Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Long Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

Quy hoạch sử dụng đất xã Long Sơn được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Động thời kỳ 2021-2030.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch tỉnh Bắc Giang

Xã Long Sơn thuộc địa bàn huyện Sơn Động. Xã có diện tích 65,36 km².

Vị trí cụ thể của xã Long Sơn như sau: Phía đông giáp xã Dương Hưu; phía tây giáp xã Bồng Am; phía nam giáp tỉnh Quảng Ninh; phía bắc giáp xã An Lạc.

Xã Long Sơn được chia thành 6 thôn: Hạ, Thượng, Tẩu, Điệu, Đẫng, Thanh Hương.

UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, huyện Sơn Động sẽ tăng cường quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đặc biệt là khu vực dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ các khu vực quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, khu đô thị, khu dân cư. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của UBND cấp xã, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Dưới đây là quy hoạch sử dụng đất xã Long Sơn thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Động thời kỳ 2021-2030:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Long Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Xã Long Sơn trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Long Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất xã Long Sơn trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Động.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Long Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

– Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Long Sơn trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Động TẠI ĐÂY.

 

– Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Long Sơn TẠI ĐÂY.

Đánh giá post
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

untitled 16387168788211720276647

Kế hoạch sử dụng đất xã Kỳ Thượng, tp Hạ Long, Quảng Ninh 2024

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Kỳ Thượng, T.p Hạ Long, Quảng Ninh 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Kỳ…

hlam 1637208866582425711111

Bản đồ quy hoạch xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch sử dụng đất xã Hương Lâm huyện Hiệp…

vp 20220818235320524

Bản đồ quy hoạch xã Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Phú…

vt 16405813616051432481057

Bản đồ quy hoạch xã Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Vinh…

vh 20220822110433186

Bản đồ quy hoạch xã Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Vinh…

2q avatar custom 20220721235609715

Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030….