Bản đồ quy hoạch

Bản đồ Quy hoạch huyện Hạ Hòa, Phú Thọ năm 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về xây dựng, giao thông, công nghiệp và đô thị.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Huyện Hạ Hòa nằm ở phía tây bắc tỉnh Phú Thọ, huyện lỵ của huyện là thị trấn Hạ Hoà, cách thành phố Việt Trì 66 km về phía tây bắc, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp huyện Đoan Hùng và huyện Thanh Ba
 • Phía tây giáp huyện Trấn Yên và huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
 • Phía bắc giáp huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
 • Phía nam giáp huyện Cẩm Khê và huyện Yên Lập.

Huyện Hạ Hòa có diện tích tự nhiên là 34.147,2 ha và dân số là 109.400 người.
Theo Quyết định số 178-CP ngày 5 tháng 7 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ, huyện Hạ Hòa sáp nhập với 2 huyện Đoan Hùng và Thanh Ba thành huyện Sông Lô. Còn 10 xã: Hiền Lương, Quân Khê, Lâm Lợi, Xuân Áng, Chuế Lưu, Vô Tranh, Bằng Giã, Động Lâm, Văn Lang và Minh Côi được sáp nhập vào huyện Sông Thao.
Ngày 17 tháng 12 năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 828/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Phú Thọ (nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020). Sau khi điều chỉnh sát nhập, chia tách. Đến nay huyện Hạ Hòa có 1 thị trấn và 19 xã,
Quy hoạch huyện Hạ Hòa, bao gồm thị trấn Hạ Hòa (huyện lỵ) và 19 xã: Ấm Hạ, Bằng Giã, Đại Phạm, Đan Thượng, Gia Điền, Hà Lương, Hiền Lương, Hương Xạ, Lang Sơn, Minh Côi, Minh Hạc, Phương Viên, Tứ Hiệp, Văn Lang, Vĩnh Chân, Vô Tranh, Xuân Áng, Yên Kỳ, Yên Luật.

Bản đồ huyện Hạ Hòa
Bản đồ huyện Hạ Hòa

Quy hoạch phát triển công nghiệp huyện Hạ Hoà

Ngày 14/01/2021, tại UBND xã Vô Tranh, huyện Hạ Hoà, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Phú Thọ đã tổ chức hội nghị công bố quy hoạch Khu Công nghiệp Hạ Hoà (được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng, tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định số 3367/QĐ-UBND ngày 23/12/2020).

Phối cảnh Khu công nghiệp Hạ Hoà
Phối cảnh Khu công nghiệp Hạ Hoà

Tổng diện tích khu vực lập quy hoạch có diện tích 400ha thuộc địa bàn 2 xã Xuân Áng và Vô Tranh, khu vực lập Quy hoạch có đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai chia cắt theo hướng Đông Nam – Tây Bắc thành 2 khu vực A và B, trong đó: Khu A nằm phía Bắc đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai có diện tích khoảng 158ha. Khu B nằm phía Nam cao tốc Nội Bài – Lào Cai có diện tích khoảng 242ha. Đây là KCN tập trung có chức năng đa ngành, sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường; công nghiệp sạch hạn chế nước thải công nghiệp (không thu hút các ngành công nghiệp phát sinh chất thải, nước thải độc hại gây ô nhiễm môi trường)
Khu công nghiệp Hạ Hoà được quy hoạch tạo điều kiện phát triển kinh tế – xã hội, phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ nói chung và của huyện Hạ Hòa nói riêng.

Bản đồ quy hoạch đến 2030 , Kế hoạch sử dụng đất đến huyện Hạ Hòa

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 31/8/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2200/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.
Theo quyết định, nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hạ Hòa với diện tích, cơ cấu các loại đất đưa vào quy hoạch, bao gồm tổng diện tích đất tự nhiên là 34.150,51 ha, trong đó:

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất huyện Hạ Hòa với tổng diện tích đất chuyển mục đích sử dụng là 4.092,23 ha, gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 2.997,59 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 1.068,44 ha.
 • Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở là 26,20 ha.

Diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng trong kỳ quy hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng là 37,62 ha. Trong đó:

 • Đất nông nghiệp: 2,01 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 35,61 ha.

Vị trí, diện tích các khu vực đất chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỷ lệ 1:25.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.  (Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất trên cổng thông tin điện tử huyện Hạ Hoà)

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 21/1/2022, UBND huyện Hạ Hòa ban hành Thông báo số 04/TB-UBND về việc Công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.
Hồ sơ công khai gồm có:

 • Quyết định số 3495/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 Năm 2024 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.
 • Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hạ Hòa;
 • Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hạ Hòa.

Trước đó, ngày 19/4/2021, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 907/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất Năm 2024 của huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ (lần 1)
Theo quyết định, Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất Năm 2024 của huyện Hạ Hòa với các nội dung chủ yếu sau:
Phân bổ diện tích các loại đất bao gồm:

 • Diện tích đất nông nghiệp là 27.313,38 ha, giảm 0,69 ha so với Kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.
 • Diện tích đất phi nông nghiệp là 6.709,35 ha, tăng 0,69 ha so với Kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Các chỉ tiêu diện tích khác giữ nguyên theo Kế hoạch sử dụng đất Năm 2024 của huyện Hạ Hòa đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3570/QĐ-UBND về việc phế duyệt Kế hoạch sử đất năm 2023 huyện Hạ Hòa. Theo đó, phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hạ Hòa với các nội dung chủ yếu sau:

Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch 2023 của huyện Hạ Hòa với tổng diện tích đất tự nhiên là 34.150,51 ha, trong đó:

 • Đất nông nghiệp: 26.790,17 ha (Đất chuyên trồng lúa nước: 3.372,19 ha).
 • Đất phi nông nghiệp: 7.237,55 ha.
 • Đất chưa sử dụng: 122,79 ha.

Kế hoạch thu hồi đất năm 2023 với tổng diện tích đất cần thu hồi để thực hiện các dự án là 487,93 ha, trong đó:

 • Đất nông nghiệp: 435,19 ha (Đất chuyên trồng lúa nước là: 99,33 ha).
 • Đất phi nông nghiệp: 52,74 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 với tổng diện tích đất chuyển mục đích sử dụng là 923,17 ha, trong đó:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 906,18 ha (Đất chuyên trồng lúa nước là: 147,45 ha).
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 8,80 ha.
 • Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất: 8,19 ha.

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2023 với tổng diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng là 10,55 ha, trong đó: đất phi nông nghiệp là 10,55 ha.
Danh mục dự án thực hiện trong năm 2023 với tổng số 144 dự án, trong đó 31 dự án đăng ký mới và 113 dự án chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2022.
Danh mục dự án không khả thi, hủy bỏ: Tổng số 12 dự án.

Thông tin quy hoạch tại huyện Hạ Hòa

Ngày 4/3/2021, UBND huyện Hạ Hòa tổ chức hội nghị công bố Quyết định điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hạ hòa đến năm 2030, tỷ lệ 1/5.000.
Việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hạ Hòa sẽ tạo điều kiện khai thác có hiệu quả những tiềm năng phát triển của thị trấn theo hướng phát triển bền vững, phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện cũng như của tỉnh.
Theo đó, tổng diện tích  khu vực lập quy hoạch chung thị trấn là 1.027,64 ha, dự báo quy mô dân số đến năm 2030 là gần 24.000 người. Phạm vi và ranh giới nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch là toàn bộ diện tích tự nhiên của thị trấn.
Quy hoạch thị trấn Hạ Hòa sẽ tập trung vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, đánh giá môi trường chiến lược và các dự án ưu tiên đầu tư. Đến năm 2030 về cơ bản xây dựng thị trấn Hạ Hòa trở thành đô thị văn minh, thân thiện, với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, hiện đại gắn với tiềm năng về phát triển công nghiệp, dịch vụ thương mại.

Phân biệt giữa Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013) quy định về khái niệm quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất như sau:
Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.
Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.
[su_note text_color=”#000000″ radius=”20″]Liên hệ:

Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN

Bộ phận kinh doanh

[/su_note]

Đánh giá post
Avatar of ĐINH VĂN KHIÊN
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.

Related Posts

c 479 1680595617 1518

Bản đồ quy hoạch Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa chi tiết và thông tin quy hoạch TP Nha Trang. Chúng tôi hi…

quy hoach trung phung

Bản đồ quy hoạch Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tra cứu bản đồ quy hoạch phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Cùng Meey Map check quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phường Trung Phụng,…

ban do xa dong my

Bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội thông qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin đáng tin cậy và…

screen shot 2021 08 30 at 190638 1630325214865387280815

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Khám phá bản đồ quy hoạch phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương để hiểu rõ hơn về các kế hoạch phát triển và quy hoạch của…

phuong 17 quan bt 16293686912131590864931

Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một…

vt 1629877187302790693664

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai

Đồi 61 là một xã thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Vị Trí Địa lý Xã Đồi 61 nằm ở trung tâm huyện Trảng Bom, có vị trí địa lý: Phía…