Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường 28, quận Bình Thạnh, TP HCM

Quy hoạch sử dụng đất của Quận 28 được thể hiện trên Quy hoạch quận Bình Thạnh, bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/2000, quy hoạch sử dụng đất và Bản đồ định hướng phát triển không gian TP.HCM năm 2025.

xem thêm: Bản đồ quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh

Quận 28 có diện tích quy hoạch là 426,93 ha, nằm ở phía Đông huyện Bình Thạnh. Vị trí quy hoạch cụ thể của Quận 28, Quận Bình Thạnh như sau: Phía Đông, Tây Bắc và phía Bắc giáp sông Sài Gòn và Quận Thủ Đức; phía Tây giáp Quận 27, Quận Bình Thạnh; phía Tây giáp sông Sài Gòn và Quận 2 về hướng Nam và Tây Nam.

Quận 28 được thành lập theo Quyết định số 3408/QD-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 13/7/2015 phê duyệt Đề án quy hoạch tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Bình Quy – Thanh Đa. Là khu đô thị mới được quy hoạch và xây dựng theo tiêu chuẩn đô thị sinh thái hiện đại. Theo đó, hệ thống hạ tầng đô thị được đầu tư, xây dựng đồng bộ trong không gian tổng thể của Khu sinh thái cảnh quan thiên nhiên.

Toàn bộ khu vực quy hoạch được chia thành 3 đơn vị ở, các khu chức năng cấp đô thị ngoài đơn vị ở (ba đơn vị ở gắn liền với nhau) được xác định như sau:

– Các đơn vị dân cư bị hạn chế như sau: Phía Đông giáp đường D5, phía Tây giáp Quận Bình Thạnh 27, phía Nam và phía Bắc giáp sông Sài Gòn. Chức năng này là sự kết hợp của các khu thương mại, khách sạn, văn phòng và dân cư bao gồm các tòa nhà dân cư mới và các khu sử dụng hỗn hợp.

– Đơn vị được giới hạn bởi 2 khu vực: Sông Sài Gòn ở phía Đông và Bắc, đường D5 ở phía Tây và đường D22 ở phía Nam. Các khu chức năng là khu phức hợp thương mại, khách sạn, văn phòng, khu dân cư (bao gồm cả khu dân cư và khu phức hợp mới) và công viên cây xanh tập trung.

– Đơn vị được giới hạn bởi 3 khu vực: Sông Sài Gòn ở phía Đông và Nam, đường D5 ở phía Tây và đường D22 ở phía Bắc. Khu chức năng bao gồm trung tâm nghiên cứu công nghệ mới, khu dân cư và công viên không gian xanh sinh thái.

Về quy hoạch sử dụng đất quận 28 xem Quy hoạch quận Bình Thạnh; Bản đồ quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh tỷ lệ 1/2000 đến năm 2025, quy hoạch sử dụng đất và bản đồ định hướng phát triển không gian.

Sau đây là quy hoạch sử dụng đất của Quận 28 thể hiện trên bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/2000 của TP.HCM và bản đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2025:

Quy hoạch sử dụng đất quận 28, quận Bình Thạnh, TP.HCM - Ảnh 1.

Phường 28, quận Bình Thạnh trên bản đồ vệ tinh Google.

Quy hoạch sử dụng đất quận 28, quận Bình Thạnh, TP.HCM - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất Quận 28, Quận Bình Thạnh được thể hiện trên bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/2000 của TP.HCM. (Nguồn bản đồ: Sở Quy hoạch và Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh).

Quy hoạch sử dụng đất quận 28, quận Bình Thạnh, TP.HCM - Ảnh 3.

Ký hiệu loại đất trên bản đồ quy hoạch 1/2000. (nguồn: Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh).

Quy hoạch sử dụng đất quận 28, quận Bình Thạnh, TP.HCM - Ảnh 4.

Bản đồ định hướng phát triển không gian TP.HCM đến năm 2025 thể hiện quy hoạch sử dụng đất ngõ 28, quận Bình Thạnh. (Nguồn bản đồ: Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh).

Quy hoạch sử dụng đất quận 28, quận Bình Thạnh, TP.HCM - Ảnh 5.

Ký hiệu loại đất trên bản đồ định hướng phát triển không gian TP.HCM đến năm 2025. (nguồn: Sở Quy hoạch và Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh).

– Xem thêm quy hoạch sử dụng đất Quận 28 trên bản đồ Quy hoạch sử dụng đất Quận Bình Thạnh.

– Xem thêm quy hoạch sử dụng đất Quận 28, Quận Bình Thạnh trên Quy hoạch sử dụng đất TP.HCM đến năm 2025 và Bản đồ định hướng phát triển không gian.

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

untitled 16195035883791901406348

Bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619410134049491477947

Bản đồ quy hoạch xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Mê Linh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619603582335476376304

Bản đồ quy hoạch xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Văn Khê huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451086568622003825787

Bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645193597755845683197

Bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645082710153990409900

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Chu Phan huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…