Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021

Quy hoạch sử dụng đất của xã Datang được thể hiện trên Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tianlang giai đoạn 2021 – 2030.

Đại Thắng là một xã thuộc huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Xã nằm ở phía bắc huyện Thiên Lãng. Diện tích khoảng 7 km2.

xem thêm: Bản đồ quy hoạch thành phố Hải Phòng

Vị trí địa lý của xã Datang như sau: phía Đông giáp huyện An Lão, phía Tây và phía Bắc giáp tỉnh Hải Dương, phía Nam giáp xã Tiến Cường.

Xã Datang có nhiều công trình tiêu biểu như: UBND xã Datang là một xã đang phát triển, không có nhiều công trình tiêu biểu nhưng khác với đó là vị trí địa lý của xã giáp tỉnh Hải Dương và các nơi khác. Giao thông, thương mại, phát triển kinh tế xã hội thuận tiện.

Xã Đại Đường là một xã thuộc huyện Thiên Lãng nên quy hoạch sử dụng đất của xã Đại Đường cũng được xác định căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất của huyện Thiên Lãng. Quy hoạch sử dụng đất huyện Tín Long được thể hiện trên Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất huyện Tín Long 2021 – 2030.

Dưới đây là kế hoạch sử dụng đất xã dữ liệu Thể hiện một phần trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất 2021-2030 huyện Tín Long:

Quy hoạch sử dụng đất xã Datang, huyện Thiên Lãng, TP Hải Phòng - Ảnh 1.

Xã Đại Thắng trên Bản đồ vệ tinh Google.

untitled 20230619133326600

Kế hoạch sử dụng đất của xã Datang được thể hiện một phần trong Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030 của huyện Tianlang.

ky hieu 2023061818443967

Ký hiệu các loại đất trên sơ đồ.

– Xem thêm: Quy hoạch sử dụng đất xã Đại Thắng theo Quy hoạch sử dụng đất huyện Tiên Lãng 2021 – 2030.

– Xem thêm thông tin: Quy hoạch sử dụng đất xã Đại Thắng tại đây.

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

untitled 16195035883791901406348

Bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619410134049491477947

Bản đồ quy hoạch xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Mê Linh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619603582335476376304

Bản đồ quy hoạch xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Văn Khê huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451086568622003825787

Bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645193597755845683197

Bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645082710153990409900

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Chu Phan huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…