Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Hải Hậu, Nam Định 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Hải Hậu (Nam Định), gồm: xây dựng, giao thông, công nghiệp, đô thị trên địa bàn. Cập nhật 29/02/2024
Theo wikipedia, Huyện Hải Hậu nằm ở phía đông nam tỉnh Nam Định, cách thành phố Nam Định khoảng 35 km về phía đông nam, cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 135 km, có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp huyện Giao Thủy
  • Phía tây giáp huyện Trực Ninh và huyện Nghĩa Hưng
  • Phía nam giáp Biển Đông
  • Phía bắc giáp huyện Xuân Trường.

Cực Nam của huyện nằm tại cửa Lạch Giang của sông Ninh Cơ, thị trấn Thịnh Long, ranh giới với huyện Nghĩa Hưng. Bờ biển Hải Hậu dài dọc theo thị trấn Thịnh Long và các xã Hải Hòa, Hải Triều, Hải Chính, Hải Lý, Hải Đông và giáp với huyện Giao Thủy. Huyện Hải Hậu cách thành phố Nam Định 43 km, cách Hà Nội 133 km.
Huyện có diện tích 230,22 km². Toàn bộ diện tích huyện Hải Hậu là đồng bằng với khoảng 32 km bờ biển, trên địa bàn huyện không có ngọn núi nào. Huyện có dân số 262.901 người (1/4/2019). 45% dân số theo đạo Thiên Chúa.
Quy hoạch huyện Hải Hậu, bao gồm 3 thị trấn: Yên Định (huyện lỵ), Cồn, Thịnh Long và 31 xã: Hải An, Hải Anh, Hải Bắc, Hải Châu, Hải Chính, Hải Cường, Hải Đông, Hải Đường, Hải Giang, Hải Hà, Hải Hòa, Hải Hưng, Hải Lộc, Hải Long, Hải Lý, Hải Minh, Hải Nam, Hải Ninh, Hải Phong, Hải Phú, Hải Phúc, Hải Phương, Hải Quang, Hải Sơn, Hải Tân, Hải Tây, Hải Thanh, Hải Triều, Hải Trung, Hải Vân, Hải Xuân.

Bản đồ quy hoạch đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất huyện Hải Hậu

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 02/7/2021, UBND tỉnh Nam Ninh ban hành Quyết định số 1397/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030
và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Hải Hậu.
Theo quyết định, Diện tích, cơ cấu các loại đất đưa vào quy hoạch của huyện Hải Hậu với tổng diện tích đất tự nhiên là 22.814,06 ha. Trong đó:

Vị trí và diện tích các khu vực chuyển đất vào quy hoạch được thể hiện trên trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030 của huyện Hải Hậu.

Untitled1 35
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hải Hậu

Ngoài ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cũng có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Yên Định, thị trấn Cồn và thị trấn Thịnh Long đến 2030. Do đó, quy hoạch sử dụng đất của thị trấn Yên Định, TT. Cồn và Thịnh Long cũng được xác định theo bản đồ nói trên.
Thị trấn Yên Định là một trong 34 đơn vị hành chính của huyện Hải Hậu, quy hoạch thị trấn Yên định được thực hiện theo Quyết định số 38/QĐ-UBND về việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng cảu thị trấn đến 2030.
Phương án quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 29/12/2021, UBND huyện Hải Hậu ban hành thông báo số 614/QĐ-UBND về việc kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Hải Hậu.
Theo thông báo, UBND huyện công bố, công khai các các công trình, dự án thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Hải Hậu với các nội dung cụ thể như sau:
Tổng diện tích thực hiện KHSD đất năm 2022 huyện là 484,46 ha, trong đó: Sử dụng vào các loại đất: Đất trồng lúa (LUC) 267,87 ha, đất hàng năm khác (HNK) 29,16 ha, đất trồng cây lâu năm (CLN) 21,52 ha, đất nuôi trồng thủy sản (NTS) 71,89 ha, đất làm muối (LMU) 8,45 ha, đất nông nghiệp khác (NKH) 1,45 ha; đất quốc phòng (CQP) 0,16 ha; đất thương mại, dịch vụ (TMD) 0,37 ha; đất sản xuất, kinh doanh (SKC) 15,05 ha, đất y tế (DYT) 0,16 ha; đất giáo dục – đào tạo (DGD) 0,43ha; đất giao thông (DGT) 22,27 ha; đất thủy lợi (DTL) 25,88 ha, đất năng lượng (DNL) 0,01 ha; đất chợ (DCH) 0,29 ha; đất bãi thải, xử lý chất thải (DRA) 0,75 ha; đất ở nông thôn (ONT) 5,97 ha, đất ở đô thị (ODT) 1,43 ha, đất nghĩa trang, nghĩa địa (NTD) 0,37 ha; đất sinh hoạt cộng đồng (DSH) 0,20 ha; đất mặt nước chuyên dùng (MNC) 6,07 ha, đất phi nông nghiệp khác (PNK) 2,39 ha, đất chưa sử dụng (CSD) 2,27 ha.

Đối với việc thực hiện chuyển mục đích đất nông nghiệp trong khu dân cư. Yêu cầu UBND các xã, thị trấn căn cứ vào tình hình, nhu cầu thực tế của nhân dân và chỉ tiêu chung của toàn huyện để thực hiện.
Ngày 21/10/2022, UBND tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 1945/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hải Hậu.
Theo quyết định:

  • Bổ sung 04 vị trí đất ở tại xã Hải Lý với diện tích 0,67 ha để thực hiện tái định cư phân tán phục vụ dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định.
  • Điều chỉnh nhu cầu sử dụng tại 03 vị trí “đấu giá đất ở” tại xã Hải Xuân có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hải Hậu được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2857/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 thành “Tái định cư phân tán” để phục vụ dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định.
  • Điều chỉnh tên 01 vị trí “đấu giá đất ở” tại xã Hải Chính tại tờ bản đồ số 20, thửa đất số 05, diện tích 0,17 ha điều chỉnh thành “Tái định cư phân tán”; Điều chỉnh, bổ sung 01 vị trí “đấu giá đất ở” tại xã Hải Chính tờ bản đồ số 11, thửa đất số 24, diện tích 0,12 ha thành “tái định cư phân tán” tại xã Hải Chính tờ bản đồ số 11, thửa đất số 24, diện tích 0,15 ha. (có phụ lục chi tiết kèm theo)

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Ngày 4/01/2023, UBND tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 02/QĐ-UBND và các biểu kèm theo về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.
Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của huyện Hải Hậu, bao gồm: Đất nông nghiệp: 15.072,39 ha; Đất phi nông nghiệp: 7.542,67 ha; Đất chưa sử dụng: 199,00 ha.
Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2023 của huyện Hải Hậu với diện tích các loại đất như sau: Đất nông nghiệp: 371,18 ha; Đất phi nông nghiệp: 75,26 ha.
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm kế hoạch 2023 của huyện Hải Hậu, gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 457,09 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng trong nội bộ đất nông nghiệp: 0 ha; Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở 13,26 ha.
Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2023 của huyện Hải Hậu được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2024:

Ngày 23/01/2024, UBND tỉnh Nam Định đã ra Quyết định số 188/QĐ-UBND và các biểu kèm theo về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cho huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Thông tin về vị trí và diện tích của các khu đất được sử dụng trong kế hoạch năm 2024 của huyện Hải Hậu đã được xác định dựa trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện.

Quy hoạch giao thông huyện Hải Hậu

Quy hoạch giao thông huyện Hải Hậu có những tuyến giao thông huyết mạch chạy qua gồm:

  • Tuyến Quốc lộ 21 A
  • Tuyến Quốc lộ 21 B
  • Tuyến Quốc lộ 37

Ngoài ra, những năm gần đây huyện Hải Hậu cũng đã đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng rất nhiều tuyến đường giao thông liên xã, giao thông nông thôn trên địa bàn huyện.

Liên hệ:

Meey Map | Cập Nhật Thông Tin Quy Hoạch Mới Nhất.

Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN

Bộ phận kinh doanh

Đánh giá post

Tác giả

Related Posts

Bản đồ hành chính Thành phố Long Xuyên

Bản đồ quy hoạch Thành phố Long Xuyên, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Long Xuyên, thành phố trực thuộc tỉnh An Giang, không chỉ nổi tiếng với cảnh quan hữu tình mà còn thu hút sự quan tâm đặc biệt về…

c 710 1681804753 6262

Khám phá bản đồ Chợ Mới, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ Chợ Mới. Khám phá Quy hoạch Đô thị và Giao thông tại huyện Chợ Mới, An Giang, để hiểu…

ban do quan cai rang can tho

Bản đồ Quy Hoạch Quận Cái Răng, Cần Thơ|Quy Hoạch Sử Dụng Đất

Bản đồ quy hoạch quận Cái Răng, Cần Thơ mới nhất 2024 giúp bạn đọc nắm được các thông tin quy hoạch về giao thông, bản đồ quy…

Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau

Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất của thành phố Cà Mau được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

vt 16408497558901851001498

Bản đồ quy hoạch huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế chi tiết và thông tin quy hoạch huyện Phong Điền. Chúng tôi…

Bản đồ quy hoạch Huyện Vị Thủy, Hậu Giang| Quy hoạch Sử dụng Đất

Bạn đang tìm kiếm bản đồ quy hoạch Vị Thủy huyện của tỉnh Hậu Giang. Hãy cùng tìm hiểu quy hoạch chi tiết của huyện Vị Thủy trong…