Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa. Cập nhật 28/02/2024, bao gồm các phần về xây dựng, giao thông, công nghiệp và đô thị.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)

Ngọc Lặc là một huyện cửa ngõ, trung tâm kinh tế, văn hoá, xã hội khu vực phía tây tỉnh Thanh Hóa.

Diện tích tự nhiên của huyện là 497,2 km². Tổng dân số là 136.210 người (tính đến năm 2018), mật độ dân số đạt 274 người/km², gồm các dân tộc: Mường, Dao, Thái, Kinh,…

Địa hình phức tạp, đồi núi ở phía tây (chiếm 40,1% diện tích), đỉnh Lam Sơn (472 m), đồng bằng phía đông xen nhiều đồi gò. Sông Cầu Chày, Sông Âm, Sông Hép chảy qua.

Đường Hồ Chí Minh là tuyến giao thông huyết mạch chạy suốt chiều dài của huyện, Quốc lộ 15A (Từ đường Phố Cống, thị trấn Ngọc Lặc đến giáp huyện Lang Chánh, đoạn từ Ngã ba Thọ Phú đến Lam Kinh), tỉnh lộ 519 (Chỉ còn đoạn gần 2 km qua Phố 1), tỉnh lộ 516B (Từ Thống Nhất qua Lam Sơn sang Phố Châu) chạy qua.

Huyện Ngọc Lặc có vị trí địa lý:

 • Phía bắc giáp huyện Cẩm Thủy và huyện Bá Thước
 • Phía nam giáp huyện Thường Xuân và huyện Thọ Xuân
 • Phía tây giáp huyện Lang Chánh
 • Phía đông giáp huyện Yên Định.

Quy hoạch huyện Ngọc Lặc, bao gồm thị trấn Ngọc Lặc (huyện lỵ) và 20 xã: Cao Ngọc, Cao Thịnh, Đồng Thịnh, Kiên Thọ, Lam Sơn, Lộc Thịnh, Minh Sơn, Minh Tiến, Mỹ Tân, Ngọc Liên, Ngọc Sơn, Ngọc Trung, Nguyệt Ấn, Phúc Thịnh, Phùng Giáo, Phùng Minh, Quang Trung, Thạch Lập, Thúy Sơn, Vân Am.

Bản đồ quy hoạch huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá 2024| Kế hoạch sử dụng đất
Bản đồ quy hoạch không gian huyện Ngọc Lặc

Quy hoạch giao thông – Đô thị – Công nghiệp huyện Ngọc Lặc

Về quy hoạch giao thông:

Theo Đồ án quy hoạch tỉnh Thanh Hoá đến 2030, tầm nhìn đến 2050 mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đến năm 2030 có 07 tuyến đường huyện, đường đô thị được nâng cấp lên đường tỉnh gồm:

 • Đường nối thành phố Thanh Hóa với trung tâm huyện Ngọc Lặc;
 • Đường thị trấn Ngọc Lặc-Mỹ Tân;
 • Đường Quang Trung-Ngọc Trung;
 • Đường Kiên Thọ-Vân Am-Minh Sơn;
 • Đường nối QL47-QL15-QL217;
 • Đường từ xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân đi xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc;
 • Đường nối Ngọc Lặc-Cửa khẩu Khẹo huyện Thường Xuân.

– Đầu tư hoàn chỉnh các đường trục chính trong đô thị theo quy hoạch, đảm bảo kết cấu theo quy chuẩn, tiêu chuẩn đô thị. – Hoàn thiện cơ bản mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn phù hợp với quy hoạch nông thôn của từng xã với mục tiêu 100% đường huyện, đường xã được vào cấp kỹ thuật, cứng hóa 100% đường huyện, 100% đường xã, đáp ứng nhu cầu vận tải khu vực nông thôn. Hoàn thành cơ bản các cầu dân sinh trên địa bàn các huyện.

Về quy hoạch đô thị:

– Giai đoạn đến năm 2025: Thị trấn Ngọc Lặc là đô thị loại IV với quy mô dân số khoảng 24.000 người; Ba Si (Kiên Thọ) được công nhận đô thị loại V và trở thành thị trấn Ba Si với quy mô dân số khoảng 11.000 người.
– Giai đoạn đến năm 2030: Thị trấn Ngọc Lặc là đô thị loại IV với quy mô dân số khoảng 27.000 người; thị trấn Ba Si là đô thị loại V với quy mô dân số 12.000 người; Phố Châu (Minh Sơn) được công nhận đô thị loại V và trở thành thị trấn Phố Châu với quy mô dân số khoảng 10.000 người.

Về quy hoạch phát triển công nghiệp:

Khu công nghiệp Ngọc Lặc:

Giai đoạn 2021 – 2030 diện tích sử dụng đất 85 ha, phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hoá, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thu hút thêm 2 các nhà đầu tư để lấp đầy KCN với các nhóm hàng chính như: Chế biến nông, lâm sản, sản xuất dược liệu, chế biến gỗ, sản xuất mặt hàng xuất khẩu…

Đến năm 2030 tăng tỷ lệ lấp đầy đạt 60%. Giai đoạn sau năm 2030, đầu tư hoàn chỉnh Khu công nghiệp với diện tích 150 ha theo quy hoạch.

Cụm công nghiệp:

Giai đoạn 2021 – 2025: Tập trung thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp, phấn đấu đến năm 2025 cơ bản các CCN được thành lập, trên địa bàn đều có doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh trọng cụm, tỷ lệ lấp đầy đất công nghiệp đạt khoảng 51,1%.

Giai đoạn 2026 – 2030: Tiếp tục đầu tư hoàn thành hạ tầng các CCN trong quy hoạch, đến năm 2030, 50% CCN có doanh nghiệp đầu tư hạ tầng CCN và có doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong cụm, tỷ lệ lấp đầy đất công nghiệp đạt khoảng 78,6%.

Giai đoạn sau năm 2030: Bảo đảm 100% đất công nghiệp trong quy hoạch CCN được lấp đầy; 100% CCN có khu xử lý nước thải tập trung bảo đảm các quy định về bảo vệ môi trường.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất, huyện Ngọc Lặc

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định Số: 3521/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 quy hoạch sử dụng đất Năm 2024.

Theo quyết định, diện tích các loại đất được phân bổ trong thời kỳ quy hoạch đến 2030 của huyện Ngọc Lặc cụ thể như sau:

Diện tích, cơ cấu các loại đất được quy hoạch đến 2030 với tổng diện tích tự nhiên: 49.098,65 ha. Trong đó: Nhóm đất nông nghiệp: 37.105,66 ha; Nhóm đất phi nông nghiệp: 11.720,07 ha; Nhóm đất chưa sử dụng: 272,92 ha.

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch đến 2030 bao gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 2.767,96 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 1.521,98 ha

Diện tích đưa đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích: Đất nông nghiệp: 494,40 ha; Đất phi nông nghiệp: 94,76 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất Năm 2024, huyện Ngọc Lặc.

Về kế hoạch sử dụng đất Năm 2024:

Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch của huyện Ngọc Lặc với tổng diện tích: 49.098,65 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp: 39.056,67 ha; Đất phi nông nghiệp: 9.260,89 ha; Đất chưa sử dụng: 781,09 ha
UBND huyện Ngọc Lặc tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất Năm 2024, huyện Ngọc Lặc; công bố, công hai quy hoạch sử dụng đất làm cơ sở triển hai lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm phù hợp với các chỉ tiêu sử dụng đất, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 20/10/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 3550/QĐ-UBND về việc Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Ngọc Lặc.

Theo nội dung quyết định, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2022 của huyện Ngọc Lặc, được xác định với tổng diện tích tự nhiên: 49.098,65 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp: 39.039,09 ha; Đất phi nông nghiệp: 9.213,13 ha; Đất chưa sử dụng: 846,42 ha

Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2022 của huyện Ngọc Lặc: Đất nông nghiệp: 161,71 ha; Đất phi nông nghiệp: 8,01 haKế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2022: Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 326,73 ha; Chuyển đổi cơ

cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 378,80 ha; Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 2,45 haKế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích trong năm 2022, bao gồm: Đất nông nghiệp: 0,49 ha; Đất phi nông nghiệp: 12,38 ha

Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Ngọc Lặc, tỷ lệ 1/25.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp, xác định các công trình, dự án thực hiện trong năm kế hoạch sử dụng đất kèm theo Quyết định này.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Đã được phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cho năm 2023 tại huyện Ngọc Lặc với các chỉ tiêu chính như sau:

 • Tổng diện tích đất tự nhiên là 49.098,65 ha, trong đó:
  • Nhóm đất nông nghiệp: 39.002,70 ha
  • Nhóm đất phi nông nghiệp: 9.268,24 ha
  • Nhóm đất chưa sử dụng: 827,71 ha
 • Kế hoạch thu hồi đất:
  • Đất nông nghiệp: 203,73 ha
  • Đất phi nông nghiệp: 23,92 ha
 • Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:
  • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 336,13 ha
  • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 558,28 ha
  • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 2,50 ha
 • Kế hoạch sử dụng đất chưa sử dụng:
  • Đất nông nghiệp: 0,27 ha
  • Đất phi nông nghiệp: 27,68 ha

Ngoài ra, quyết định cũng phê duyệt Danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm 2023 trên địa bàn huyện Ngọc Lặc. UBND tỉnh đã giao cho UBND huyện tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023, đồng thời công bố, công khai hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất để lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm phù hợp với các chỉ tiêu sử dụng đất, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Thông tin quy hoạch khu dân cư, đô thị huyện Ngọc Lặc

Ngày 16 tháng 02 năm 2023, UBND huyện Ngọc Lặc có Tờ trình số 41/TTr-UBND Về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Cao Nguyên, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014; Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13; Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 16/7/2020;
UBND huyện Ngọc Lặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Cao Nguyên, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Tổng diện tích khu đất thực hiện dự án Khu dân cư Cao Nguyên, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa là 22,68 ha theo quy hoạch chi tiết (không bao gồm 0,79 ha đất ở hiện trạng và 2,47 ha đất Ban chỉ huy quân sự huyện Ngọc Lặc).
Số lượng nhà ở: 673 căn nhà ở (gồm 638 căn liền kề và 35 căn biệt thự), trong đó có: 195 căn liền kề xây thô hoàn thiện mặt trước, 452 lô đất liền kề và biệt thự được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền và 26 lô đất tái định cư. d) Quy mô dân số: khoảng 2.748 người.

Liên hệ:

Meey Map | Cập Nhật Thông Tin Quy Hoạch Mới Nhất.

Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN

Bộ phận kinh doanh

Đánh giá post

Tác giả

 • Meey Map

  Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

  View all posts
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

Bản đồ hành chính Thành phố Long Xuyên

Bản đồ quy hoạch Thành phố Long Xuyên, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Long Xuyên, thành phố trực thuộc tỉnh An Giang, không chỉ nổi tiếng với cảnh quan hữu tình mà còn thu hút sự quan tâm đặc biệt về…

c 710 1681804753 6262

Khám phá bản đồ Chợ Mới, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ Chợ Mới. Khám phá Quy hoạch Đô thị và Giao thông tại huyện Chợ Mới, An Giang, để hiểu…

ban do quan cai rang can tho

Bản đồ Quy Hoạch Quận Cái Răng, Cần Thơ|Quy Hoạch Sử Dụng Đất

Bản đồ quy hoạch quận Cái Răng, Cần Thơ mới nhất 2024 giúp bạn đọc nắm được các thông tin quy hoạch về giao thông, bản đồ quy…

Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau

Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất của thành phố Cà Mau được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

vt 16408497558901851001498

Bản đồ quy hoạch huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế chi tiết và thông tin quy hoạch huyện Phong Điền. Chúng tôi…

Bản đồ quy hoạch Huyện Vị Thủy, Hậu Giang| Quy hoạch Sử dụng Đất

Bạn đang tìm kiếm bản đồ quy hoạch Vị Thủy huyện của tỉnh Hậu Giang. Hãy cùng tìm hiểu quy hoạch chi tiết của huyện Vị Thủy trong…