Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Lệ Viễn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

Quy hoạch sử dụng đất xã Lệ Viễn được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Động thời kỳ 2021-2030.

Xem ngay: Bản đồ quy hoạch tỉnh Bắc Giang

Xã Lệ Viễn thuộc địa bàn huyện Sơn Động. Xã có diện tích 16,35 km².

Vị trí cụ thể của xã Lệ Viễn như sau: Phía đông và nam giáp xã An Lạc; phía tây giáp xã An Lập; phía bắc giáp xã Vân Sơn.

UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, huyện Sơn Động sẽ tăng cường quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đặc biệt là khu vực dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ các khu vực quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, khu đô thị, khu dân cư. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của UBND cấp xã, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Dưới đây là quy hoạch sử dụng đất xã Lệ Viễn thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Động thời kỳ 2021-2030:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Lệ Viễn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Xã Lệ Viễn trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Lệ Viễn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất xã Lệ Viễn trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Động.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Lệ Viễn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

– Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Lệ Viễn trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Động TẠI ĐÂY.

– Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Lệ Viễn TẠI ĐÂY.

[xyz-ihs snippet=”huyen-son-dong”]

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

Ban do quy hoach huyen Que Phong Nghe An nam

Bản đồ quy hoạch huyện Quế Phong, Nghệ An 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Quế Phong, Nghệ An được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

Ban do quy hoach huyen Quang Trach Quang Binh nam

Bản đồ quy hoạch huyện Quảng Trạch, Quảng Bình 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Quảng Trạch, Quảng Bình được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

Ban do quy hoach ke hoach huyen Minh Long Quang

Bản đồ quy hoạch huyện Minh Long, Quảng Ngãi 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

1683836192 548 Ban do quy hoach ke hoach su dung dat

Bản đồ quy hoạch huyện Lấp Vò, Đồng Tháp 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp  được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm quy hoạch…

1683841015 225 Ban do quy hoach huyen Nghi Loc Nghe An nam

Bản đồ quy hoạch huyện Nghi Lộc, Nghệ An 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Nghi Lộc, Nghệ An được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

Ban do quy hoach huyen Hung Nguyen Nghe An nam

Bản đồ quy hoạch huyện Hưng Nguyên, Nghệ An 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Hưng Nguyên, Nghệ An được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…