Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Lấp Vò, Đồng Tháp 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp  được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm quy hoạch giao thông, xây dựng đô thị của các cơ quan doanh nghiệp.

heo wikipedia, Huyện Lấp Vò nằm ở phía nam tỉnh Đồng Tháp, cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 180 km đường bộ, khoảng 200 km đường thủy, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp thành phố Sa Đéc
 • Phía nam giáp huyện Lai Vung
 • Phía bắc giáp thành phố Cao Lãnh
 • Phía đông bắc giáp huyện Cao Lãnh qua sông Tiền
 • Phía tây nam giáp quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ qua sông Hậu
 • Phía tây giáp huyện Chợ Mới và thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang qua rạch Cái Tàu Thượng và sông Hậu.

Huyện có diện tích 244,38 km², dân số năm 2019 là 180.627 người, mật độ dân số đạt 739 người/km².
Lấp Vò vốn là một huyện phía nam của tỉnh Đồng Tháp. Giao thông thuận lợi. Huyện có quốc lộ 80 và quốc lộ 54. Ở giữa huyện có kênh xáng Lấp Vò, phía bắc có sông Tiền, phía Nam có sông Hậu. Cung cấp nước sạch củng đầy đủ cho người dân. Do có sự nạo vét kênh rạch nên ghe tàu thuyền lưu thông dễ dàng. Nông nghiệp chủ yếu sản xuất lúa gạo và hoa màu. Công nghiệp có khu công nghiệp Vàm Cống ven sông Hậu. Huyện có cơ sở hạ tầng điện nước, thông tin liên lạc khá hoàn chỉnh phục vụ tốt cho việc đầu tư phát triển.
Quy hoạch Huyện Lấp Vò, bao gồm thị trấn Lấp Vò (huyện lỵ) và 12 xã: Bình Thành, Bình Thạnh Trung, Định An, Định Yên, Hội An Đông, Long Hưng A, Long Hưng B, Mỹ An Hưng A, Mỹ An Hưng B, Tân Khánh Trung, Tân Mỹ, Vĩnh Thạnh.

Quy hoạch giao thông huyện Lấp Vò

Trên địa bàn huyện Lấp Vò có những tuyến giao thông quan trọng chạy qua như:

 • Tuyến Quốc lộ 80
 • Tuyến Quốc lộ 54
 • Tuyến Cao tốc 02
 • Tuyến ĐT 848
 • Tuyến ĐT 849
 • Tuyến ĐT 852
 • Tuyến ĐH 69

Ngoài ra huyện Lấp Vò cũng có rất nhiều tuyến giao thông đô thi, liên xã và hệ thông giao thông thủy trên địa bàn.

Trong thời kỳ 2021-2030 huyện Lấp Vò cũng bố trí quỹ đất để thực hiện nhiệm vụ quy hoạch hệ thống giao thông trên địa bàn, nhằm nâng cấp và xây mới một số tuyến đường như:

 • Đường Bà Triệu, hạng mục: đấu nối đoạn còn lại vào đường ĐT 852B
 • Đường nối khu tái định cư Định An ra Quốc lộ 54
 • Đường Đ 07 trung tâm xã Vĩnh Thạnh
 • Nâng cấp đường ĐT848 đoạn từ Nút giao ĐT849 đến cầu Cái Tàu Thượng
 • Mở rộng đường ĐT849 đoạn từ ĐT848 đến Quốc lộ 80
 • Đường ĐT 849 giai đoạn II, đoạn từ Quốc lộ 80-Quốc lộ 54
 • Cảng Quốc tế số 6
 • Đường ĐH.65 (Đường Tân Bình – Kênh Tư)
 • …..

Bản đồ Quy hoạch đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất huyện Lập Vò

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 18/6/2022, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 158/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, huyện Lấp Vò.
Theo quyết định, chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Lấp Vò được xác định với tổng diện tích tự nhiên 24.757,98 ha, bao gồm các loại đất như sau:

Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích trong kỳ quy hoạch 2021- 2030

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 2.480,75 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 924,08 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 1,36 ha

Vị trí, diện tích các khu vực chuyển quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Lấp Vò.

Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Lập Vò
Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Lập Vò

Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Lấp Vò được UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 15 tháng 02 năm 2022, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 24/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Lấp Vò.
Theo quyết đinh, Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Lấp Vò với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch (biểu 01 kèm theo); Kế hoạch thu hồi các loại đất (biểu 02 kèm theo); Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất (biểu 03 kèm theo).
Vị trí và diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2022, được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Lấp Vò.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Lấp Vò
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Lấp Vò

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Ngày 29/12/2022, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 344/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.
Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của huyện Lấp Vò, bao gồm: Đất nông nghiệp: 19.082,36 ha; Đất phi nông nghiệp: 5.675,61; Đất ở đô thị: 1.776,65 ha.
Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2023 của huyện Lấp Vò với diện tích các loại đất như sau: Đất nông nghiệp: 106,92 ha; Đất phi nông nghiệp: 11,51 ha.
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm kế hoạch 2023 của huyện Lấp Vò, gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 171,12 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng trong nội bộ đất nông nghiệp: 58,82 ha; Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở 2,12 ha.
Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2023 của huyện Lấp Vò được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện.

Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Lấp Vò
Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Lấp Vò

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2024:

Vào ngày 31/12/2023, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ra Quyết định số 320/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cho huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Theo quyết định này, diện tích đất được phân bổ trong năm 2023 cho huyện Lấp Vò là: Đất nông nghiệp: 19.050,87 ha; Đất phi nông nghiệp: 5.707,10 ha; Đất ở đô thị: 1.776,65 ha.

Các khu đất và diện tích được đưa vào sử dụng trong năm 2024 đã được xác định vị trí và diện tích dựa trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Lấp Vò.

Quy hoạch phát triển công nghiệp huyện Lấp Vò đến 2030

Trong kỳ huyện Lấp Vò tiếp tục hoàn thiện và mở rộng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp có sử dụng đất trên địa bàn huyện, bao gồm:
Khu công nghiệp:

 • Khu công nghiệp Sông Hậu 2
 • Khu công nghiệp xã Mỹ An Hưng A
 • Khu công nghiệp – Đô thị Tân Mỹ
 • Khu công nghiệp Long Hưng B
 • Khu công nghiệp Long Hưng A

Cụm công nghiệp:

 • Cụm công nghiệp Vàm Cống 1 (tiếp giáp cảng Quốc tế số 6)
 • Cụm công nghiệp Vàm Cống 2
 • Cụm công nghiệp Định An
 • Cụm công nghiệp Vàm Cống I (mở rộng)
 • Cụm công nghiệp Vàm Cống (GĐ 2)
 • Cụm công nghiệp dọc tuyến ĐT.852B

Tất cả các Khu công nghiệp và Cụm công nghiệp trên sẽ được xây dựng mới và được xác định theo quy hoạch sử dụng đất đến 2030 Huyện Lấp Vò.

Liên hệ:

Meey Map | Cập Nhật Thông Tin Quy Hoạch Mới Nhất.

Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN

Bộ phận kinh doanh

Đánh giá post
Avatar of ĐINH VĂN KHIÊN
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.

Related Posts

c 479 1680595617 1518

Bản đồ quy hoạch Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa chi tiết và thông tin quy hoạch TP Nha Trang. Chúng tôi hi…

quy hoach trung phung

Bản đồ quy hoạch Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tra cứu bản đồ quy hoạch phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Cùng Meey Map check quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phường Trung Phụng,…

ban do xa dong my

Bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội thông qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin đáng tin cậy và…

screen shot 2021 08 30 at 190638 1630325214865387280815

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Khám phá bản đồ quy hoạch phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương để hiểu rõ hơn về các kế hoạch phát triển và quy hoạch của…

phuong 17 quan bt 16293686912131590864931

Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một…

vt 1629877187302790693664

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai

Đồi 61 là một xã thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Vị Trí Địa lý Xã Đồi 61 nằm ở trung tâm huyện Trảng Bom, có vị trí địa lý: Phía…