Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Võ Nhai, Thái Nguyên 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Võ Nhai (Thái Nguyên), gồm: xây dựng, công nghiệp, giao thông, đô thị trên địa bàn.
Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Huyện Võ Nhai nằm ở phía đông bắc của tỉnh Thái Nguyên, nằm cách thành phố Thái Nguyên khoảng 47 km về phía đông bắc, cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 134 km, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp huyện Bình Gia, huyện Bắc Sơn và huyện Hữu Lũng thuộc tỉnh Lạng Sơn
 • Phía tây giáp huyện Đồng Hỷ và huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
 • Phía nam giáp huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
 • Phía bắc giáp huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

Dân số huyện Võ Nhai theo thống kê năm 2019 là 68.196 người, xếp thứ 9 trong toàn tỉnh. Đây cũng là đơn vị có dân số, mật độ dân số thấp nhất và có diện tích lớn nhất tỉnh Thái Nguyên.
Ngày 6 tháng 11 năm 1996, tỉnh Thái Nguyên được tái lập từ tỉnh Bắc Thái, huyện Võ Nhai thuộc tỉnh Thái Nguyên, bao gồm gồm 14 xã và 1 thị trấn, với tổng số 170 xóm và 2 tổ dân phố.

Quy hoạch giao thông huyện Võ Nhai

Quy hoạch giao thông huyện Võ Nhai nằm trong Quy hoạch giao thông tỉnh Thái Nguyên đến 2030, tầm nhìn đến 2050, với các tuyến đường giao thông huyết mạch chạy qua, cùng với hệ thống giao thông đô thị như:

 • Tuyến Quốc lộ 1 B
 • Tuyến ĐT 244

Ngoài ra, huyện cũng có rất nhiều tuyến giao thông liên xã, giao thông nông thôn đã được đầu tư xây dựng những năm gần đây.

Quy hoạch phát triển công nghiệp huyện Võ Nhai

Phương án phát triển công nghiệp được UBND huyện Võ Nhai lập phương án thực hiện Phát triển Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Võ Nhai đến 2030, tầm nhìn đến 2050. Phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Thái Nguyên.
Hiện nay trên địa bàn huyện có 02 Cụm công nghiệp gồm: Cụm công nghiệp Trúc Mai (CCN) và CCN Cây Bòng. Hiện nay, Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại Trọng tín đang hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Trúc Mai.
Đối với Cụm công nghiệp Cây Bòng – Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại TNG đã thực hiện xây dựng xong nhà xưởng đi vào sản xuất từ tháng 4/2020 và đang phát triển.
Theo phương án phát triển mới, UBND huyện Võ Nhai lập phương án như sau:

 • Giữ nguyên 02 cụm công nghiệp Trúc Mai và cụm công nghiệp Cây Bòng. Điều chỉnh quy mô diện tích cụm công nghiệp Trúc Mai lên 50ha; cụm công nghiệp Cây Bòng, xã La Hiên lên 30 ha.

Bổ sung các cụm công nghiệp thời kỳ 2021 – 2030

 • Cụm công nghiệp Na Phài – Vị trí tại khu vực xóm Na Phài, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai (khu vực giáp đường Quốc lộ 1B) thuận lợi cho giao thông hàng hóa nhằm đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp khu vực phía Bắc huyện. Diện tích 10,89 ha.
 • Cụm công nghiệp Cúc Đường – Vị trí xóm Trường Sơn, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai (Trên tuyến đường ĐT 171). Diện tích 10 ha.
 • Cụm công nghiệp Tràng Xá – Vị trí tại xóm Đồng Ẻn, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai (khu vực tuyến đường ĐT 265 Đình Cả – Bình Long). Diện tích 15 ha.

Quy hoạch phát triển đô thị huyện Võ Nhai

Ban Thường vụ Huyện Ủy Võ Nhai đã có Thông báo số 273-TB/HU về việc lập điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Đình Cả và lập quy hoạch chung đô thị mới La Hiên giai đoạn 2021-2035.
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội Thái Nguyên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2035 đã xác định xã La Hiên là đô thị mới với định hướng là đô thị loại V giai đoạn 2021-2025 trên cơ sở xã La Hiên, đến năm 2025 nâng cấp xã lên đô thị loại V.
Phạm vi lập Quy hoạch chung đô thị mới La Hiên bao gồm toàn bộ địa giới xã La Hiên, với 16 xóm là: Cây Bòng, Cây Thị, Đồng Dong, Đồng Đình, Hang Hon, Hiên Bình, Hiên Minh, Khuôn Vạc, La Đồng, Làng Giai, Làng Kèn, Làng Lai, Phố, Trúc Mai, Xuân Hòa, Khuôn Ngục với tổng diện tích đất tự nhiên là 3.797,45ha, gần 9.000 nhân khẩu, xã có 8 dân tộc sinh sống chính đó là: Tày, Nùng, Kinh, Mông, Dao, Cao Lan, Trại, Mường.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất huyện Võ Nhai

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:
Ngày 30/8/2021, UBND huyện Võ Nhai ban hành Thông báo số 2127/TB-UBND về việc công khai quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Võ Nhai.
Hồ sơ công khai bao gồm:

 • Quyết định số 2713/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Võ Nhai.
 • Báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất đến 2030, H. Võ Nhai
 • Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, H. Võ Nhai.

Theo Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Võ Nhai đến 2030 bao gồm: nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 với diện tích, cơ cấu các loại đất, cụ thể như sau: Đất nông nghiệp là 78.341,41 ha; Đất phi nông nghiệp là 3.529,53 ha; Đất chưa sử dụng là 1.968,55 ha.
Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất tron thời kỳ quy hoạch 2021-2030, bao gồm: Diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp là 2.909,19 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 1.905,38 ha.
Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỷ lệ 1/25.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Võ Nhai.
Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Võ Nhai được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030 huyện Võ Nhai
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030 huyện Võ Nhai

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2024:

UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 4231/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 H. Võ Nhai.

Theo Quyết định số 4231/QĐ-UBND, kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của H. Võ Nhai được xác định với các chỉ tiêu chủ yếu:

 • Tổng diện tích các loại đất phân bổ năm 2022 là 621,10 ha
 • Tổng diện tích thu hồi đất năm 2022 là 381,58 ha
 • Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất với tổng diện tích năm 2022 là 477,15 ha
 • Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng trong năm 2022 là 3,42 ha

Tổng số công trình, dự án thực hiện năm 2024 là 92 công trình, dự án, với diện tích sử dụng đất là 621,10 ha. Trong đó: 46 công trình, dự án chuyển tiếp từ năm 2023 sang thực hiện năm 2024, với diện tích sử dụng đất là 386,80 ha; 46 công trình, dự án đăng ký mới năm 2024, với diện tích sử dụng đất là 234,30 ha.

Theo Quyết định số 4231/QĐ-UBND, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Võ Nhai có trách nhiệm: Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có liên quan, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Phân biệt giữa Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013) quy định về khái niệm quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất như sau:

Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.

Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Tài liệu kèm theo:

Đánh giá post
Avatar of ĐINH VĂN KHIÊN
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.

Related Posts

c 479 1680595617 1518

Bản đồ quy hoạch Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa chi tiết và thông tin quy hoạch TP Nha Trang. Chúng tôi hi…

quy hoach trung phung

Bản đồ quy hoạch Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tra cứu bản đồ quy hoạch phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Cùng Meey Map check quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phường Trung Phụng,…

ban do xa dong my

Bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội thông qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin đáng tin cậy và…

screen shot 2021 08 30 at 190638 1630325214865387280815

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Khám phá bản đồ quy hoạch phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương để hiểu rõ hơn về các kế hoạch phát triển và quy hoạch của…

phuong 17 quan bt 16293686912131590864931

Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một…

vt 1629877187302790693664

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai

Đồi 61 là một xã thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Vị Trí Địa lý Xã Đồi 61 nằm ở trung tâm huyện Trảng Bom, có vị trí địa lý: Phía…