Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội

Quy hoạch sử dụng đất phường Ngọc Lâm, quận Long Biên được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất Phân khu N10 của TP Hà Nội.

Ngọc Lâm là một phường nằm ở trên vùng đất cổ bên tả ngạn sông Hồng thuộc quận Long Biên. Phường có diện tích đất tự nhiên là 83,04 ha, phía Đông giáp phường Gia Thụy, phía Tây và phía Nam giáp phường Bồ Đề, phía Bắc giáp phường Ngọc Thụy và Thượng Thanh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội

Trên địa bàn phường có TTTM Micpec Long Biên nằm ngay ở vị trí khá nổi bật là đường Ngọc Thụy chân cầu Long Biên.

Nhìn chung phường Ngọc Lâm có diện tích khá nhỏ nên các dự án quy hoạch sử dụng đất của phường rất hạn chế, chỉ có một dự án có quy mô thu hồi đất nổi bật là Xây dựng công trình hỗn hợp văn phòng, thương mại và dịch vụ và cơ sở lưu trú ngắn hạn của Công ty TNHH thương mại Duyên Hà với diện tích quy hoạch 1,67 ha.

Phường Ngọc Lâm nằm trong quy hoạch Phân khu N10 và Phân khu hai bên Sông Hồng (chưa được phê duyệt) TP Hà Nội. Vì vậy, quy hoạch sử dụng đất phường Ngọc Lâm được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất của những phân khu này.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Ngọc Lâm căn cứ theo quy hoạch Phân khu N10:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội - Ảnh 1.

Phường Ngọc Lâm trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Ngọc Lâm. (Nguồn: Vietpalm).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch. (Nguồn: Vietpalm).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Ngọc Lâm phần thuộc Phân khu N10.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội

1. Khu đất thu hồi làm đường 40 m, từ Nguyễn Văn Cừ đến ngõ 2 Ngọc Thụy

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Ngọc Lâm, quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất thu hồi làm đường 40 m, từ Nguyễn Văn Cừ đến ngõ 2 Ngọc Thụy với diện tích khoảng 16.826,059 m2, dài khoảng 500 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Lâm. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 2.

Khu đất nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế đang thu hồi, đi trùng với ngõ 189 Nguyễn Văn Cừ.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 4.

Khu đất này đang thu hồi mở đường.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 5.

Đoạn đi qua đường Ngọc Lâm.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 6.

Khu đất kết thúc ở ngõ 2 Ngọc Thụy.

2. Khu đất mở rộng ngõ 323 Nguyễn Văn Cừ

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Lâm đáng chú ý có khu đất mở rộng ngõ 323 Nguyễn Văn Cừ với diện tích khoảng 1.249,589 m2, dài khoảng 75 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 7.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Lâm. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 8.

Khu đất sắp thu hồi mở đường nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 9.

Khu đất sắp thu hồi mở rộng ngõ 323 Nguyễn Văn Cừ trên thực tế.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 10.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 11.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 12.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 13.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi.

3. Khu đất trùng với ngõ 399 Ngọc Lâm

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Lâm đáng chú ý có khu đất trùng với ngõ 399 Ngọc Lâm với diện tích khoảng 1.778,033 m2, dài khoảng 120 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 14.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 15.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 16.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Lâm trên thực tế.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

– Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

– Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)

Khu đất từ ngõ 298 Ngọc Lâm đến chợ Gia Lâm

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Ngọc Lâm, quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất từ ngõ 298 Ngọc Lâm đến chợ Gia Lâm với diện tích khoảng 1.941,760 m2, dài khoảng 172 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Lâm. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 2.

Khu đất nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu ở ngõ 298 Ngọc Lâm, đối diện trường Ái Mộ.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 4.

Khu đất đi qua nhiều nhà dân.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 5.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 6.

Và kết thúc ở khu vực chợ Gia Lâm.

Khu đất bên hông chung cư One 18

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Lâm đáng chú ý có khu đất bên hông chung cư One 18 với diện tích khoảng 3.621,994 m2, dài khoảng 170 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 8.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Lâm. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 9.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 10.

Khu đất này có điểm đầu ở ngõ 298 Ngọc Lâm, đi qua bên hông chung cư One 18.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 11.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 12.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 13.

Khu đất kết thúc đoạn chợ Gia Lâm.

Khu đất mở rộng đoạn ngõ 366 Ngọc Lâm, bên hông chợ Gia Lâm

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Lâm đáng chú ý có khu đất mở rộng một đoạn ngõ 366 Ngọc Lâm, bên hông chợ Gia Lâm với diện tích khoảng 1.994,939 m2, dài khoảng 90 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 14.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Lâm. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 15.

Khu đất nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 16.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 17.

Khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

– Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

– Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)

Khu đất mở rộng ngõ 366 Ngọc Lâm

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Ngọc Lâm, quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất mở rộng ngõ 366 Ngọc Lâm với diện tích khoảng 2.788,118 m2, dài khoảng 126 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 2.

Khu đất trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 3.

Khu đất trên thực tế.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 4.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 5.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 6.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

Khu đất mở rộng đường Ngô Gia Khảm

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Lâm đáng chú ý có khu đất mở rộng đường Ngô Gia Khảm với diện tích khoảng 12.218,720 m2, dài khoảng 454 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 7.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Lâm. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 8.

Khu đất nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 9.

Khu đất sắp thu hồi mở rộng đường Ngô Gia Khảm về bên trái, hướng từ đường Nguyễn Văn Cừ vào bến xe Gia Lâm.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 10.

Nhiều nhà dân trên tuyến đường này sẽ thuộc diện thu hồi mở đường.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 11.

Đoạn qua phố Ngọc Lâm.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 12.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 13.

Khu đất này kết thúc đoạn đường sắt.

Khu đất mở rộng ngõ 92 Nguyễn Sơn

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Lâm đáng chú ý có khu đất mở rộng ngõ 92 Nguyễn Sơn với diện tích khoảng 1.838,032 m2, dài khoảng 118 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 15.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Lâm. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 16.

Khu đất nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 17.

Khu đất trên thực tế.

7. Khu đất ở chân cầu Chương Dương

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Ngọc Lâm, quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất ở chân cầu Chương Dương với diện tích khoảng 10.493,598 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Lâm. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 2.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Lâm nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi nằm ở nút giao đường Nguyễn Văn Cừ – Long Biên – Xuân Quan.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 4.

Khu đất tiếp giáp khu vực chùa Ái Mộ.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 5.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 6.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 7.

Nhiều nhà dân thuộc diện thu hồi làm nút giao chân cầu Chương Dương.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 8.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường.

8. Khu đất mở rộng ngõ 366 Ngọc Lâm từ ngõ 323 Nguyễn Văn Cừ đến ngõ 92 Nguyễn Sơn

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Lâm đáng chú ý có khu đất mở rộng ngõ 366 Ngọc Lâm từ ngõ 323 Nguyễn Văn Cừ đến ngõ 92 Nguyễn Sơn với diện tích khoảng 783,551 m2, dài khoảng 70 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 10.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Lâm. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 11.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Lâm nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 12.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 13.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 14.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường.

9. Khu đất mở rộng một phần ngõ 366 Ngọc Lâm

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Lâm đáng chú ý có khu đất mở rộng một phần ngõ 366 Ngọc Lâm với diện tích khoảng 988,777 m2, dài khoảng 100 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 15.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Lâm. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 16.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Lâm nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 17.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 18.

Khu đất sắp thu hồi trên thực tế.

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

c 263 1678161835 1419

Bản đồ quy hoạch Thành phố Hải Dương, Hải Dương| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương mới nhất 2023 giúp bạn đọc nắm được các thông tin quy hoạch về giao thông, bản…

bhha 1630311211179888614069

Bản Đồ Phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.HCM: Khám Phá và Quy Hoạch Đô Thị Mới

Quận Bình Tân, TP.HCM không chỉ là một trong những quận đang phát triển mạnh mẽ mà còn đóng vai trò quan trọng trong quy hoạch đô thị…

phuong 17 quan bt 16293686912131590864931

Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một…

untitled 16195035883791901406348

Bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619410134049491477947

Bản đồ quy hoạch xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Mê Linh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619603582335476376304

Bản đồ quy hoạch xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Văn Khê huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…