Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch Phường Long Hưng, Quận Ô Môn, Cần Thơ

Tra cứu bản đồ quy hoạch Phường Long Hưng, Quận Ô Môn, Cần Thơ. Cùng Meey Map check quy hoạch Kế hoạch sử dụng đất Phường Long Hưng, Quận Ô Môn miễn phí tại đây.

Giới thiệu Phường Long Hưng, Quận Ô Môn, Cần Thơ

Địa lý
Phường Long Hưng có vị trí địa lý:

  • Phía ông giáp các phường Thới Long, Thới Hòa, Thới An
  • Phía tây giáp quận Thốt Nốt và huyện Cờ Đỏ
  • Phía nam giáp phường Thới Hòa và huyện Cờ Đỏ
  • Phía bắc giáp phường Thới Long và quận Thốt Nốt.
  • Phường Long Hưng có 1.713,91 ha diện tích tự nhiên và 14.029 người.
Thông tin tổng quan:
Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long
Thành lập: 2007
Diện tích: 17,14 km²
Dân số: 14.029 người (2007)
Mật độ: 819 người/km² (2007)
Mã hành chính: 31157.0

Bản đồ Phường Long Hưng, Quận Ô Môn, Cần Thơ

Phường Long Hưng có vị trí địa lý:

  • Phía ông giáp các phường Thới Long, Thới Hòa, Thới An
  • Phía tây giáp quận Thốt Nốt và huyện Cờ Đỏ
  • Phía nam giáp phường Thới Hòa và huyện Cờ Đỏ
  • Phía bắc giáp phường Thới Long và quận Thốt Nốt.
Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Phường Long Hưng, quận Ô Môn
Bản đồ vị trí phường Long Hưng, quận Ô Môn

Bản đồ giao thông phường Long Hưng, quận Ô Môn
Bản đồ giao thông phường Long Hưng, quận Ô Môn. (Open Street Map)
Bản đồ vệ tinh phường Long Hưng, quận Ô Môn
Bản đồ vệ tinh phường Long Hưng, quận Ô Môn. (Satelite Map)

Bản đồ quy hoạch Phường Long Hưng, Quận Ô Môn, Cần Thơ

Bản đồ quy hoạch phường Long Hưng, quận Ô Môn
Bản đồ quy hoạch phường Long Hưng, quận Ô Môn
Đánh giá post
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

untitled 16387168788211720276647

Kế hoạch sử dụng đất xã Kỳ Thượng, tp Hạ Long, Quảng Ninh 2024

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Kỳ Thượng, T.p Hạ Long, Quảng Ninh 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Kỳ…

hlam 1637208866582425711111

Bản đồ quy hoạch xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch sử dụng đất xã Hương Lâm huyện Hiệp…

vp 20220818235320524

Bản đồ quy hoạch xã Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Phú…

vt 16405813616051432481057

Bản đồ quy hoạch xã Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Vinh…

vh 20220822110433186

Bản đồ quy hoạch xã Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Vinh…

2q avatar custom 20220721235609715

Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030….