Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch kế hoạch huyện Thới Bình (Cà Mau) năm 2024

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Thới Bình (Cà Mau), gồm: công nghiệp, giao thông, xây dựng, đô thị trên địa bàn.
Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Huyện Thới Bình nằm về phía bắc tỉnh Cà Mau, có vị trí địa lý:

 • Phía tây giáp huyện U Minh chiều dài 47,6 km
 • Phía nam giáp thành phố Cà Mau và huyện Trần Văn Thời chiều dài 23,5 km
 • Phía đông giáp huyện Phước Long và thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu chiều dài 22,7 km
 • Phía bắc giáp huyện U Minh Thượng, huyện An Minh và huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang và huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu với chiều dài 46,5 km.

Huyện Thới Bình có diện tích 636,39 km², dân số năm 2019 là 135.892 người, mật độ dân số đạt 214 người/km².
Huyện Thới Bình cùng với thành phố Cà Mau và huyện Cái Nước là 3 địa phương của tỉnh không giáp biển. Thới Bình nổi tiếng với dòng sông Trẹm đã đi vào văn học với tiểu thuyết Bên dòng sông Trẹm của Dương Hà. Là huyện có vị trí tiếp giáp với nhiều địa phương ngoài tỉnh, huyện Thới Bình đóng vai trò là địa phương “cửa ngõ” nằm ở phía Bắc kết nối tỉnh Cà Mau với các tỉnh khác trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Là một huyện thuộc bán đảo Cà Mau, Thới Bình có địa hình đặc trưng của khu vực này là đồng bằng, ngập mặn. Huyện có một phần nằm trong rừng U Minh. Diện tích tự nhiên 63.997 ha, diện tích trồng lúa 27.832 ha (trong đó diện tích lúa hè thu 3.065 ha, lúa lắp vụ 2 3.065 ha, lúa – tôm 21.702 ha); diện tích nuôi tôm 45.340 ha (trong đó diện tích nuôi cá 1.309 ha, diện tích nuôi tôm 44.031 ha); diện tích mía 1.500 ha.
Quy hoạch Huyện Thới Bình, bao gồm thị trấn Thới Bình (huyện lỵ) và 11 xã: Biển Bạch, Biển Bạch Đông, Hồ Thị Kỷ, Tân Bằng, Tân Lộc, Tân Lộc Bắc, Tân Lộc Đông, Tân Phú, Thới Bình, Trí Lực, Trí Phải với 7 khóm và 88 ấp.

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thới Bình

Ngày 30/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 2523/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch vùng huyện Thới Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Theo quyết định, phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ ranh giới hành chính huyện Thới Bình, gồm: 01 thị trấn và 11 xã (Biển Bạch, Biển Bạch Đông, Hồ Thị Kỷ, Tân Bằng, Tân Lộc, Tân Lộc Bắc, Tân Lộc Đông, Tân Phú, Thới Bình, Trí Lực và Trí Phải).
– Xây dựng mô hình phát triển bền vững, bảo tồn và phát huy các giá trị thiên nhiên, hiệu quả trong khai thác các tiềm năng thế mạnh của khu vực để phát triển kinh tế – xã hội.
– Cấu trúc khung giao thông, gồm: Hệ thống giao thông đường bộ (Quốc lộ 63, Hành lang ven biển Phía Nam, đường ĐT. 983, đường ĐT. 983B); các tuyến giao thông đường thủy, gồm: Sông Trẹm, kênh xáng Chắc Băng.
– Phân chia thành 03 vùng phát triển:
+ Vùng I (Tiểu vùng trung tâm): Là vùng trung tâm phát triển đô thị, dịch vụ du lịch văn hóa lịch sử, thương mại, công nghiệp, trung tâm hành chính chính trị huyện Thới Bình; là vùng đầu mối giao thông và là vùng trung tâm của huyện; trung tâm vùng tại thị trấn Thới Bình và xã Trí Phải.
+ Vùng II (Tiểu vùng phía Đông): Là vùng sản xuất nông nghiệp, phân phối sản phẩm nông nghiệp và nuôi thủy sản (tôm); kết hợp phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ đô thị; trung tâm vùng là xã Hồ Thị Kỷ và xã Tân Lộc.
+ Vùng III (Tiểu vùng phía Tây Bắc): Là tiểu vùng cửa ngõ phía Tây Bắc của huyện, là vùng sản xuất trồng lúa chất lượng cao, lúa giống kết hợp phát triển du lịch miệt vườn, vườn chim, làng nghề truyền thống gắn với các di tích cấp Quốc gia và cấp tỉnh; trung tâm vùng là xã Tân Bằng.

Quy hoạch giao thông – Đô thị – Công nghiệp huyện Thới Bình

Về quy hoạch giao thông:

Quy hoạch giao thông huyện Thới Bình được thực hiện theo Đồ án Quy hoạch giao thông tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021.
Tuân thủ quy hoạch hệ thống giao thông tỉnh Cà Mau đã phê duyệt, quy hoạch chung thị trấn Thới Bình và quy hoạch chung các xã đã phê duyệt. Cụ thể:
– Hệ thống Quốc lộ: Quốc lộ 63, đường Hành lang ven biển phía Nam.
– Đường tỉnh: Đường hành lang 3, Đường hành lang Tây Nam, ĐT.984B; DT.983, DT.983B, DT.983C, DT.984C.
– Đường huyện: ĐH.01, ĐH.02, ĐH.03, ĐH.04.
– Đường nông thôn, đường đô thị: Hệ thống giao thông nông thôn được nâng cấp, mở mới theo tiêu chí nông thôn mới. Quy mô các tuyến đường GTNT phải đạt từ cấp C trở lên, nền đường rộng từ 3 – 5m.
– Đường đô thị: Đầu tư xây dựng hệ thống đường đô thị theo quy hoạch các đô thị được phê duyệt.
Bến bãi: Quy hoạch mới bến xe tại thị trấn Thới Bình và xã Biển Bạch.
– Giao thông thủy nội địa: Thực hiện theo Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển giao thông đường thủy nội địa tỉnh Cà Mau đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. – Bến tàu: Quy hoạch bến tàu thị trấn Thới Bình và xã Trí Phải.

Về quy hoạch đô thị:

Định hướng phát triển hệ thống đô thị:
Giai đoạn từ năm 2020 – 2025, huyện Thới Bình có 01 đô thị loại IV là thị trấn Thới Bình, 01 đô thị loại V là đô thị Trí Phải.
– Giai đoạn 2025 – 2030, dự kiến thêm 02 đô thị loại V (đô thị Hồ Thị Kỷ và đô thị Tân Lộc).
– Thị trấn Thới Bình: Quy mô dân số đến năm 2030: 14.540 người, giai đoạn 2050: 23.360 người, là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của huyện Thới Bình;
– Đô thị Trí Phải (đô thị loại V): Là xã Trí Phải hiện hữu ở phía Đông Nam huyện. Vị trí tiếp giáp tuyến hành lang kinh tế thị trấn Thới Bình – tỉnh Kiên Giang. Quy mô dân số đến năm 2030 toàn đô thị (toàn xã Trí Phải) khoảng 16.800 người, khu trung tâm khoảng 10.000 người, giai đoạn 2030 đến 2050 toàn đô thị khoảng 21.230 người, khu trung tâm khoảng 12.000 – 13.000 người. Là đô thị thương mại – dịch vụ, du lịch và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, là cực tăng trưởng vệ tinh của Tiểu vùng I.
– Đô thị Tân Lộc (đô thị loại V): Là xã Tân Lộc hiện hữu ở phía Đông Nam huyện. Vị trí trên tuyến Quốc lộ 63 và kênh Láng Trâm. Quy mô dân số đến năm 2030 toàn đô thị (toàn xã Tân Lộc) khoảng 12.780 người, trong đó khu trung tâm khoảng 8.000 người, giai đoạn 2030 đến 2050 toàn đô thị khoảng 20.540 người, khu trung tâm khoảng 12.000 – 14.000 người. Là đô thị dịch vụ gắn với Quốc lộ 63 và đường tỉnh ĐT.983B; là cực tăng trưởng hạt nhân của Tiểu vùng II phía Đông Nam huyện. Hướng phát triển đô thị tại trung tâm xã Tân Lộc dọc hai bên trục đường Quốc lộ 63 với kênh Láng Trâm. Không gian phát triển đô thị gắn với trục hành lang kinh tế tuyến Quốc lộ và Đường tỉnh ĐT.983B.
– Đô thị Hồ Thị Kỷ (đô thị loại V): Là xã Hồ Thị Kỷ hiện hữu ở phía Nam huyện. Vị trí trên tuyến đường Hành lang ven biển phía Nam và đường tỉnh ĐT.984B và sông Tắc Thủ. Quy mô dân số đến năm 2030 toàn đô thị (toàn xã Hồ Thị Kỷ) khoảng 22.460 người, khu trung tâm khoảng 12.000 người, giai đoạn 2030 đến 2050 toàn đô thị khoảng 45.883 người, khu trung tâm khoảng 25.000 – 30.000 người. Là đô thị dịch vụ, công nghiệp gắn với nút giao của đường Hành lang ven biển phía Nam với đường ĐT.984B và các đường huyện: ĐH.09, ĐH.08B và ĐH.01 và là cực tăng trưởng của Tiểu vùng II. Hướng phát triển đô thị tại trung tâm xã Hồ Thị Kỷ dọc hai bên trục đường tỉnh ĐT.984B giao đường Hành lang ven biển phía Nam và các đường huyện: ĐH.09, ĐH.08B và ĐH.01. Không gian phát triển đô thị gắn với trục hành lang kinh tế chủ đạo là tuyến đường tỉnh ĐT.984B và đường Hành lang ven biển phía Nam.

Quy hoạch phát triển công nghiệp:

Quy hoạch công nghiệp huyện Thới Bình với 03 Cụm công nghiệp. Cụ thể:
1- Cụm công nghiệp thị trấn Thới Bình

 • Vị trí: Quy hoạch tại ấp 4, xã Thới Bình và khóm 6, thị trấn Thới Bình (vị trí cầu vượt Thới Bình thuộc Dự án đường Hành lang ven biển phía Nam).
 • Diện tích: Khoảng 50 – 60ha.
 • Cụm công nghiệp thị trấn Thới Bình với không gian phát triển của Tiểu vùng I, là cực tăng trưởng trung tâm của huyện.

2- Cụm công nghiệp Hồ Thị Kỷ

 • Vị trí: Quy hoạch từ đường Hành lang ven biển phía Nam – Sông Trẹm; đoạn từ cầu Khánh An đến Cầu Bến Gỗ.
 • Diện tích: Khoảng 50 – 75ha.
 • Cụm công nghiệp Hồ Thị Kỷ gắn với không gian phát triển của Tiểu vùng II, là cực tăng trưởng phía Tây Nam của huyện.

3- Cụm công nghiệp Trí Phải

 • Vị trí: Quy hoạch theo đường ĐT.983, thuộc ấp 1, xã Trí Phải.
 • Quy mô diện tích: Khoảng 40 – 50ha.
 • Cụm công nghiệp Trí Phải gắn với không gian phát triển của Tiểu vùng I, là cực tăng trưởng trung tâm của huyện

Bản đồ quy hoạch đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất huyện Thới Bình

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 27/3/2023, UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 560/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến 2030, vị trí và diện tích các khu vực chuyển quy hoạch được thể hiện trên trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất của huyện Thới Bình.
Ngoài ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau cũng có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Thới Bình đến 2030.
Phương án quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Về kế hoạch sử dụng đất 2022:

Ngày 27/01/2022, UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 196/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Thới Bình.
Theo quyết định, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2022 của huyện Thới Bình, bao gồm: Đất nông nghiệp: 59.042,61 ha; Đất phi nông nghiệp: 4.521,29 ha; Đất chưa sử dụng: 65,62 ha.
Kế hoạch thu hồi đất năm 2022: Đất nông nghiệp: 100,07 ha; Đất phi nông nghiệp: 12,95 ha.
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022: Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 114,67 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 1,60 ha; Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 1,00 ha
Vị trí và diện tích các khu đất, công trình dự án đưa đất vào sử dụng trong năm kế hoạch được thực hiện theo quyết định nói trên. Được thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất 2022, huyện Thới Bình.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất 2022, huyện Thới Bình
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất 2022, huyện Thới Bình

Theo đó, nội dung phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Thới Bình bao gồm: Báo cáo thuyết minh; Hệ thống biểu mẫu; Vị trí công trình dự án; Quyết định phê duyệt và Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024:

UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 571/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Thới Bình.
Theo nội dung quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Thới Bình có tổng diện tích tự nhiên trên 63.600ha; trong đó, trên 58.800ha đất nông nghiệp, hơn 4.700ha đất phi nông nghiệp và 65,30ha đất chưa sử dụng. Thu hồi hơn 287ha đất nông nghiệp và 3,45ha đất phi nông nghiệp. Toàn huyện có hơn 328ha đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp trên 150ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 2,72ha.
UBND huyện Thới Bình có trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt, đảm bảo thống nhất và đồng bộ với quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện và quy hoạch ngành, lĩnh vực có liên quan. Trong đó, cần lưu ý, đối với các dự án do Hội đồng Nhân dân tỉnh chấp thuận phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Thới Bình, chưa có trong danh mục hoặc đã có trong danh mục nhưng diện tích, loại đất chưa đồng bộ, thống nhất với danh mục đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại các Nghị quyết theo quy định và điều kiện thực tế của địa phương, UBND huyện Thới Bình có trách nhiệm rà soát, tổng hợp báo cáo, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh, trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung vào danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trước khi thực hiện. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo quy định.

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là gì?

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013) quy định về khái niệm quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất như sau:
Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.
Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.
Tài liệu kèm theo:

Đánh giá post

Tác giả

 • Meey Map

  Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

  View all posts
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

Bản đồ hành chính Thành phố Long Xuyên

Bản đồ quy hoạch Thành phố Long Xuyên, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Long Xuyên, thành phố trực thuộc tỉnh An Giang, không chỉ nổi tiếng với cảnh quan hữu tình mà còn thu hút sự quan tâm đặc biệt về…

c 710 1681804753 6262

Khám phá bản đồ Chợ Mới, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ Chợ Mới. Khám phá Quy hoạch Đô thị và Giao thông tại huyện Chợ Mới, An Giang, để hiểu…

ban do quan cai rang can tho

Bản đồ Quy Hoạch Quận Cái Răng, Cần Thơ|Quy Hoạch Sử Dụng Đất

Bản đồ quy hoạch quận Cái Răng, Cần Thơ mới nhất 2024 giúp bạn đọc nắm được các thông tin quy hoạch về giao thông, bản đồ quy…

Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau

Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất của thành phố Cà Mau được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

vt 16408497558901851001498

Bản đồ quy hoạch huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế chi tiết và thông tin quy hoạch huyện Phong Điền. Chúng tôi…

Bản đồ quy hoạch Huyện Vị Thủy, Hậu Giang| Quy hoạch Sử dụng Đất

Bạn đang tìm kiếm bản đồ quy hoạch Vị Thủy huyện của tỉnh Hậu Giang. Hãy cùng tìm hiểu quy hoạch chi tiết của huyện Vị Thủy trong…