Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An

Quy hoạch sử dụng đất khu vực 2 được thể hiện trên bản đồ quy hoạch thành phố Tân Yên, tỉnh Long An đến năm 2030.

Khu 2 có diện tích khoảng 1,40 km2, với các vị trí cụ thể như sau: phía bắc giáp Khu 5, phía nam giáp Khu 4, phía đông giáp Khu 1, phía tây giáp Khu 6.

Theo Quyết định số 3767, Thành phố Tân An là đô thị vùng, trung tâm vùng của tỉnh Long An, đồng thời là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học công nghệ của tỉnh Long An, là đô thị hạt nhân trên trục đường Tân An. – Hành lang kinh tế đô thị Bình Lục, có an ninh quốc phòng và các trung tâm chuyên môn vùng về quốc phòng, thương mại dịch vụ có chất lượng, y tế, giáo dục đào tạo và thể thao. Một thành phố sinh thái độc đáo bên dòng sông.

Vì vậy, Quận 2 nằm trong định hướng phát triển của Quyết định Quy hoạch đô thị Tân An số 3767, tỉnh Long An nêu trên.

Để biết chi tiết về quy hoạch sử dụng đất Quận 2, vui lòng xem Bản đồ quy hoạch thành phố Tân An.

Sau đây là quy hoạch sử dụng đất của Quận 2 trong Quy hoạch tỉnh Long An đến năm 2030:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Quận 2, TP.Tân An, tỉnh Long An - Ảnh 1.

Quận 2 trên Bản đồ vệ tinh Google.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Quận 2, TP.Tân An, tỉnh Long An - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất Khu 2 được thể hiện trên bản đồ Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Long An đến năm 2030.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận 2, TP.Tân An, tỉnh Long An - Ảnh 3.

Ký hiệu loại đất trong Quy hoạch tỉnh Long An đến năm 2030.

– Xem thêm quy hoạch sử dụng đất Quận 2 trên bản đồ Quy hoạch sử dụng đất thành phố Xin’an tại đây.

– Vui lòng bấm vào đây để xem thêm quy hoạch sử dụng đất Quận 2.

Đánh giá post
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

untitled 16387168788211720276647

Kế hoạch sử dụng đất xã Kỳ Thượng, tp Hạ Long, Quảng Ninh 2024

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Kỳ Thượng, T.p Hạ Long, Quảng Ninh 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Kỳ…

hlam 1637208866582425711111

Bản đồ quy hoạch xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch sử dụng đất xã Hương Lâm huyện Hiệp…

vp 20220818235320524

Bản đồ quy hoạch xã Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Phú…

vt 16405813616051432481057

Bản đồ quy hoạch xã Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Vinh…

vh 20220822110433186

Bản đồ quy hoạch xã Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Vinh…

2q avatar custom 20220721235609715

Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030….