Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về xây dựng, giao thông, công nghiệp và đô thị.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Quỳnh Lưu là một huyện đồng bằng ven biển, cách thành phố Vinh khoảng 60 km và nằm về phía Đông Bắc của tỉnh Nghệ An. Có tọa độ địa lý từ 190­11’ – 19044’ Vĩ độ Bắc, 105072’ – 1030 Kinh độ Đông.
Vị trí ranh giới:

 • Phía Bắc giáp thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An và huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa;
 • Phía Nam và Tây Nam giáp ba huyện Diễn Châu, Tân Kỳ và Yên Thành;
 • Phía Đông giáp Biển Đông;
 • Phía Tây giáp thị xã Thái Hòa và huyện Nghĩa Đàn với ranh giới khoảng 33 km.

Có diện tích tự nhiên là 439,78 km2, chiếm 2,67% diện tích toàn tỉnh, gồm 32 xã và 01 thị trấn.
Huyện Quỳnh Lưu có 33 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Cầu Giát (huyện lỵ) và 32 xã: Quỳnh Thọ, Quỳnh Bá, Quỳnh Bảng, Quỳnh Châu, Quỳnh Diễn, Quỳnh Đôi, Quỳnh Giang, Quỳnh Hậu, Quỳnh Hoa, Quỳnh Hồng, Quỳnh Hưng, Quỳnh Lâm, Quỳnh Long, Quỳnh Lương, Quỳnh Minh, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Tam, Quỳnh Tân, Quỳnh Thạch, Quỳnh Thắng, Quỳnh Thanh, Quỳnh Thuận, Quỳnh Văn, Quỳnh Yên, An Hòa, Ngọc Sơn, Sơn Hải, Tân Sơn, Tân Thắng, Tiến Thủy.

Quy hoạch giao thông – đô thị – công nghiệp huyện Quỳnh Lưu

Về quy hoạch giao thông:

Quy hoạch giao thông huyện Quỳnh Lưu được thực hiện theo Đồ án Quy hoạch giao thông tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021.
Hệ thống giao thông huyện Quỳnh Lưu có các loại hình như sau:

 • Đường sắt: Ngoài tuyến đường sắt bắc nam chạy dọc theo chiều từ bắc xuống nam huyện, huyện này còn có tuyến đường sắt địa phương nối từ ga Cầu Giát qua ngã ba Tam Lệ, lên huyện Nghĩa Đàn. Đây là một trong số rất ít các tuyến đường sắt nội tỉnh ở Việt Nam, nối đường sắt quốc gia với vùng đất đỏ Phủ Quỳ.
 • Đường bộ: Ngoài quốc lộ 1A chạy dọc theo vùng trung tâm huyện, còn có quốc lộ 48 chạy cắt qua các xã phía tây nam huyện lên thị xã Thái Hòa, huyện còn có 2 tỉnh lộ 537A và 537B nối từ quốc lộ 48 chạy về các xã ven biển tạo thành hình vòng cung. Đây cũng là địa phương có dự án Đường cao tốc Thanh Hóa – Hà Tĩnh đi qua đang được xây dựng.
 • Đường thủy: Với 3 cửa sông đổ ra biển và được nối với nhau bởi hệ thống kênh đào nhà Lê, giao thông đường thủy được nối thông suốt từ bắc xuống nam, từ tây sang đông huyện, hiện nay đã có một cảng cá ở cửa lạch Quèn phục vụ cho nghề cá rất phát triển ở đây.

Trong thời kỳ 2021-2030, huyện cũng sẽ đầu tư xây dựng và mở rộng một số tuyến đường mới. Do đó, bản đồ quy hoạch giao thông cũng được xác định theo bản đồ quy hoạch hoạch sử dụng đất huyện Quỳnh Lưu thời kỳ 2021-2030.

Về quy hoạch hệ thống đô thị:

Về phát triển không gian đô thị được chia thành 02 giai đoạn.

 • Giai đoạn 2021- 2030, toàn huyện có 06 đô thị: Đô thị Cầu Giát (mở rộng phạm vi ranh giới đô thị thêm các xã: Quỳnh Hồng, Quỳnh Hậu và một phần xã Quỳnh Bá, Quỳnh Hưng); đô thị Sơn Hải – Quỳnh Nghĩa được hình thành từ đô thị Sơn Hải và các xã Quỳnh Thuận, Quỳnh Long, Tiến Thủy, Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Minh; mở rộng đô thị Tuần và đô thị Quỳnh Bảng, hình thành đô thị Tân Thắng và đô thị Quỳnh Văn. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 42,90%.
 • Giai đoạn 2030-2050, toàn huyện có 06 đô thị Cầu Giát, Sơn Hải – Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Bảng, Tuần, Tân Thắng và Quỳnh Văn. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 56,20%.

Về hệ thống đô thị:

 • Đô thị Cầu Giát (đô thị loại IV): Có chức năng là thị trấn huyện lỵ – Trung tâm hành chính, văn hóa, khoa học kỹ thuật và dịch vụ công cộng của huyện Quỳnh Lưu.
 • Đô thị Sơn Hải – Quỳnh Nghĩa (đô thị loại IV): Là đô thị biển phía Đông Nam huyện Quỳnh Lưu.
 • Đô thị Quỳnh Bảng (đô thị loại V): Là đô thị biển phía Đông Bắc huyện Quỳnh Lưu.
 • Đô thị Tuần (đô thị loại V): Là đô thị thương mại dịch vụ khu vực phía Tây huyện Quỳnh Lưu.
 • Đô thị Tân Thắng (đô thị loại V): Là đô thị Công nghiệp – dịch vụ phía Tây Bắc huyện Quỳnh Lưu.
 • Đô thị Quỳnh Văn (đô thị loại V): Là đô thị dự phòng phát triển trung tâm hành chính vùng Quỳnh Lưu – Hoàng Mai.

Về quy hoạch phát triển công nghiệp:

Quy hoạch phát triển công nghiệp huyện Quỳnh Lưu được định hướng theo Kế hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Nghệ An. Hiện tại trong kỳ 2021-2030 huyện Quỳnh Lưu đã có một số khu công nghiệp và quy hoạch xây mới, mở rộng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn.
Định hướng quy hoạch 04 khu công nghiệp với tổng diện tích 789,75ha, gồm:

 • Khu công nghiệp Tân Thắng tại xã Tân Thắng với quy mô 435ha gắn với Khu đô thị và công nghiệp Tân Thắng, phục vụ sản xuất hàng tiêu dùng.
 • Khu công nghiệp Diễn Quỳnh tại xã Quỳnh Giang khoảng 130ha, phục vụ công nghiệp nhẹ như chế tạo, sản xuất linh kiện ô tô…
 • Khu công nghiệp Lạch Quèn tại xã Quỳnh Thuận quy mô 104,75ha, phục vụ công nghiệp chế biến thủy sản và hậu cần nghề cá.
 • Khu công nghiệp Tây Bắc tại xã Tân Thắng 120ha, phục vụ sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp phụ trợ.

Quy hoạch 04 cụm công nghiệp với tổng diện tích 222ha, gồm:

 • Cụm công nghiệp Quỳnh Châu tại xã Quỳnh Châu, quy mô khoảng 70ha, phục vụ công nghiệp chế biến nông lâm sản.
 • Cụm công nghiệp Quỳnh Mỹ tại xã Quỳnh Mỹ, quy mô khoảng 68ha, phục vụ công nghiệp nhẹ như giày da.
 • Cụm công nghiệp sạch đô thị Cầu Giát mở rộng tại xã Quỳnh Ngọc và xã Quỳnh Yên có quy mô khoảng 30ha, phục vụ chế biến, sản xuất hàng tiêu dùng…
 • Cụm công nghiệp Quỳnh Thạch tại xã Quỳnh Thạch, quy mô khoảng 54ha, phục vụ công nghiệp nhẹ như may mặc, giày da…

Quy hoạch 03 cụm công nghiệp làng nghề, gồm:

 • Cụm công nghiệp làng nghề Quỳnh Văn tại xã Quỳnh Văn, có quy mô 35ha, sản xuất vật liệu xây dựng và chế tạo cơ khí.
 • Cụm công nghiệp làng nghề Quỳnh Nghĩa tại xã Quỳnh Nghĩa có quy mô 25ha, phục vụ hậu cần nghề cá.
 • Cụm công nghiệp làng nghề Quỳnh Hoa tại xã Quỳnh Hoa có quy mô 12ha, phục vụ công nghiệp nhẹ.

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Quỳnh Lưu

Ngày 29/4, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 1168/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Quy hoạch định hướng phát triển vùng huyện Quỳnh Lưu là sự phát triển thống nhất về không gian, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội gắn với phát triển chung vùng Nam Thanh – Bắc Nghệ và vùng duyên hải tỉnh Nghệ An; phát triển hài hòa giữa các vùng đô thị và nông thôn, các vùng chức năng với các vùng miền. Tôn trọng tự nhiên, ứng phó với các vấn đề về biến đổi khí hậu để đảm bảo cho sự phát triển bền vững.

Quy hoạch vùng huyện Quỳnh Lưu được xây dựng đảm bảo tính chất, chức năng là vùng kinh tế tổng hợp trọng điểm phía Bắc của tỉnh Nghệ An, cùng với Hoàng Mai trở thành cực tăng trưởng quan trọng trong vùng Nam Thanh – Bắc Nghệ. Là vùng phát triển với các chức năng đô thị, công nghiệp, thương mại dịch vụ, du lịch biển và sinh thái, khai thác chế biến thủy hải sản, nông lâm nghiệp… Là khu vực phát triển hài hòa các mục tiêu kinh tế, văn hóa, môi trường và an ninh quốc phòng.

Quy hoạch đã định hướng phát triển không gian vùng, định hướng phát triển không gian đô thị, phát triển nông thôn, phát triển hệ thống hạ tầng xã hội, hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Trong đó, quy hoạch định hướng phân thành 03 vùng phát triển không gian theo hướng vừa kết nối với tổng thể phát triển chung của tỉnh Nghệ An, vừa khai thác hiệu quả các tiềm năng của địa bàn khu vực. Cụ thể:
Vùng phía Tây (vùng bán sơn địa) gồm 07 xã: Tân Sơn, Quỳnh Tam, Quỳnh Châu, Quỳnh Thắng, Tân Thắng, Quỳnh Tân và Ngọc Sơn;
Vùng Trung tâm (vùng đồng bằng) gồm thị trấn Cầu Giát và 16 xã: Quỳnh Hoa, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Diễn, Quỳnh Hưng, Quỳnh Giang, Quỳnh Bá, Quỳnh Hồng, Quỳnh Hậu, An Hoà, Quỳnh Thạch, Quỳnh Đôi, Quỳnh Yên, Quỳnh Lâm, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Văn và Quỳnh Thanh;
Vùng Đông Nam (vùng ven biển) gồm 09 xã: Quỳnh Bảng, Quỳnh Lương, Quỳnh Minh, Quỳnh Nghĩa, Tiến Thuỷ, Sơn Hải, Quỳnh Thuận, Quỳnh Thọ và Quỳnh Long.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất, huyện Quỳnh Lưu

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 21/9/2022, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 363/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch huyện Quỳnh Lưu.
Theo quyết định, chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Quỳnh Lưu được xác định với các loại đất như sau: Diện tích đất nông nghiệp: 32.982,47 ha; Diện tích đất phi nông nghiệp: 10.481,42 ha; Đất chưa sử dụng: 514,49 ha
Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích trong kỳ quy hoạch 2021- 2030, huyện Quỳnh Lưu.

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 3.354,80 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 754,15 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 65,58 ha

Vị trí, diện tích các khu vực chuyển quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Quỳnh Lưu.
Ngời ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Cầu Giát đến 2030.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Quỳnh Lưu
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Quỳnh Lưu

Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Quỳnh Lưu được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 14/10/2022, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 384/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Quỳnh Lưu.
Theo quyết định, phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch 2022 của huyện Quỳnh Lưu với tổng diện tích: 4.494,20 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp: 33.439,41 ha; Đất phi nông nghiệp: 9.834,41 ha; Đất chưa sử dụng: 704,56 ha
Vị trí, diện tích các khu vực đưa đất vào sử dụng được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Quỳnh Lưu.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Quỳnh Lưu
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Quỳnh Lưu

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Vào ngày 24/04/2023, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 232/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất cho năm 2023 của huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Theo quyết định này, diện tích đất được phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của huyện Quỳnh Lưu như sau: Đất nông nghiệp: 35.512,05 ha; Đất phi nông nghiệp: 9.619,67 ha; Đất chưa sử dụng: 846,68 ha.

Vị trí và diện tích các khu đất cũng như các công trình dự án đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2023 đã được thực hiện theo quyết định nêu trên và được minh họa trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất của huyện Quỳnh Lưu.

Ngày 21/09/2023, UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục ban hành Quyết định số 546/QĐ-UBND về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất cho năm 2023 của huyện Quỳnh Lưu.

Liên hệ:

Meey Map | Cập Nhật Thông Tin Quy Hoạch Mới Nhất.

Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN

Bộ phận kinh doanh

Đánh giá post

Tác giả

 • Meey Map

  Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

  View all posts
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

ban do quan cai rang can tho

Bản đồ Quy Hoạch Quận Cái Răng, Cần Thơ|Quy Hoạch Sử Dụng Đất

Bản đồ quy hoạch quận Cái Răng, Cần Thơ mới nhất 2024 giúp bạn đọc nắm được các thông tin quy hoạch về giao thông, bản đồ quy…

Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau

Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất của thành phố Cà Mau được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

vt 16408497558901851001498

Bản đồ quy hoạch huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế chi tiết và thông tin quy hoạch huyện Phong Điền. Chúng tôi…

Bản đồ quy hoạch Huyện Vị Thủy, Hậu Giang| Quy hoạch Sử dụng Đất

Bạn đang tìm kiếm bản đồ quy hoạch Vị Thủy huyện của tỉnh Hậu Giang. Hãy cùng tìm hiểu quy hoạch chi tiết của huyện Vị Thủy trong…

Ban do quy hoach thanh pho Nga Bay Hau Giang

Bản đồ quy hoạch thành phố Ngã Bảy, Hậu Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất thành phố Ngã Bảy, Hậu Giang được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần…

Ban do quy hoach ke hoach su dung dat

Bản đồ quy hoạch huyện Kiên Hải, Kiên Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang gồm: Xây dựng, công nghiệp, giao thông, đô thị trên địa bàn….