Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa

Quy hoạch sử dụng đất xã Bình Châu được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Xuyên Mộc đến năm 2030.

Bình Châu là một xã thuộc huyện Xuyên Mộc, có diện tích khoảng 90,62 km22. Xã Bình Châu nằm ở phía đông huyện Tứ Xuyên.

</p> <p>Vị trí địa lý của xã Bình Châu như sau: Phía Đông giáp tỉnh Bình Thuận và biển Đông; phía Tây giáp các xã Hòa Hội và Bung Rieng; phía Nam giáp biển Đông; phía Nam giáp Hòa Hiệp. Xã ở phía bắc.</p> <p>Căn cứ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030, UBND huyện Xuyên Mộc đã công bố tầm nhìn huyện Xuyên Mộc đến năm 2050 để lấy ý kiến ​​người dân. Mục tiêu sử dụng đất của xã Bình Châu đến năm 2030 là: 6.904,66 ha đất nông nghiệp, chiếm 81,09%, trong đó 1.491,37 ha đất trồng cây lâu năm, chiếm 17,52%; 1.527,63 ha đất phi nông nghiệp, chiếm 17,94%.</p> <p>Xã Bình Châu là một xã thuộc huyện Xuyên Mộc nên quy hoạch sử dụng đất của xã Bình Châu cũng được xác định căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất của huyện Xuyên Mộc. Quy hoạch sử dụng đất huyện Xuyên Mộc được thể hiện trên bản đồ Quy hoạch sử dụng đất huyện Xuyên Mộc đến năm 2030.</p> <p><i>Dưới đây là kế hoạch sử dụng đất </i><i>xã Bình Châu </i><i>Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thể hiện trên bản đồ </i>huyện Xuyên Mộc<i>:</i></p> <figure class="VCSortableInPreviewMode alignCenterOverflow" type="Photo" data-style="align-center-overflow" style="" wp_automatic_readability="1"> <div><img decoding="async" src="https://cdn.vietnammoi.vn/171464242508312576/2021/9/20/picture9-1632146867608396326063.png" id="img_364413177926475776" w="553" h="580" alt="Quy hoạch sử dụng đất xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, TP Bà Rịa-Vũng Tàu - Ảnh 1." title="Quy hoạch sử dụng đất xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, TP Bà Rịa-Vũng Tàu - Ảnh 1." rel="lightbox" photoid="364413177926475776" data-original="https://cdn.vietnammoi.vn/171464242508312576/2021/9/20/picture9-1632146867608396326063.png" type="photo" style="max-width:100%;" width="" height=""/></div><figcaption class="PhotoCMS_Caption" wp_automatic_readability="2"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Xã Bình Châu trên bản đồ vệ tinh Google.</p> </figcaption></figure> <figure class="VCSortableInPreviewMode alignCenterOverflow" type="Photo" data-style="align-center-overflow" style="" wp_automatic_readability="1.5"> <div><img decoding="async" src="https://cdn.vietnammoi.vn/171464242508312576/2021/9/20/picture10-16321468963181657968743.png" id="img_364413296761511936" w="562" h="605" alt="Quy hoạch sử dụng đất xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, TP Bà Rịa-Vũng Tàu - Ảnh 2." title="Quy hoạch sử dụng đất xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, TP Bà Rịa-Vũng Tàu - Ảnh 2." rel="lightbox" photoid="364413296761511936" data-original="https://cdn.vietnammoi.vn/171464242508312576/2021/9/20/picture10-16321468963181657968743.png" type="photo" style="max-width:100%;" width="" height=""/></div><figcaption class="PhotoCMS_Caption" wp_automatic_readability="3"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Quy hoạch sử dụng đất xã Bình Châu được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Xuyên Mộc đến năm 2030.</p> </figcaption></figure> <figure class="VCSortableInPreviewMode alignCenterOverflow" type="Photo" data-style="align-center-overflow" style="" wp_automatic_readability="1"> <div><img decoding="async" src="https://cdn.vietnammoi.vn/171464242508312576/2021/9/20/picture3-16321442546982064093834.png" id="img_364402214132518912" w="375" h="871" alt="Quy hoạch sử dụng đất xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Ảnh 3." title="Quy hoạch sử dụng đất xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Ảnh 3." rel="lightbox" photoid="364402214132518912" data-original="https://cdn.vietnammoi.vn/171464242508312576/2021/9/20/picture3-16321442546982064093834.png" type="photo" style="max-width:100%;" width="" height=""/></div><figcaption class="PhotoCMS_Caption" wp_automatic_readability="2"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Ký hiệu các loại đất trên sơ đồ.</p> </figcaption></figure> <p> – Xem thêm: Quy hoạch sử dụng đất xã Bình Châu (dựa trên Quy hoạch sử dụng đất huyện Xuyên Mộc năm 2030)</p> <p>– Xem thêm thông tin: Quy hoạch sử dụng đất xã Bình Châu tại đây.</p> <p><i>LƯU Ý: Các tệp bản đồ nặng được xem tốt nhất trên máy tính.</i></p> <p><!--Mon Sep 20 2021 21:12:59 GMT+0700 (Giờ Đông Dương) -- -- Mon Sep 20 2021 21:12:59 GMT+0700 (Giờ Đông Dương)--> </div> <p><script async defer crossorigin="anonymous" src="https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v12.0&appId=&autoLogAppEvents=1"></script></p> </div><!-- .entry-content --> <div class="entry-tags"> </div><!-- .entry-tags --> </article><!-- #post-## --> <div class="author-box clear"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/admin"><img alt="Avatar of Meey Map" src="https://secure.gravatar.com/avatar/c3a1c52e43d1c7f3c2c3928569e3d012?s=120&r=g" srcset="https://secure.gravatar.com/avatar/c3a1c52e43d1c7f3c2c3928569e3d012?s=240&r=g 2x" class="avatar avatar-120 photo" height="120" width="120" decoding="async"></a> <div class="author-meta"> <div class="author-name"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/admin">Meey Map</a> </div> <div class="author-desc"> Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. </div> </div> </div><!-- .author-box --> <div class="entry-related clear"> <h3>Related Posts</h3> <div class="content-loop clear"> <div id="post-15421" class="clear last post-15421 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-ban-do-quy-hoach"> <a class="thumbnail-link" href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-thanh-pho-hai-duong-hai-duong"> <div class="thumbnail-wrap"> <img width="300" height="228" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/c-263-1678161835-1419.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="c 263 1678161835 1419" decoding="async" srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/c-263-1678161835-1419.jpg 1346w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/c-263-1678161835-1419-300x228.jpg 300w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/c-263-1678161835-1419-1024x778.jpg 1024w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/c-263-1678161835-1419-768x583.jpg 768w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/c-263-1678161835-1419-150x114.jpg 150w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/c-263-1678161835-1419-696x528.jpg 696w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/c-263-1678161835-1419-1068x811.jpg 1068w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/c-263-1678161835-1419-553x420.jpg 553w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/c-263-1678161835-1419-80x60.jpg 80w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" title="Bản đồ quy hoạch Thành phố Hải Dương, Hải Dương| Kế hoạch sử dụng đất 1"> </div><!-- .thumbnail-wrap --> </a> <div class="entry-category"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/thong-tin-quy-hoach/ban-do-quy-hoach">Bản đồ quy hoạch</a> </div> <h2 class="entry-title"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-thanh-pho-hai-duong-hai-duong">Bản đồ quy hoạch Thành phố Hải Dương, Hải Dương| Kế hoạch sử dụng đất</a></h2> <div class="entry-meta"> <span class="entry-author">By <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/admin" title="Đăng bởi Meey Map" rel="author">Meey Map</a></span> <span class="sep sep1">•</span> <span class="entry-date">08/12/2023</span> <span class="sep sep2">•</span> <span class="entry-comment"><span class="comments-link">comments off</span></span> </div><!-- .entry-meta --> <div class="entry-summary"> <p>Bản đồ quy hoạch thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương mới nhất 2023 giúp bạn đọc nắm được các thông tin quy hoạch về giao thông, bản… </p> </div><!-- .entry-summary --> </div><!-- #post-15421 --> <div id="post-71717" class="clear last post-71717 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-ban-do-quy-hoach"> <a class="thumbnail-link" href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-phuong-binh-hung-hoa-quan-binh-tan"> <div class="thumbnail-wrap"> <img width="300" height="300" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/10/bhha-1630311211179888614069-300x300.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="bhha 1630311211179888614069" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/10/bhha-1630311211179888614069-300x300.png 300w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/10/bhha-1630311211179888614069-150x150.png 150w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" title="Bản Đồ Phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.HCM: Khám Phá và Quy Hoạch Đô Thị Mới 3"> </div><!-- .thumbnail-wrap --> </a> <div class="entry-category"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/thong-tin-quy-hoach/ban-do-quy-hoach">Bản đồ quy hoạch</a> </div> <h2 class="entry-title"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-phuong-binh-hung-hoa-quan-binh-tan">Bản Đồ Phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.HCM: Khám Phá và Quy Hoạch Đô Thị Mới</a></h2> <div class="entry-meta"> <span class="entry-author">By <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/admin" title="Đăng bởi Meey Map" rel="author">Meey Map</a></span> <span class="sep sep1">•</span> <span class="entry-date">05/12/2023</span> <span class="sep sep2">•</span> <span class="entry-comment"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-phuong-binh-hung-hoa-quan-binh-tan#respond" class="comments-link" >0 Comment</a></span> </div><!-- .entry-meta --> <div class="entry-summary"> <p>Quận Bình Tân, TP.HCM không chỉ là một trong những quận đang phát triển mạnh mẽ mà còn đóng vai trò quan trọng trong quy hoạch đô thị… </p> </div><!-- .entry-summary --> </div><!-- #post-71717 --> <div id="post-71547" class="clear last post-71547 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-ban-do-quy-hoach"> <a class="thumbnail-link" href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quan-binh-thanh-tphcm"> <div class="thumbnail-wrap"> <img width="300" height="300" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/10/phuong-17-quan-bt-16293686912131590864931-300x300.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="phuong 17 quan bt 16293686912131590864931" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/10/phuong-17-quan-bt-16293686912131590864931-300x300.png 300w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/10/phuong-17-quan-bt-16293686912131590864931-150x150.png 150w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" title="Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất 8"> </div><!-- .thumbnail-wrap --> </a> <div class="entry-category"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/thong-tin-quy-hoach/ban-do-quy-hoach">Bản đồ quy hoạch</a> </div> <h2 class="entry-title"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quan-binh-thanh-tphcm">Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất</a></h2> <div class="entry-meta"> <span class="entry-author">By <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/admin" title="Đăng bởi Meey Map" rel="author">Meey Map</a></span> <span class="sep sep1">•</span> <span class="entry-date">05/12/2023</span> <span class="sep sep2">•</span> <span class="entry-comment"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quan-binh-thanh-tphcm#respond" class="comments-link" >0 Comment</a></span> </div><!-- .entry-meta --> <div class="entry-summary"> <p>Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một… </p> </div><!-- .entry-summary --> </div><!-- #post-71547 --> <div id="post-55764" class="clear last post-55764 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-ban-do-quy-hoach"> <a class="thumbnail-link" href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-xa-tien-phong-me-linh-ha-noi"> <div class="thumbnail-wrap"> <img width="300" height="271" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/untitled-16195035883791901406348.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="untitled 16195035883791901406348" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/untitled-16195035883791901406348.png 1049w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/untitled-16195035883791901406348-300x271.png 300w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/untitled-16195035883791901406348-1024x924.png 1024w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/untitled-16195035883791901406348-768x693.png 768w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/untitled-16195035883791901406348-150x135.png 150w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/untitled-16195035883791901406348-696x628.png 696w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/untitled-16195035883791901406348-465x420.png 465w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" title="Bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất 12"> </div><!-- .thumbnail-wrap --> </a> <div class="entry-category"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/thong-tin-quy-hoach/ban-do-quy-hoach">Bản đồ quy hoạch</a> </div> <h2 class="entry-title"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-xa-tien-phong-me-linh-ha-noi">Bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất</a></h2> <div class="entry-meta"> <span class="entry-author">By <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/admin" title="Đăng bởi Meey Map" rel="author">Meey Map</a></span> <span class="sep sep1">•</span> <span class="entry-date">01/12/2023</span> <span class="sep sep2">•</span> <span class="entry-comment"><span class="comments-link">comments off</span></span> </div><!-- .entry-meta --> <div class="entry-summary"> <p>Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để… </p> </div><!-- .entry-summary --> </div><!-- #post-55764 --> <div id="post-75269" class="clear last post-75269 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-ban-do-quy-hoach"> <a class="thumbnail-link" href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-xa-me-linh-me-linh-ha-noi"> <div class="thumbnail-wrap"> <img width="300" height="300" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/11/untitled-1619410134049491477947-300x300.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="untitled 1619410134049491477947" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/11/untitled-1619410134049491477947-300x300.png 300w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/11/untitled-1619410134049491477947-150x150.png 150w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" title="Bản đồ quy hoạch xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất 49"> </div><!-- .thumbnail-wrap --> </a> <div class="entry-category"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/thong-tin-quy-hoach/ban-do-quy-hoach">Bản đồ quy hoạch</a> </div> <h2 class="entry-title"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-xa-me-linh-me-linh-ha-noi">Bản đồ quy hoạch xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất</a></h2> <div class="entry-meta"> <span class="entry-author">By <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/admin" title="Đăng bởi Meey Map" rel="author">Meey Map</a></span> <span class="sep sep1">•</span> <span class="entry-date">30/11/2023</span> <span class="sep sep2">•</span> <span class="entry-comment"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-xa-me-linh-me-linh-ha-noi#respond" class="comments-link" >0 Comment</a></span> </div><!-- .entry-meta --> <div class="entry-summary"> <p>Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Mê Linh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để… </p> </div><!-- .entry-summary --> </div><!-- #post-75269 --> <div id="post-55856" class="clear last post-55856 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-ban-do-quy-hoach"> <a class="thumbnail-link" href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-xa-van-khe-me-linh-ha-noi"> <div class="thumbnail-wrap"> <img width="220" height="300" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/untitled-1619603582335476376304.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="untitled 1619603582335476376304" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/untitled-1619603582335476376304.png 643w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/untitled-1619603582335476376304-220x300.png 220w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/untitled-1619603582335476376304-150x204.png 150w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/untitled-1619603582335476376304-300x408.png 300w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/untitled-1619603582335476376304-309x420.png 309w" sizes="(max-width: 220px) 100vw, 220px" title="Bản đồ quy hoạch xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất 68"> </div><!-- .thumbnail-wrap --> </a> <div class="entry-category"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/thong-tin-quy-hoach/ban-do-quy-hoach">Bản đồ quy hoạch</a> </div> <h2 class="entry-title"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-xa-van-khe-me-linh-ha-noi">Bản đồ quy hoạch xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất</a></h2> <div class="entry-meta"> <span class="entry-author">By <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/admin" title="Đăng bởi Meey Map" rel="author">Meey Map</a></span> <span class="sep sep1">•</span> <span class="entry-date">30/11/2023</span> <span class="sep sep2">•</span> <span class="entry-comment"><span class="comments-link">comments off</span></span> </div><!-- .entry-meta --> <div class="entry-summary"> <p>Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Văn Khê huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để… </p> </div><!-- .entry-summary --> </div><!-- #post-55856 --> </div><!-- .related-posts --> </div><!-- .entry-related --> </main><!-- #main --> </div><!-- #primary --> <aside id="secondary" class="widget-area sidebar"> </aside><!-- #secondary --> </div><!-- #content .site-content --> <footer id="colophon" class="site-footer"> <div class="footer-columns clear"> <div class="container clear"> <div id="media_image-4" class="widget footer-widget ht_grid_1_4 widget_media_image"><a href="#"><img width="1080" height="1080" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map.png" class="image wp-image-2396 attachment-full size-full" alt="" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map.png 1080w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map-300x300.png 300w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map-1024x1024.png 1024w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map-150x150.png 150w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map-768x768.png 768w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map-696x696.png 696w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map-1068x1068.png 1068w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map-420x420.png 420w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></a></div><div id="custom_html-4" class="widget_text widget footer-widget ht_grid_1_4 widget_custom_html"><h3 class="widget-title">Giới thiệu</h3><div class="textwidget custom-html-widget">Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN<br> <b>Bộ phận kinh doanh</b><br> Email: sales.redtvn@gmail.com<br> Hotline: 0349 208 325<br> Website: redt.vn<br> Đơn vị: <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/thong-tin-chu-so-huu-meey-map">Thông tin chủ sở hữu Website</a><br></div></div><div id="custom_html-7" class="widget_text widget footer-widget ht_grid_1_4 widget_custom_html"><h3 class="widget-title">CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN</h3><div class="textwidget custom-html-widget">Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà 105 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội<br> CSKH: <a href="tel:0967849918">0967 849 918</a><br> Email: contact.redtvn@gmail.com<br> Giấy ĐKKD số: 0110275494<br> Cấp ngày: 07/03/2023<br> Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội</div></div><div id="nav_menu-2" class="widget footer-widget ht_grid_1_4 widget_nav_menu"><h3 class="widget-title">Về chúng tôi</h3><div class="menu-menu-top-container"><ul id="menu-menu-top" class="menu"><li id="menu-item-258" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-258"><a href="https://meeymap.com/gioi-thieu#">Giới thiệu</a></li> <li id="menu-item-256" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-256"><a href="https://meeymap.com/goi-dich-vu">Báo giá dịch vụ</a></li> <li id="menu-item-257" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-257"><a href="https://help.meeymap.com/">Hướng dẫn sử dụng</a></li> <li id="menu-item-263" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-263"><a href="https://help.meeymap.com/cau-hoi-thuong-gap/">Câu hỏi thường gặp</a></li> </ul></div></div> </div><!-- .container --> </div><!-- .footer-columns --> <div class="clear"></div> <div id="site-bottom" class=" clear"> <div class="container"> <div class="site-info"> © 2023 <a href="https://meeymap.com/tin-tuc">Meey Map</a> - <a target="_blank" href="https://wpenjoy.com">WordPress Theme</a> by <a target="_blank" href="https://wpenjoy.com">WPEnjoy</a> </div><!-- .site-info --> </div><!-- .container --> </div> <!-- #site-bottom --> </footer><!-- #colophon --> </div><!-- #page --> <div id="back-top"> <a href="#top" title="Back to top"><span class="genericon genericon-collapse"></span></a> </div> <script type="text/javascript" id="ez-toc-scroll-scriptjs-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var eztoc_smooth_local = {"scroll_offset":"30"}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/assets/js/smooth_scroll.min.js?ver=2.0.60" id="ez-toc-scroll-scriptjs-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/vendor/js-cookie/js.cookie.min.js?ver=2.2.1" id="ez-toc-js-cookie-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/vendor/sticky-kit/jquery.sticky-kit.min.js?ver=1.9.2" id="ez-toc-jquery-sticky-kit-js"></script> <script type="text/javascript" id="ez-toc-js-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var ezTOC = {"smooth_scroll":"1","visibility_hide_by_default":"1","scroll_offset":"30","fallbackIcon":"<span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #1e73be;color:#1e73be\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #1e73be;color:#1e73be\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span>"}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/assets/js/front.min.js?ver=2.0.60-1701786240" id="ez-toc-js-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/themes/enjoyline/assets/js/superfish.js?ver=6.4.2" id="enjoyline-superfish-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/themes/enjoyline/assets/js/html5.js?ver=6.4.2" id="enjoyline-html5-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/themes/enjoyline/assets/js/index.js?ver=20221110" id="enjoyline-index-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/themes/enjoyline/assets/js/owl.carousel.js?ver=20221110" id="owl-carousel-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/themes/enjoyline/assets/js/jquery.custom.js?ver=20221110" id="enjoyline-custom-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://cdn.onesignal.com/sdks/OneSignalSDK.js?ver=6.4.2' async='async" id="remote_sdk-js"></script> <script> /(trident|msie)/i.test(navigator.userAgent)&&document.getElementById&&window.addEventListener&&window.addEventListener("hashchange",function(){var t,e=location.hash.substring(1);/^[A-z0-9_-]+$/.test(e)&&(t=document.getElementById(e))&&(/^(?:a|select|input|button|textarea)$/i.test(t.tagName)||(t.tabIndex=-1),t.focus())},!1); </script> </body> </html> <!-- Page supported by LiteSpeed Cache 5.7.0.1 on 2023-12-09 15:49:56 -->