Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Thọ Tân, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030

Quy hoạch sử dụng đất xã Thọ Tân có thể được xác định căn cứ vào bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Chao Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030.

Thổ Tân là một xã đồng bằng thuộc huyện Chao Sơn, tỉnh Thanh Hóa, nằm ở phía Tây Bắc huyện Chao Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cách trung tâm huyện 3 km và cách trung tâm thành phố Thanh Hóa 25 km về phía Đông.Xã có Tổng diện tích tự nhiên là 711,45 ha.

Về địa giới hành chính, xã Thọ Tân phía Tây giáp xã Hợp Lý, phía Bắc giáp các xã Đan Lục, Thổ, phía Đông giáp xã Đan Lục, Minh Sơn, phía Nam giáp xã Hợp Thắng. Xã Tân có sông Hoàng Hà (dài hơn 4 km) chảy qua, ngoài ra còn có sông C5/6 (dài gần 4 km).

Về mặt quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất thị trấn Thọ Tân có thể được xác định dựa trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Chao Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030.

Sau đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Thọ Tân căn cứ vào bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030:

anh chup man hinh 2023 06 19 luc 165226 20230619165253414

Xã Thọ Tân trên bản đồ vệ tinh Google.

anh chup man hinh 2023 06 19 luc 165234 20230619165255244

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Thọ Tân, căn cứ vào bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 của huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

mh 2023061910114630

Ký hiệu của loại đất.

Theo quy hoạch sử dụng đất huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, xem quy hoạch sử dụng đất chi tiết xã Thọ Tân.đây

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất xã Thọ Tân.đây

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất huyện Triệu Sơn.đây

LƯU Ý: Các tệp bản đồ nặng được xem tốt nhất trên máy tính.

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

untitled 1619410134049491477947

Bản đồ quy hoạch xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Mê Linh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619603582335476376304

Bản đồ quy hoạch xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Văn Khê huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451086568622003825787

Bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645193597755845683197

Bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645082710153990409900

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Chu Phan huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451535540601376712913

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Liên Mạc, Mê Linh, Hà Nội

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Liên Mạc huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…