Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Kỳ Sơn, Nghệ An 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Kỳ Sơn, Nghệ An được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về xây dựng, giao thông, công nghiệp và đô thị.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)

Kỳ Sơn là huyện miền núi cao, biên giới phía Tây tỉnh Nghệ An. Thời nhà Trần gọi là đất Nam Nhung, thời vua Lê Thái Tông (1434-1442) gọi là phủ Trà Lân gồm 4 huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Vĩnh Khang, Hội Ninh, huyện Kỳ Sơn từ Cửa Rào trở lên giáp Lào, tên huyện Kỳ Sơn.

Kỳ Sơn có đường biên giới với nước bạn Lào dài 192 km, có vị trí địa lý:

 • Phía bắc giáp huyện Xam Neua (Sầm Nưa), tỉnh Huaphanh, Lào
 • Phía tây giáp các huyện Nong Het (Noọng Hét) và Mok May, tỉnh Xiengkhuang, Lào
 • Phía nam giáp các huyện Khamkeuth và Viengthong, tỉnh Borikhamxay), Lào.
 • Phía đông giáp huyện Tương Dương.

Địa hình huyện Kỳ Sơn chủ yếu là núi, trong đó có nhiều dãy núi cao, hiểm trở. Dãy núi Pu Lai Leng thuộc xã Nậm Càn có đỉnh cao 2.711 m, là ngọn núi cao nhất của Nghệ An và cả hệ Trường Sơn. Ngoài ra, trên địa bàn huyện cũng có nhiều đỉnh núi cao khác như Pu Soong (2.365m), Pu Tông (2.345m), Pu Long (2.176m),…
Huyện Kỳ Sơn có 21 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Mường Xén (huyện lỵ) và 20 xã: Bắc Lý, Bảo Nam, Bảo Thắng, Chiêu Lưu, Đoọc Mạy, Huồi Tụ, Hữu Kiệm, Hữu Lập, Keng Đu, Mường Ải, Mường Lống, Mường Típ, Mỹ Lý, Na Loi, Na Ngoi, Nậm Càn, Nậm Cắn, Phà Đánh, Tà Cạ, Tây Sơn.

Quy hoạch giao thông – đô thị – công nghiệp huyện Kỳ Sơn

Về quy hoạch giao thông:

Quy hoạch giao thông huyện Hưng Nguyên được thực hiện theo Đồ án Quy hoạch giao thông tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021.
Hiện nay, huyện Kỳ Sơn đang thực hiện dự án Đường giao thông liên xã, từ xã Tây Sơn đến xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn là 218.769 tỷ đồng. Công ty CP Xây lắp thương mại Delta đã trúng thầu với giá 218,543 tỷ đồng, giảm 226 triệu đồng. Hai nhà thầu bị loại là Công ty CP Tổng hợp Phú Tài Phát; Công ty CP Tổng công ty Đầu tư và Xây dựng Nguyên Dũng.

Về quy hoạch phát triển đô thị:

Phát triển các thị trấn, thị tứ ở các tiểu vùng của huyện để làm điểm tựa cho phát triển kinh tế – xã hội ở nông thôn và đẩy mạnh quá trình đô thị hoá trên địa bàn toàn huyện
Trong thời kỳ quy hoạch đến 2030, huyện Kỳ Sơn sẽ thực hiện mở rộng thị trấn Mường Xén lên 600 ha là đô thị trung tâm của huyện, quy hoạch phát triển thêm thị trấn Nậm Cắn và 6 thị tứ: Mường Lống, Na Ngoi, Na Loi, Huồi Tụ, Mỹ Lý, Bản Cù (Chiêu Lưu) là các đô thị trung tâm của các tiểu vùng. Dự kiến tốc độ đô thị hoá đạt trung bình 10,5%/năm, đến 2030 dân số đô thị khoảng 2,5 – 3 vạn người.

Về quy hoạch phát triển công nghiệp:

Quy hoạch phát triển công nghiệp huyện Kỳ Sơn được định hướng theo Kế hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Nghệ An. Hiện tại trong kỳ 2021-2030 huyện Kỳ Sơn đã có một số khu công nghiệp và quy hoạch xây mới, mở rộng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn, gồm:

Nghiên cứu quy hoạch phát triển một số khu, cụm công nghiệp trên địa bàn; cụm tiểu thủ công nghiệp tại thị trấn Mường Xén, Huồi Tụ, Xốp Nhị, Bản Cù, Nậm Càn, Na Ngoi, Mường Lống, … để phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.
Huyện Kỳ Sơn đẩy mạnh sản xuất ở các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tập trung như: sản xuất gạch không nung, các xưởng chế biến chè, miến dong riềng, chế biến gỗ ở thị trấn Mường Xén, tại các xã Hữu Kiệm, Chiêu Lưu, Huồi Tụ, Na Ngoi,

nhằm nâng cao sản lượng hàng hoá phục vụ nhu cầu của thị trường. Kêu gọi đầu tư để phát triển các khu công nghiệp với quy mô nhỏ (từ 10 – 15ha), mở rộng các dịch vụ phụ trợ cho công nghiệp tại thị trấn Mường Xén và các trung tâm cụm xã như: Chiêu Lưu, Huồi Tụ, Mường Lống, Nậm Càn, Na Ngoi, Nậm Cắn, … nhằm nâng cao khối lượng hàng hóa và hiệu quả sản xuất kinh doanh ở cơ sở.
Mới đây, Ngày 10/5, tại huyện Kỳ Sơn, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An phối hợp với Huyện ủy, UBND huyện Kỳ Sơn và Tập đoàn Thiên Minh Đức, tổ chức hội nghị quy hoạch xây dựng cụm công nghiệp, dịch vụ du lịch chất lượng cao tại Kỳ Sơn.

Huyện Kỳ Sơn sẽ đầu tư xây dựng cụm Công, Nông, Lâm nghiệp kết hợp với dịch vụ du lịch chất lượng cao tại xã Na Ngoi với diện tịch 2.000 ha và giúp huyện Kỳ Sơn quy hoạch, đầu tư xây dựng khu đô thị văn minh tại Khối 1 thị trấn Mường Xén và bản Hòa Sơn xã Tà Cạ.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất huyện Kỳ Sơn

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 29/9/2022, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 383/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Kỳ Sơn.
Theo quyết định, diện tích, cơ cấu các loại đất được đưa vào quy hoạch đến 2030 cảu huyện Kỳ Sơn như sau: Nhóm đất nông nghiệp: 205.419,78 ha; Nhóm đất phi nông nghiệp: 3.182,00 ha; Nhóm đất chưa sử dụng: 662,74 ha.
Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch huyện Kỳ Sơn, gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 560,70 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 5.669,74 ha; Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 3,09 ha.

Diện tích đưa đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích trong thời kỳ quy hoạch đến 2030: Đất nông nghiệp: 2.674,89 ha; Đất phi nông nghiệp: 25,36 ha.
Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất Năm 2024, huyện Kỳ Sơn.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030 huyện Kỳ Sơn
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030 huyện Kỳ Sơn

Phương án quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Về quy hoạch, bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Kỳ Sơn có thể được xác định theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỉnh Tỉnh Nghệ An.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 06 tháng 10 năm 2022, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 397/QĐ-UBND vê việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Kỳ Sơn.
Theo quyết định, Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2022 của huyện Kỳ Sơn, bao gồm: Đất nông nghiệp: 203.242,44 ha; Đất phi nông nghiệp: 2.672,41 ha; Đất chưa sử dụng: 3.349,64 ha
Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2022 của huyện Kỳ Sơn được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện.
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Kỳ Sơn bao gồm vị trí và diện tích các khu đất, công trình dự án đưa đất vào sử dụng trong năm kế hoạch được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Kỳ Sơn.

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Tổng hợp, phân tích, nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp:

 • Đất trồng lúa: Hiện trạng năm 2022, diện tích đất trồng lúa là 1.603,27 ha, diện tích xác định theo kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 1.601,84 ha, giảm 1,43 ha so với hiện trạng.
 • Đất chuyên trồng lúa nước: Hiện trạng năm 2022, diện tích đất trồng lúa là 216,20 ha, diện tích xác định theo kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 216,06 ha, giảm 0,14 ha so với hiện trạng.
 • Đất trồng cây hàng năm khác: Hiện trạng năm 2022, diện tích đất trồng cây hàng năm khác là 2.588,91 ha, diện tích xác định theo kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 2.586,82 ha, giảm 2,09 ha so với hiện trạng.
 • Đất trồng cây lâu năm: Hiện trạng năm 2022, diện tích đất trồng cây lâu năm là 1.283,69 ha, diện tích xác định theo kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 1.283,20 ha, giảm 0,49 ha so với hiện trạng.
 • Đất rừng phòng hộ: Hiện trạng năm 2022, diện tích đất rừng phòng hộ là 116.793,05 ha, diện tích xác định theo kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 116.787,05 ha, giảm 6,00 ha so với hiện trạng.
 • Đất rừng sản xuất: Hiện trạng năm 2022, diện tích đất rừng sản xuất là 80.979,09 ha, diện tích xác định theo kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 80.941,04 ha, giảm 38,05 ha so với hiện trạng.
 • Đất nuôi trồng thuỷ sản: Hiện trạng năm 2022, diện tích đất nuôi trồng thuỷ sản là 14,32 ha, diện tích xác định theo kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 14,32 ha, không thay đổi so với hiện trạng.
 • Đất nông nghiệp khác: Đất nông nghiệp khác ổn định và giữ nguyên hiện trạng là 0,64 ha.

Tổng hợp, phân tích, nhu cầu sử dụng đất phi nông nghiệp:

 • Đất quốc phòng: Hiện trạng năm 2022 diện tích đất quốc phòng là 135,61 ha, diện tích xác định theo kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 145,63 ha, tăng 10,02 ha so với hiện trạng.
 • Đất an ninh: Hiện trạng năm 2022 diện tích đất an ninh là 2,21 ha, diện tích xác định theo kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 4,04 ha, tăng 1,83 ha so với hiện trạng.
 • Đất thương mại, dịch vụ: Hiện trạng năm 2022 diện tích đất thương mại, dịch vụ là 0,93 ha, diện tích xác định theo kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 0,93 ha, không thay đổi so với hiện trạng, do không bố trí công trình dự án nào.
 • Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp ổn định trong năm kế hoạch là 3,39 ha.
 • Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: Hiện trạng năm 2022 diện tích đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản là 0 ha, diện tích xác định theo kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 4,21 ha, tăng 4,21 ha so với năm 2022.

Liên hệ:

Meey Map | Cập Nhật Thông Tin Quy Hoạch Mới Nhất.

Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN

Bộ phận kinh doanh

Đánh giá post
Avatar of ĐINH VĂN KHIÊN
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.

Related Posts

c 479 1680595617 1518

Bản đồ quy hoạch Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa chi tiết và thông tin quy hoạch TP Nha Trang. Chúng tôi hi…

quy hoach trung phung

Bản đồ quy hoạch Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tra cứu bản đồ quy hoạch phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Cùng Meey Map check quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phường Trung Phụng,…

ban do xa dong my

Bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội thông qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin đáng tin cậy và…

screen shot 2021 08 30 at 190638 1630325214865387280815

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Khám phá bản đồ quy hoạch phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương để hiểu rõ hơn về các kế hoạch phát triển và quy hoạch của…

phuong 17 quan bt 16293686912131590864931

Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một…

vt 1629877187302790693664

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai

Đồi 61 là một xã thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Vị Trí Địa lý Xã Đồi 61 nằm ở trung tâm huyện Trảng Bom, có vị trí địa lý: Phía…