Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Nậm Nhùn, Lai Châu 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Nậm Nhùn (Lai Châu), gồm: giao thông, xây dựng, công nghiệp, đô thị trên địa bàn. Cập nhật 29/02/2024
Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
30-09-2021 | Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Lai Châu tỉnh Lai Châu
01-08-2021 | Bản đồ quy hoạch Khu công nghiệp – Thương mại dịch vụ tỉnh Lai Châu đến 2030
Huyện Nậm Nhùn nằm ở phía tây tỉnh Lai Châu. Có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp huyện Sìn Hồ
 • Phía tây giáp huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên và huyện Mường Tè
 • Phía nam giáp thị xã Mường Lay và các huyện Mường Chà, Nậm Pồ thuộc tỉnh Điện Biên
 • Phía bắc giáp Trung Quốc.

Quy hoạch Huyện Nậm Nhùn, bao gồm thị trấn Nậm Nhùn (huyện lỵ) và 10 xã: Hua Bum, Lê Lợi, Mường Mô, Nậm Ban, Nậm Chà, Nậm Hàng, Nậm Manh, Nậm Pì, Pú Đao, Trung Chải.

Quy hoạch giao thông huyện Nậm Nhùn

Quy hoạch giao thông huyện Nậm Nhùn nằm trong Quy hoạch giao thông tỉnh Lai Châu đến 2030, tầm nhìn đến 2050 với các tuyến giao thông huyết mạch chạy qua gồm:

 • Tuyến Quốc lộ 4 D
 • Tuyến Quốc lộ 12

Hiện nay theo phân cấp của UBND tỉnh, huyện Nậm Nhùn đang thực hiện quản lý 10 tuyến đường huyện với tổng chiều dài 107,4km. UBND huyện xây dựng những kế hoạch để thực hiện các chương trình phát triển giao thông, đặc biệt là phát triển giao thông nông thôn. Ngoài ra trên địa bàn huyện còn có hệ thống giao thông liên xã được huyện Nậm Nhùn và tỉnh Lai Châu đầu tư xây dựng những năm gần đây.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất huyện Nậm Nhùn

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Mới đây, ngày 01/6/2021 UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định số 623/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Nậm Nhùn thời kỳ 2021-2030 với những nội dụng cụ thể như:
Nội dung và phương án quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 gồm:

 • Diện tích, cơ cấu các loại đất
 • Diện tích chuyển mục đích đất sử dụng
 • Diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích cụ thể

Vị trí, diện tích các khu vực chuyển quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỉnh Lai Châu.
Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Nậm Nhùn được UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Nậm Nhùn được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lai Châu đến 2030
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Nậm Nhùn được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lai Châu đến 2030

Ngày 10/3/2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 303/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung về quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Nậm Nhùn. (có hệ thống biểu mẫu kèm theo)

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 30/12/2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1796/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nậm Nhùn.
Theo quyết định, Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2022 với tổng diện tích tự nhiên: 138,909.80 ha, trong đó: Đất nông nghiệp: 96,474.91 ha; Đất phi nông nghiệp: 6,314.84 ha; Đất chưa sử dụng: 36,120.05 ha.
Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2022 với tổng diện tích thu hồi: Thu hồi đất nông nghiệp: 596.15 ha; Thu hồi đất phi nông nghiệp: 48.39 ha.
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 1606.59 ha; Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở:  0.80 ha.
Vị trí, diện tích các khu vực đất chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 tỷ lệ 1/25.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Nậm Nhùn.

Ngày 7/10/2022 UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1333/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh về quy mô, địa điểm dự án, công trình trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nậm Nhùn.
Theo quyết định, Điều chỉnh về quy mô, địa điểm dự án, công trình được cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nậm Nhùn, cụ thể như sau:
1. Thủy điện Nậm Cuổi 1B với diện tích 9,19 ha (giảm 8,37 ha so với quy hoạch đã được phê duyệt).
2. Trận địa Pháo Phòng không 37mm-1 bảo vệ Nhà máy thủy điện Lai Châu (PPK22) với diện tích 4,0 ha (giảm 1,5 ha so với quy hoạch đã được phê duyệt).
3. Trận địa súng máy phòng không 12,7mm (ký hiệu PK-03) với diện tích 0,1 ha (giảm 0,05 ha so với quy hoạch đã được phê duyệt).
4. Thủy điện Nậm Cuổi (điều chỉnh giảm diện tích thực hiện dự án và bổ sung thêm hạng mục đường dây 110kV) với diện tích 36,58 ha (giảm 6,67 ha so với quy hoạch đã được phê duyệt).

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2023:

Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 2990/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Nậm Nhùn.
Theo đó, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của huyện Nậm Nhùn được quy định theo chỉ tiêu sử dụng đất như sau: tổng diện tích đất nông nghiệp là 97.297,66 ha; đất phi nông nghiệp là 6.090,61 ha; Đất chưa sử dụng: 35.521,53 ha.
Đồng thời, kế hoạch thu hồi đất năm 2023 gồm các chỉ tiêu cụ thể như: tổng diện tích đất nông nghiệp là 303,80 ha; đất phi nông nghiệp là 20,07 ha.
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 gồm các chỉ tiêu sau: đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp có tổng diện tích là 409,26 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 6,50 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 0,79 ha.
Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2023 của huyện Nậm Nhùn được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện.

Liên hệ:

Meey Map | Cập Nhật Thông Tin Quy Hoạch Mới Nhất.

Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN

Bộ phận kinh doanh

 • Email: sales.redtvn@gmail.com
 • Hotline: 0349 208 325
 • Website: redt.vn
Đánh giá post
Avatar of ĐINH VĂN KHIÊN
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.

Related Posts

untitled 16387168788211720276647

Kế hoạch sử dụng đất xã Kỳ Thượng, tp Hạ Long, Quảng Ninh 2024

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Kỳ Thượng, T.p Hạ Long, Quảng Ninh 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Kỳ…

hlam 1637208866582425711111

Bản đồ quy hoạch xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch sử dụng đất xã Hương Lâm huyện Hiệp…

vp 20220818235320524

Bản đồ quy hoạch xã Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Phú…

vt 16405813616051432481057

Bản đồ quy hoạch xã Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Vinh…

vh 20220822110433186

Bản đồ quy hoạch xã Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Vinh…

2q avatar custom 20220721235609715

Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030….