Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Phú Lợi, Định Quán, Đồng Nai

Quy hoạch sử dụng đất xã Phú Lợi được thể hiện trên bản đồ Quy hoạch sử dụng đất huyện Định Quán đến năm 2030.

xem thêm: Bản đồ quy hoạch tỉnh Đồng Nai

Xã Phú Lai là một trong 14 xã, thị trấn của huyện Định Quán, xã có diện tích 25,57 km2, dân số năm 1999 là 13.657 người, mật độ dân số đạt 534 người/km2. Xã Phú Lợi giáp nhiều xã khác của huyện Định Quán, Tân Phú

Cụ thể, xã giáp xã Phú Hòa (huyện Định Quán) và xã Trà Cổ (huyện Tân Phú) ở phía đông; xã Phú Vinh và thị trấn Định Quán (huyện Định Quán) ở phía tây; và xã Gia Cảnh (huyện Định Quán). ) về phía Nam, phía Bắc giáp xã Phú Tân (huyện Định Quán).

Xã có Bưu điện Định Quán và Trường THPT Lạc Long Quân. Ngoài ra, Bệnh viện đa khoa Định Quán và UBND huyện Định Quán nằm cạnh xã. Phần lớn diện tích đất của xã là đất trồng cây lâu năm. Hiện tại chưa có trung tâm thương mại hay chung cư nào được phát triển tại đây.

Quy hoạch sử dụng đất xã Phú Lợi được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Định Quán đến năm 2030 được đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của huyện.

Quy hoạch sử dụng đất xã Định Quán Phú Lợi, tỉnh Đồng Nai - Ảnh 1.

Xã Phú Lợi trên Bản đồ vệ tinh Google.

Quy hoạch sử dụng đất xã Định Quán Phú Lợi, tỉnh Đồng Nai - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất xã Phú Lợi được thể hiện trên bản đồ Quy hoạch sử dụng đất huyện Định Quán đến năm 2030.

Quy hoạch sử dụng đất xã Định Quán Thanh Sơn, tỉnh Đồng Nai - Ảnh 3.

Ký hiệu loại đất trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Định Tuyền năm 2030.

Theo “Quy hoạch sử dụng đất huyện Định Quán đến năm 2021” được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt ngày 31/12/2020, hiện tại trên địa bàn xã Phú Lai có nhiều dự án sẽ thu hồi đất để thực hiện, trong đó đáng chú ý nhất là dự án : Dự án Trung tâm văn hóa Trường Hòa . – Thể thao – Hội cộng đồng xã Phú Lợi.

Xem thêm thông tin: Cập nhật Quy hoạch sử dụng đất xã Phú Lợi tại đây.

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

untitled 16195035883791901406348

Bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619410134049491477947

Bản đồ quy hoạch xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Mê Linh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619603582335476376304

Bản đồ quy hoạch xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Văn Khê huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451086568622003825787

Bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645193597755845683197

Bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645082710153990409900

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Chu Phan huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…