Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

Quy hoạch sử dụng đất xã Lộc Điền được xác định trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất điều chỉnh năm 2020 của tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Lỗ Điện Là một trong 17 xã, thị trấn của huyện Phú Lộc.xã Lỗ Điện Nó có diện tích 115,65 km2, dân số 15.425 người vào năm 2019 và mật độ dân số 133 người/km2. Xã này giáp với nhiều xã khác của huyện Phú Lộc.

Cụ thể, phía Bắc giáp hệ thống đầm phá Tam Giang; phía Đông giáp thị trấn Phú Lộc và xã Lộc Trì, phía Nam giáp các xã Hương Lộc và Hướng Phú; phía Tây giáp các xã Lộc Hòa và Lộc An.

Xã Lộc Điền có 11 thôn: Bạch Thạch, Bát Sơn, Đông An, Đông Xu, Lương Điền Đông, Lương Điền Thương, Lương Quý Phú, Miêu Nha, Quế Chu, Sư Lồ, Trung Chánh.

Hồ Truồi và Vườn quốc gia Bạch Mã là một phần đất tự nhiên của xã. Ngày 21/6/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế đã ban hành Quyết định số 1478/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục và công bố thông tin về các dự án xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế năm 2019, định hướng đến năm 2020. Dự án khu nghỉ dưỡng tọa lạc tại xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc. Dự án tọa lạc tại thôn Baishi, xã Ludian, huyện Fulu, có diện tích khoảng 10 ha.

Về quy hoạch và quy hoạch sử dụng đất cộng đồng Lỗ Điện Được xác định dựa trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 của tỉnh Thừa Thiên – Huế. Kế hoạch này sẽ có hiệu lực cho đến khi một kế hoạch mới được xây dựng và công bố trong thời gian tới.

Sau đây là kế hoạch sử dụng đất của xã Lỗ Điện Theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 của tỉnh Thừa Thiên-Huế:

Quy hoạch sử dụng đất xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Lỗ Điện Trên Bản đồ vệ tinh của Google.

Quy hoạch sử dụng đất xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - Ảnh 2.

Kế hoạch sử dụng đất công Lỗ Điện Bản đồ được điều chỉnh theo quy hoạch sử dụng đất tỉnh Thừa Thiên – Huế đến năm 2020.

Quy hoạch sử dụng đất xã Phú Sơn, thị trấn Hương Thủy, Thừa Thiên Huế - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên sơ đồ.

Tìm hiểu thêm về quy hoạch đất cấp xã Lỗ Điện Bấm vào đây để xem bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 của tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất cấp xã Lỗ Điện đây.

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

untitled 16195035883791901406348

Bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619410134049491477947

Bản đồ quy hoạch xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Mê Linh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619603582335476376304

Bản đồ quy hoạch xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Văn Khê huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451086568622003825787

Bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645193597755845683197

Bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645082710153990409900

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Chu Phan huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…