Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Kiến Xương, Thái Bình 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất Huyện Kiến Xương (Thái Bình), gồm: giao thông, công nghiệp, xây dựng, đô thị trên địa bàn. Cập nhật 29/02/2024
Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Huyện Kiến Xương nằm ở phía nam của tỉnh Thái Bình, cách thành phố Thái Bình 14km về phía nam, cách trung tâm thủ đô Hà Nội 124 km, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp huyện Tiền Hải
 • Phía tây giáp huyện Vũ Thư và thành phố Thái Bình
 • Phía nam giáp huyện Xuân Trường và huyện Giao Thủy thuộc tỉnh Nam Định
 • Phía bắc giáp huyện Đông Hưng và huyện Thái Thụy.

Quy hoạch Huyện Kiến Xương, bao gồm thị trấn Kiến Xương (huyện lỵ) và 32 xã: An Bình, Bình Định, Bình Minh, Bình Nguyên, Bình Thanh, Đình Phùng, Hòa Bình, Hồng Thái, Hồng Tiến, Lê Lợi, Minh Quang, Minh Tân, Nam Bình, Nam Cao, Quang Bình, Quang Lịch, Quang Minh, Quang Trung, Quốc Tuấn, Tây Sơn, Thanh Tân, Thượng Hiền, Trà Giang, Vũ An, Vũ Bình, Vũ Công, Vũ Hòa, Vũ Lễ, Vũ Ninh, Vũ Quý, Vũ Thắng, Vũ Trung.

Quy hoạch giao thông huyện Kiến Xương

Quy hoạch giao thông huyện Kiến Xương phù hợp với Quy hoạch giao thông tỉnh Thái Bình đến 2030, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Quy hoạch trên cơ sở kế thừa Quy hoạch giao thông vận tải năm 2008 và các quy hoạch chuyên ngành giao thông vận tải khác, bảo đảm tính đồng bộ, kết nối trong nội bộ ngành, liên ngành, liên vùng trên phạm vi cả nước, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Mục tiêu xây dựng hệ thống giao thông vận tải tỉnh Thái Bình dựa vào 3 phương thức: Đường bộ, đường thủy, đường sắt trong đó đường bộ giữ vai trò chủ lực; quan tâm dành nguồn lực phát triển đường thủy phục vụ vận tải hàng hóa giảm gánh nặng giao thông đường bộ nhất là vật liệu xây dựng, hàng nông sản,…; sớm đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Nam Định Thái Bình Hải Phòng.

Bản đồ Quy hoạch đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất, huyện Kiến Xương

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 01/12/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3014/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Kiến Xương.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Theo quyết đinh, diện tích và cơ cấu các loại đất được đưa vào quy hoạch đến 2030 của huyện Kiến Xương với tổng diện tích đất tự nhiên là 20.200,19 ha. Trong đó:

Diện tích đất chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong thời kỳ 2021-2030, huyện Kiến Xương Lý bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 2.498,38 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 458,88 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 45,22 ha

Vị trí, diện tích các khu đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất đầu năm của huyện Kiến Xương
Ngoài ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Thanh Nê đến 2030.
Thị trấn Thanh Nê là một trong 33 đơn vị hành chính trực thuộc huyện Kiến Xương. Do đó, bản đồ quy hoạch giao thông, sử dụng đất thị trấn Thanh Nê cũng được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Kiến Xương.
Quy hoạch sử dụng đất huyện Kiến Xương không những thể hiện thông tin chung mà còn là cơ sở pháp lý cho từng khu đất cụ thể tại huyện. Ở mỗi khu đất khác nhau sẽ có những đặc điểm cũng như giá trị riêng, chính vì thế mà cũng có nhiều loại bản đồ quy hoạch tương ứng với từng khu vực.
Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Kiến Xương đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Về kế hoạch sử dụng đất 2022:

Ngày 08/07/2022, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 1448/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Kiến Xương.
Theo quyết định, kế hoạch phân bổ diện tích các loại đất trong năm 2022 của huyện Kiến Xương với tổng diện tích được xác định là 20.200,16 ha. Trong đó:

 • Đất nông nghiệp: 13.160,39 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 6.990,97 ha
 • Đất chưa sử dụng: 48,80 ha

Vị trí và diện tích các khu vực đưa đất vào sủ dụng trong năm kế hoạch 2022 được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Kiến Xương.

Về kế hoạch sử dụng đất 2024

Năm 2024, thông qua Quyết định số 1237/QĐ-UBND, UBND tỉnh cũng đã phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất cho huyện Kiến Xương. Diện tích và cơ cấu đất đã được xác định dựa trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Kiến Xương.

Quy hoạch vùng huyện Kiến Xương đến năm 2040

Ngày 23/9/2019, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 2653/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Kiến Xương đến 2040.
Theo quyết định, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Kiến Xương gồm 36 xã và 01 thị trấn. Tổng diện tích lập quy hoạch là 20.200,15 ha. Ranh giới cụ thể như sau:

Tính chất.

 • Là cửa ngõ phía Nam của tỉnh Thái Bình với các ngành kinh tế chủ đạo là: công nghiệp, dịch vụ trung chuyển, dịch vụ tổng hợp, nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp với du lịch làng nghề, du lịch sinh thái ven sông.
 • Là khu vực có vai trò chuyển tiếp giữa kinh tế biển và kinh tế đô thị, giữa Khu kinh tế Thái Bình và thành phố Thái Bình, là vùng đệm ngoại vi đô thị trong mối liên hệ vùng tỉnh.
 • Là khu vực có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ hiện đại, gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và đảm bảo an ninh quốc phòng.

Định hướng phát triển không gian vùng

Theo đồ án quy hoạch, phương án phát triển không gian vùng theo mô hình trung tâm các tiểu vùng gắn với các trục hành lang kinh tế, đảm bảo khả năng liên kết, hỗ trợ, có hạ tầng kỹ thuật, xã hội đồng bộ, có môi trường bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bản đồ phân vùng huyện Kiến Xương
Bản đồ phân vùng huyện Kiến Xương

Theo đó, Vùng huyện phát triển không gian thành 4 tiểu vùng. Cụ thể như sau:
Vùng phía Bắc huyện: Gồm các xã, thị trấn phía Bắc huyện: Đô thị Thanh Tân và các xã Bình Nguyên, Vũ Tây-Vũ Sơn, An Bình, Vũ Lễ, Quốc Tuấn, Trà Giang, Hồng Thái, Bình Nguyên, Quyết Tiến-Lê Lợi. Trong đó đô thị Thanh Tân là trung tâm tiểu vùng có vai trò là vùng kinh tế động lực thứ cấp hỗ trợ vùng đô thị; phát triển theo hướng nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ nông thôn.
Vùng trung tâm huyện: Gồm các xã, thị trấn trung tâm huyện: Đô thị Thanh Nê và các xã An Bồi, Bình Minh, Quang Trung, Quang Minh, Quang Bình, Hòa Bình, Đình Phùng-Nam Cao, Thượng Hiền, Quang Hưng-Minh Hưng. Trong đó đô thị Thanh Nê là trung tâm huyện lỵ có vai trò là vùng đô thị; Khu vực này có lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng kỹ thuật, có mối quan hệ đa chiều với các trung tâm kinh tế – xã hội khác thông qua hành lang kinh tế – kỹ thuật đô thị như ĐT.457; ĐT.458; và QL.37B… Đây là vùng có tiềm năng phát triển chủ đạo về đô thị, công nghiệp, dịch vụ thương mại, giao thông vận tải, du lịch.

Vùng phía Tây huyện: Gồm các xã, thị trấn phía Tây huyện: Đô thị Vũ Quý và các xã Vũ Ninh, Vũ Trung, Vũ An, Vũ Thắng, Vũ Hòa, Vũ Công, Vũ Bình. Trong đó đô thị Vũ Quý là trung tâm tiểu vùng có vai trò là vùng kinh tế động lực thứ cấp hỗ trợ vùng đô thị; phát triển theo hướng nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ nông thôn.
Vùng phía Nam huyện: Gồm các xã, thị trấn phía Nam huyện: Đô thị Bình Thanh và các xã: Bình Định, Minh Tân, Nam Bình, Hồng Tiến. Trong đó thị trấn Bình Thanh là trung tâm tiểu vùng có vai trò là vùng kinh tế động lực thứ cấp hỗ trợ vùng đô thị; phát triển theo hướng nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ nông thôn.

Quy hoạch phát triển công nghiệp huyện Kiến Xương

Thời gian qua, huyện Kiến Xương đã vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào cụm công nghiệp (CCN). Đây là chủ trương đúng đắn nhằm tạo sự bứt phá trong phát triển kinh tế – xã hội của huyện.
Huyện Kiến Xương hiện có 7 Cụm công nghiệp với diện tích 429ha, 19 dự án với tổng vốn đăng ký gần 2.900 tỷ đồng, trong đó nhiều CCN hoạt động khá hiệu quả. Các doanh nghiệp trong các Cụm công nghiệp đã góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, đưa giá trị sản xuất phát triển công nghiệp Thái Bình hàng năm đạt trên 4.000 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho 13.000 lao động.
Đến nay huyện đã hoàn thiện hồ sơ mở rộng 3 Cụm công nghiệp Thanh Tân, Vũ Ninh, Vũ Quý; tuyên truyền chủ trương thành lập và triển khai công tác giải phóng mặt bằng Cụm công nghiệp Bình Minh; đồng thời, đưa quy hoạch Cụm công nghiệp Hòa Bình với diện tích 75ha vào quy hoạch mạng lưới các CCN trên địa bàn huyện.

Liên hệ:

Meey Map | Cập Nhật Thông Tin Quy Hoạch Mới Nhất.

Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN

Bộ phận kinh doanh

Đánh giá post
Avatar of ĐINH VĂN KHIÊN
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.

Related Posts

c 479 1680595617 1518

Bản đồ quy hoạch Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa chi tiết và thông tin quy hoạch TP Nha Trang. Chúng tôi hi…

quy hoach trung phung

Bản đồ quy hoạch Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tra cứu bản đồ quy hoạch phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Cùng Meey Map check quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phường Trung Phụng,…

ban do xa dong my

Bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội thông qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin đáng tin cậy và…

screen shot 2021 08 30 at 190638 1630325214865387280815

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Khám phá bản đồ quy hoạch phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương để hiểu rõ hơn về các kế hoạch phát triển và quy hoạch của…

phuong 17 quan bt 16293686912131590864931

Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một…

vt 1629877187302790693664

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai

Đồi 61 là một xã thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Vị Trí Địa lý Xã Đồi 61 nằm ở trung tâm huyện Trảng Bom, có vị trí địa lý: Phía…