Thắng, Vĩnh Hải, Vĩnh Hòa, Vĩnh Nguyên, Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ, Vĩnh Trường, Xương Huân và 8 xã: Phước Đồng, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Lương, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Phương, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thái, Vĩnh Trung

Quy hoạch giao thông thành phố Nha Trang

Quy hoạch giao thông thành phố Nha Trang có các tuyến giao thông trọng điểm chạy qua như: Tuyến Quốc lộ 1 A; Tuyến Quốc lộ 1 C; Tuyến ĐT 3; Tuyến ĐT 657I.

Ngoài ra trên địa bàn Thành phố Nha Trang còn có nhiều tuyến giao thông đô thị, liên phường, liên xã và giao thông nông thôn đã được đầu tư xây dựng những năm gần đây.

Theo Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hoa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch cũng xác định 3 vùng động lực phát triển của tỉnh Khánh Hòa là: Khu vực vịnh Vân Phong – trung tâm kinh tế biển hiện đại. TP. Nha Trang – trung tâm kinh tế, chính, trị, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực. Khu vực vịnh Cam Ranh – vùng trọng điểm về kinh tế, xã hội gắn với quốc phòng, an ninh; trong đó phát triển TP. Cam Ranh là đô thị du lịch – logistics, huyện Cam Lâm trở thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế.

Quy hoạch đô thị thành phố Nha Trang

Theo tờ trình thẩm định Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2040 vừa được UBND tỉnh Khánh Hoà gửi Bộ Xây dựng, thì TP.Nha Trang sẽ mở rộng thêm 880ha về phía Tây…
Cụ thể, phạm vi lập quy hoạch có tổng diện tích khoảng 27.502 ha, bao gồm khoảng 26.622 ha thuộc TP Nha Trang (hiện hữu) và khoảng 880 ha thuộc 4 xã, thị trấn của huyện Diên Khánh.

Được biết, Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040 được Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia tư vấn lập quy hoạch. Tầm nhìn và mục tiêu phát triển TP. Nha Trang là đóng góp tích cực vào việc thực hiện hóa phát triển chung của tỉnh Khánh Hòa: “Trở thành một tiêu chuẩn mới về chất lượng sống, làm việc và du lịch”.

Theo quy hoạch, Nha Trang sẽ trở thành đô thị du lịch biển quốc gia và quốc tế; là một đô thị xanh, sạch và phát triển bền vững, có dịch vụ đa dạng, du lịch gắn với những giá trị cảnh quan thiên nhiên và văn hóa đặc sắc (gắn với biển, sông núi); và là trung tâm chăm sóc sức khỏe, điều dưỡng áp dụng công nghệ cao tầm cỡ quốc tế. Đồng thời là trung tâm hành chính – chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của Khánh Hòa; trung tâm kinh tế, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo, y tế của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất, Thành phố Nha Trang

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 31/10/2022, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2988/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Thành phố Nha Trang.

Theo quyết định, Nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất đến 2030, thành phố Nha Trang được xác định với tổng diện tích đất tự nhiên 25.527,57 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp: 8.896,29 ha; Đất phi nông nghiệp: 16.631,28 ha.

Diện tích chuyển mục đích sử dụng trong thời kỳ quy hoạch thành phố Nha Trang, bao gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 6.492,27 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 205,98 ha; Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 475,54 ha.

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong thời kỳ quy hoạch đến 2030 của thành phố Nha Trang với tổng diện tích 7.066,65 ha, bao gồm: Đất nông nghiệp: 4.648,97 ha; Đất phi nông nghiệp: 2.417,68 ha

Vị trí, diện tích các khu vực chuyển quy hoạch sử dụng đất, được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất Năm 2024 TP. NHa Trang.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP. Nha Trang 2021
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP. Nha Trang 2021

Phương án quy hoạch sử dụng đất TP. Nha Trang được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 14/03/2022, UBND thành phố Nha Trang tổ chức họp báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Nha Trang được xác định với tổng diện tích đất được phân bổ là 25.422,47 ha, bao gồm các loại đất như sau: Đất nông nghiệp: 10.343,47 ha; Đất phi nông nghiệp: 8.098,50 ha; Đất chưa sử dụng: 6.980,50 ha

Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2022 của thành phố Nha Trang được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố.

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024

​Ngày 28/04/2023, UND tỉnh Khánh Hoà ban hành Quyết định số 966/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Nha Trang.

Theo quyết định, Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của thành phố Nha Trang, bao gồm: Đất nông nghiệp: 10.285,73 ha; Đất phi nông nghiệp: 8.612,75 ha; Đất chưa sử dụng: 6.524,59 ha;

Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2023 của thành phố Nha Trang, bao gồm: Đất nông nghiệp: 407,12 ha; Đất phi nông nghiệp: 78,49 ha;

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm kế hoạch 2023 của thành phố Nha Trang, bao gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 433,37 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 77,20 ha; Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở: 1,12 ha.

Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2023 của thành phố Nha Trang được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố.

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Ngày 30/01/2024, UBND tỉnh Khánh Hoà đã ra Quyết định số 390/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cho năm 2024 tại thành phố Nha Trang.

Thông tin về vị trí và diện tích các khu đất được sử dụng trong kế hoạch năm 2024 của thành phố Nha Trang được xác định dựa trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất của thành phố.

Trước đó, vào chiều ngày 10/10/2023, UBND thành phố Nha Trang đã tổ chức họp để thông qua Kế hoạch sử dụng đất cho năm 2024. Theo kế hoạch đó, trong năm 2024, thành phố dự kiến triển khai tổng cộng 132 công trình và dự án, với tổng diện tích dự kiến là 1.360,78 ha; trong đó có 70 dự án từ năm trước đã được chuyển sang, với diện tích hơn 990 ha.

Đánh giá post
Avatar of ĐINH VĂN KHIÊN
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.

Related Posts

c 479 1680595617 1518

Bản đồ quy hoạch Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa chi tiết và thông tin quy hoạch TP Nha Trang. Chúng tôi hi…

quy hoach trung phung

Bản đồ quy hoạch Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tra cứu bản đồ quy hoạch phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Cùng Meey Map check quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phường Trung Phụng,…

ban do xa dong my

Bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội thông qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin đáng tin cậy và…

screen shot 2021 08 30 at 190638 1630325214865387280815

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Khám phá bản đồ quy hoạch phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương để hiểu rõ hơn về các kế hoạch phát triển và quy hoạch của…

phuong 17 quan bt 16293686912131590864931

Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một…

vt 1629877187302790693664

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai

Đồi 61 là một xã thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Vị Trí Địa lý Xã Đồi 61 nằm ở trung tâm huyện Trảng Bom, có vị trí địa lý: Phía…