Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Nậm Nhùn, Lai Châu 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Nậm Nhùn (Lai Châu), gồm: giao thông, xây dựng, công nghiệp, đô thị trên địa bàn. Cập nhật 29/02/2024
Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
30-09-2021 | Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Lai Châu tỉnh Lai Châu
01-08-2021 | Bản đồ quy hoạch Khu công nghiệp – Thương mại dịch vụ tỉnh Lai Châu đến 2030
Huyện Nậm Nhùn nằm ở phía tây tỉnh Lai Châu. Có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp huyện Sìn Hồ
 • Phía tây giáp huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên và huyện Mường Tè
 • Phía nam giáp thị xã Mường Lay và các huyện Mường Chà, Nậm Pồ thuộc tỉnh Điện Biên
 • Phía bắc giáp Trung Quốc.

Quy hoạch Huyện Nậm Nhùn, bao gồm thị trấn Nậm Nhùn (huyện lỵ) và 10 xã: Hua Bum, Lê Lợi, Mường Mô, Nậm Ban, Nậm Chà, Nậm Hàng, Nậm Manh, Nậm Pì, Pú Đao, Trung Chải.

Quy hoạch giao thông huyện Nậm Nhùn

Quy hoạch giao thông huyện Nậm Nhùn nằm trong Quy hoạch giao thông tỉnh Lai Châu đến 2030, tầm nhìn đến 2050 với các tuyến giao thông huyết mạch chạy qua gồm:

 • Tuyến Quốc lộ 4 D
 • Tuyến Quốc lộ 12

Hiện nay theo phân cấp của UBND tỉnh, huyện Nậm Nhùn đang thực hiện quản lý 10 tuyến đường huyện với tổng chiều dài 107,4km. UBND huyện xây dựng những kế hoạch để thực hiện các chương trình phát triển giao thông, đặc biệt là phát triển giao thông nông thôn. Ngoài ra trên địa bàn huyện còn có hệ thống giao thông liên xã được huyện Nậm Nhùn và tỉnh Lai Châu đầu tư xây dựng những năm gần đây.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất huyện Nậm Nhùn

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Mới đây, ngày 01/6/2021 UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định số 623/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Nậm Nhùn thời kỳ 2021-2030 với những nội dụng cụ thể như:
Nội dung và phương án quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 gồm:

 • Diện tích, cơ cấu các loại đất
 • Diện tích chuyển mục đích đất sử dụng
 • Diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích cụ thể

Vị trí, diện tích các khu vực chuyển quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỉnh Lai Châu.
Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Nậm Nhùn được UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Bản đồ quy hoạch huyện Nậm Nhùn, Lai Châu 2024| Kế hoạch sử dụng đất
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Nậm Nhùn được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lai Châu đến 2030

Ngày 10/3/2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 303/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung về quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Nậm Nhùn. (có hệ thống biểu mẫu kèm theo)

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 30/12/2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1796/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nậm Nhùn.
Theo quyết định, Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2022 với tổng diện tích tự nhiên: 138,909.80 ha, trong đó: Đất nông nghiệp: 96,474.91 ha; Đất phi nông nghiệp: 6,314.84 ha; Đất chưa sử dụng: 36,120.05 ha.
Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2022 với tổng diện tích thu hồi: Thu hồi đất nông nghiệp: 596.15 ha; Thu hồi đất phi nông nghiệp: 48.39 ha.
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 1606.59 ha; Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở:  0.80 ha.
Vị trí, diện tích các khu vực đất chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 tỷ lệ 1/25.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và Kế hoạch sử dụng đất Năm 2024 của huyện Nậm Nhùn.

Ngày 7/10/2022 UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1333/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh về quy mô, địa điểm dự án, công trình trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nậm Nhùn.
Theo quyết định, Điều chỉnh về quy mô, địa điểm dự án, công trình được cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nậm Nhùn, cụ thể như sau:
1. Thủy điện Nậm Cuổi 1B với diện tích 9,19 ha (giảm 8,37 ha so với quy hoạch đã được phê duyệt).
2. Trận địa Pháo Phòng không 37mm-1 bảo vệ Nhà máy thủy điện Lai Châu (PPK22) với diện tích 4,0 ha (giảm 1,5 ha so với quy hoạch đã được phê duyệt).
3. Trận địa súng máy phòng không 12,7mm (ký hiệu PK-03) với diện tích 0,1 ha (giảm 0,05 ha so với quy hoạch đã được phê duyệt).
4. Thủy điện Nậm Cuổi (điều chỉnh giảm diện tích thực hiện dự án và bổ sung thêm hạng mục đường dây 110kV) với diện tích 36,58 ha (giảm 6,67 ha so với quy hoạch đã được phê duyệt).

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 2990/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Nậm Nhùn.
Theo đó, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của huyện Nậm Nhùn được quy định theo chỉ tiêu sử dụng đất như sau: tổng diện tích đất nông nghiệp là 97.297,66 ha; đất phi nông nghiệp là 6.090,61 ha; Đất chưa sử dụng: 35.521,53 ha.
Đồng thời, kế hoạch thu hồi đất năm 2023 gồm các chỉ tiêu cụ thể như: tổng diện tích đất nông nghiệp là 303,80 ha; đất phi nông nghiệp là 20,07 ha.
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 gồm các chỉ tiêu sau: đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp có tổng diện tích là 409,26 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 6,50 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 0,79 ha.
Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2023 của huyện Nậm Nhùn được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện.

Liên hệ:

Meey Map | Cập Nhật Thông Tin Quy Hoạch Mới Nhất.

Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN

Bộ phận kinh doanh

Đánh giá post

Tác giả

 • Meey Map

  Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

  View all posts
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

Bản đồ hành chính Thành phố Long Xuyên

Bản đồ quy hoạch Thành phố Long Xuyên, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Long Xuyên, thành phố trực thuộc tỉnh An Giang, không chỉ nổi tiếng với cảnh quan hữu tình mà còn thu hút sự quan tâm đặc biệt về…

c 710 1681804753 6262

Khám phá bản đồ Chợ Mới, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ Chợ Mới. Khám phá Quy hoạch Đô thị và Giao thông tại huyện Chợ Mới, An Giang, để hiểu…

ban do quan cai rang can tho

Bản đồ Quy Hoạch Quận Cái Răng, Cần Thơ|Quy Hoạch Sử Dụng Đất

Bản đồ quy hoạch quận Cái Răng, Cần Thơ mới nhất 2024 giúp bạn đọc nắm được các thông tin quy hoạch về giao thông, bản đồ quy…

Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau

Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất của thành phố Cà Mau được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

vt 16408497558901851001498

Bản đồ quy hoạch huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế chi tiết và thông tin quy hoạch huyện Phong Điền. Chúng tôi…

Bản đồ quy hoạch Huyện Vị Thủy, Hậu Giang| Quy hoạch Sử dụng Đất

Bạn đang tìm kiếm bản đồ quy hoạch Vị Thủy huyện của tỉnh Hậu Giang. Hãy cùng tìm hiểu quy hoạch chi tiết của huyện Vị Thủy trong…