Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch kế hoạch huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) 2024

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) gồm: xây dựng, công nghiệp, giao thông, đô thị trên địa bàn. Cập nhật 16/02/2024
Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Huyện Khánh Sơn có vị trí địa lý:

  • Phía bắc giáp các huyện Khánh Vĩnh và Diên Khánh
  • Phía tây nam giáp huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận
  • Phía đông giáp thành phố Cam Ranh và huyện Cam Lâm.

Huyện có diện tích 338,02 km², dân số năm 2015 là 23.388 người. Huyện lỵ là thị trấn Tô Hạp nằm trên tỉnh lộ 9, cách thành phố Cam Ranh 25 km về hướng tây.
Trước đây, huyện Khánh Sơn và thành phố Cam Ranh ngày nay vốn cùng một đơn vị hành chính và là một phần đất của Khánh Hòa và Ninh Thuận. Trải qua nhiều lần phân định ranh giới cho nên địa giới hành chính cũng có sự thay đổi.
Quy hoạch Huyện Khánh Sơn, bao gồm thị trấn Tô Hạp (huyện lỵ) và 7 xã: Ba Cụm Bắc, Ba Cụm Nam, Sơn Bình, Sơn Hiệp, Sơn Lâm, Sơn Trung, Thành Sơn.

Quy hoạch giao thông – Đô thị – Công nghiệp huyện Khánh Sơn

Về quy hoạch giao thông:

Quy hoạch giao thông huyện Khánh Sơn có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.
Khánh Sơn là một huyện nằm về phía tây nam của tỉnh Khánh Hòa. Huyện có 7 xã và một thị trấn, bao gồm các xã Thành Sơn, Sơn Lâm, Sơn Hiệp, Sơn Trung, Sơn Bình, Ba Cụm Bắc, Ba Cụm Nam và thị trấn Tô Hạp.Trên địa bàn huyện có một số tuyến giao thông đáng chú ý như Đường tỉnh 656, Đường tỉnh 654,…
Đường tỉnh lộ 9 có điểm đầu kết nối với Quốc lộ 1, thành phố Cam Ranh, đi qua huyện Khánh Sơn và có điểm cuối kết nối vào đường tỉnh ĐT.707, thuộc địa phận huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.
Từ Khánh Sơn có thể đi theo tỉnh lộ 9 sang vườn Quốc gia Phước Bình ra quốc lộ 27B đi TP Đà Lạt đây là những địa danh có thể gắn kết để khai thác phát triển du lịch của huyện.
Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Khánh Sơn sẽ giúp người dân nhận biết được các dự án giao thông nào sẽ được triển khai trên địa bàn như: Đường giao thông, cầu vượt, độ rộng các tuyến đường,…

Về quy hoạch đô thị:

Thị trấn Tô Hạp: hiện tại và tương lai vẫn là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội của huyện Khánh Sơn; thị trấn có diện tích tự nhiên khá nhỏ (1.677,21ha) chưa đáp ứng đư c yêu cầu phát tri n trong tương lai. Theo điều chỉnh chung quy hoạch xây dựng thị trấn Tô Hạp đã đư c UBND tỉnh phê duyệt vào năm 2014, đ đạt tiêu chuẩn độ thị loại IV, trong những năm tới cần tiến hành phát tri n đô thị thị trấn Tô Hạp về phía Đông và Đông Bắc. Tổng diện tích dự kiến mở rộng 802,27 ha (khu vực thôn Tà Nĩa xã Sơn Trung 48,035 ha, thôn A Thị xã Ba Cụm Bắc 754,235 ha).
Các dự án đang được triển khai thực hiện như: quy hoạch phân khu khu vực trung tâm thị trấn Tô Hạp; mở rộng tỉnh lộ 9 (nối liền xã Ba Cụm Bắc với thị trấn); dự án nâng cấp đường Ngô Quyền đi xã Sơn Trung; nâng cấp đường Trần Bình Trọng, đường Hai Bà Trưng (thị trấn Tô Hạp). Chương trình phát triển đô thị trên địa bàn huyện đã góp phần tạo cảnh quan môi trường đô thị khang trang, sạch đẹp, phục vụ yêu cầu khám chữa bệnh, cũng như học tập của người dân.
Theo đồ án quy hoạch tỉnh Khánh Hoà. Trong thời gian tới, huyện Khánh Sơn sẽ tiếp tục thực hiện chương trình phát triển đô thị trong thời gian tới, huyện chỉ đạo các ngành liên quan tập trung thực hiện công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch, kịp thời điều chỉnh quy hoạch không còn phù hợp với thực tế nhằm tạo thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện. Bố trí nguồn vốn hợp lý cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tuyên truyền, vận động người dân hoán đổi đất khi thực hiện các công trình theo quy hoạch.

Về quy hoạch phát triển công nghiệp:

Tiềm năng phát triển đất công nghiệp – TTCN của huyện Khánh Sơn là không lớn (do không có được vị trí và giao thông thuận lợi, nguồn tài nguyên thiên nhiên có thể khai thác phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp không nhiều); tuy nhiên trên địa bàn huyện có thể hình thành một số cụm công nghiệp như sau:

  • Cụm công nghiệp Sơn Bình: đây là khu vực có địa hình tương đối bằng phẳng, thuận lợi về nguồn nước, tổng diện tích có thể khai thác sử dụng từ 15-20 ha.
  • Cụm tiểu thủ công nghiệp Sơn Trung có địa hình khá bằng phẳng, tương đối thuận lợi về giao thông; quỹ đất có thể bố trí từ 10-15 ha.
  • Ngoài ra còn có thể bố trí quỹ đất tiểu thủ công nghiệp tại các xã Sơn Lâm và Ba Cụm Bắc, quy mô diện tích mỗi điểm từ 3-5ha.

– Như vậy, tiềm năng đất cho phát triển công nghiệp – TTCN trên địa bàn huyện từ 30 đến 45 ha.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất, huyện Khánh Sơn

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 15/11/2021, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 4178/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất Năm 2024 của huyện Khánh Sơn.
Theo quyết định, nội dung quy hoạch sử dụng đất đến 2030 gồm: Diện tích, cơ cấu các loại đất huyện Khánh Sơn được xác định với tổng diện tích tự nhiên: 33.853,27 ha. Trong đó: Nhóm đất nông nghiệp: 28.075,21 ha; Nhóm đất phi nông nghiệp: 1.684,08 ha; Nhóm đất chưa sử dụng: 4.093,88 ha.
Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch bao gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 1.197,85 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 1.332,54 ha; Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở: 0,44 ha.
Diện tích đưa đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích: Đất nông nghiệp: 3.797,82 ha; Đất phi nông nghiệp: 23,49 ha
Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất Năm 2024, huyện Khánh Sơn.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Khánh Sơn thời kỳ 2021-2030
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Khánh Sơn thời kỳ 2021-2030

Ngoài ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Khánh Sơn tỉnh Khánh Hòa có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Tô Hạp đến 2030.
Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Khánh Sơn được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Sáng 11/3/2022, UBND huyện Khánh Sơn tổ chức họp thông qua kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện năm 2022, với tổng diện tích đất tự nhiên của huyện hơn 33.800 ha.
Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Khánh Sơn sẽ triển khai thực hiện 49 công trình, dự án thuộc các lĩnh vực giao thông, thủy lợi, văn hóa, giáo dục, thể thao… trên tổng diện tích 61,7ha.
Diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 67ha; tổng diện tích đất nông nghiệp toàn huyện 27.997ha; đất phi nông nghiệp 1.762 ha; đất chưa sử dụng hơn 4.000 ha;
Diện tích chuyển đổi cơ cấu sử dụng trong nội bộ đất nông nghiệp là 474ha; diện tích đất cần thu hồi để thực hiện các công trình, dự án 45,4 ha…
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Khánh Sơn được đính kèm theo Quyết định số 2525/QĐ-UBND ngày 09/09/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa.
Theo đó: diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2022 của huyện Khánh Sơn được xác định với các loại đất như sau: Đất nông nghiệp: 27.985,77 ha; Đất phi nông nghiệp: 1.774,,39 ha; Đất chưa sử dụng: 4.093,11 ha.
Vị trí và diện tích các khu đất đưa vào sử dụng được thể hiện trên trong bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Khánh Sơn.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Khánh Sơn
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Khánh Sơn

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2024:

UBND tỉnh Khánh Hoà ban hành Quyết định số 941/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Khánh Sơn.
Cụ thể, diện tích các loại đất phân bổ trong năm với đất nông nghiệp hơn 27.849,38 ha, đất phi nông nghiệp hơn 1.914,21 ha, đất chưa sử dụng khoảng 4.089,08 ha;
Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm với đất nông nghiệp gần 169,11 ha và đất phi nông nghiệp hơn 16,66 ha;
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm với đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 209,29 ha, còn lại là diện tích đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở;
Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2024 của huyện Khánh Sơn được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2024; Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Khánh Sơn.
UBND tỉnh giao UBND huyện Khánh Sơn công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất…

Phân biệt giữa Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013) quy định về khái niệm quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất như sau:
Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.
Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.
Tài liệu kèm theo:

Đánh giá post
Avatar of ĐINH VĂN KHIÊN
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.

Related Posts

c 479 1680595617 1518

Bản đồ quy hoạch Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa chi tiết và thông tin quy hoạch TP Nha Trang. Chúng tôi hi…

quy hoach trung phung

Bản đồ quy hoạch Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tra cứu bản đồ quy hoạch phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Cùng Meey Map check quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phường Trung Phụng,…

ban do xa dong my

Bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội thông qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin đáng tin cậy và…

screen shot 2021 08 30 at 190638 1630325214865387280815

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Khám phá bản đồ quy hoạch phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương để hiểu rõ hơn về các kế hoạch phát triển và quy hoạch của…

phuong 17 quan bt 16293686912131590864931

Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một…

vt 1629877187302790693664

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai

Đồi 61 là một xã thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Vị Trí Địa lý Xã Đồi 61 nằm ở trung tâm huyện Trảng Bom, có vị trí địa lý: Phía…