Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Cửu đến 2030, bao gồm: xây dựng, giao thông, công nghiệp, đô thị, công trình dự án trên địa bàn.
Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Huyện Vĩnh Cửu nằm ở phía tây bắc tỉnh Đồng Nai, trải dài từ vườn quốc gia Cát Tiên đến thành phố Biên Hòa và có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp huyện Định Quán và huyện Tân Phú
 • Phía tây giáp thành phố Tân Uyên, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương và huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
 • Phía nam giáp huyện Trảng Bom và thành phố Biên Hòa
 • Phía bắc giáp huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Huyện có diện tích 1.095,70 km², dân số năm 2019 là 367.377 người, mật độ dân số đạt 355 người/km². Huyện lỵ của huyện là thị trấn Vĩnh An nằm ở phía tây nam hồ Trị An, trên đường tỉnh lộ 767 và cách thành phố Biên Hòa 30 km về hướng tây bắc.
Quy hoạch huyện Vĩnh Cửu, bao gồm thị trấn Vĩnh An (huyện lỵ) và 11 xã: Bình Hòa, Bình Lợi, Hiếu Liêm, Mã Đà, Phú Lý, Tân An, Tân Bình, Thạnh Phú, Thiện Tân, Trị An, Vĩnh Tân.
Sau năm 1975, huyện Vĩnh Cửu thuộc tỉnh Đồng Nai, gồm 13 xã: Bình Hòa, Bình Long, Bình Phước, Bình Thạnh, Bình Ý, Cây Gáo, Đại An, Lợi Hòa, Tân Định, Tân Phú, Tân Triều, Thiện Tân và Trị An. Ngày 23 tháng 12 năm 1985, chuyển huyện Vĩnh Cửu thành thị xã Vĩnh An.

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Vĩnh Cửu

Về quy hoạch giao thông, trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu có các tuyến giao thông trong điểm kết nối với các địa phương trong và ngoài tỉnh như:

 • Tuyến Tỉnh lộ 768 kết nối với thành phố Biên Hòa.
 • Tuyến Tỉnh lộ 767 kết nối huyện với Trảng Bom đi qua xã Vĩnh Tân. Tuyến đường này cùng với tỉnh lộ 768 là hai con đường huyết mạch của vùng.
 • Tỉnh lộ 761 kết nối với tỉnh Bình Phước.

Huyện còn có một số con đường dân sinh như: Lò Thổi; Bàu Sen; Gò Xoài; Bình Hòa – Cây Dương. Ngoài ra còn một số công trình giao thông của Đông Nam Bộ cũng đi qua Vĩnh Cửu như đường vành đai 4… Các bến phà, đò hoạt động thường xuyên vì là nơi giáp với sông Đồng Nai như: bến đò Bà Miêu, bến đò Thới Sơn, bến đò Tân Uyên,…
Ngoài ra, Huyện có hệ thống giao thông đang được hoàn chỉnh, với các đường Tỉnh lộ, huyện lộ, đường liên xã được mở rộng và nhựa hóa, bê tông hóa.
Trong thời kỳ 2021-2030, huyện cũng sẽ đầu tư xây dựng và mở rộng một số tuyến đường mới. Do đó, bản đồ quy hoạch giao thông cũng được xác định theo bản đồ quy hoạch hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Cửu thời kỳ 2021-2030.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Cửu

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:
Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 5368/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Vĩnh Cửu.
Theo Điều 1 của Quyết định số 5368/QĐ-UBND, huyện Vĩnh Cửu, Phương án sử dụng đất trong kỳ quy hoạch được xác định thông qua cơ cấu 03 loại đất, gồm:

Quyết định cũng xác định diện tích chuyển mục đích sử dụng trong thời kỳ quy hoạch bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 5.679,52 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 1.812,62 ha
 • Chuyển đổ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở: 36,61 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-203, huyện Vĩnh Cửu.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Vĩnh Cửu
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Vĩnh Cửu

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:
Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 5386/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Vĩnh Cửu.
Theo quyết định, Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2022 của huyện Vĩnh Cữu, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp: 88.341,33 ha.
 • Đất phi nông nghiệp: 20.573,11 ha.
 • Đất chưa sử dụng: 0 ha

Kế hoạch thu hồi các loại đất:

 • Đất nông nghiệp: 589,72 ha.
 • Đất phi nông nghiệp: 57,12 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 698,20 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 33,00 ha.
 • Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở: 1,68 ha

Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2022 của huyện Cẩm Mỹ được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện.
Ngày 07/9/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2349/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2024:
UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3729/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
Theo quyết định, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2024 của huyện Vĩnh Cửu, bao gồm: Đất nông nghiệp: 88.865,04 ha; Đất phi nông nghiệp: 20.049,40 ha; Đất ở đô thị: 3.140,18 ha
Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2024 của huyện Vĩnh Cửu với diện tích các loại đất như sau: Đất nông nghiệp: 133,04 ha; Đất phi nông nghiệp: 25,36 ha.
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm kế hoạch 2024 của huyện Vĩnh Cửu, gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 190,74 ha;
Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2024 của huyện Vĩnh Cửu được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện.

Phân biệt giữa Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.
Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.
Tài liệu kèm theo:

Tham khảo thêm:

Đánh giá post

Tác giả

 • Meey Map

  Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

  View all posts
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

Ban do quy hoach ke hoach su dung dat

Bản đồ quy hoạch huyện Kiên Hải, Kiên Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang gồm: Xây dựng, công nghiệp, giao thông, đô thị trên địa bàn….

vnm long an tan thanh bac hoa

Bản đồ quy hoạch xã Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh

Bạn đang tìm kiếm xã Bắc Hòa. Xã Bắc Hòa là một xã của huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Xã Bắc Hòa là một xã thuộc huyện…

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG TỈNH HẬU GIANG ĐẾN NĂM 2030

Bản đồ quy hoạch tỉnh Hậu Giang|Quy hoạch Sử dụng Đất

Bạn đang tìm kiếm bản đồ quy hoạch tỉnh Hậu Giang. Cùng xem bản đồ quy hoạch tỉnh Hậu Giang là một tỉnh miền núi thuộc vùng Đồng…

Bản đồ quy hoạch tỉnh An Giang

Bản đồ quy hoạch tỉnh An Giang| Tra cứu quy hoạch An Giang

Bạn đang tim kiếm bản đồ hành chính tỉnh An Giang. Để tra cứu quy hoạch An Giang. An Giang là một tỉnh thuộc vùng Đồng bằng Sông…

untitled 16240132243591000579491

Bản đồ quy hoạch xã Phú Cát, Quốc Oai, Hà Nội chi tiết

Xã Phú Cát, thuộc huyện Quốc Oai, Hà Nội, đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ trong quy hoạch và phát triển đô thị. Với mục tiêu…

picture1 1639660648978658814787

Bản đồ quy hoạch tỉnh Ninh Thuận|Kế hoạch sử dụng Đất

Bạn đang tìm kiếm bản đồ quy hoạch tỉnh Ninh Thuận. Ninh Thuận là một tỉnh ven hải nằm trong vùng duyên hải Nam Trung Bộ nước ta…