Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Tráng Việt, Mê Linh, Hà Nội

Quy hoạch sử dụng đất thị trấn Chang Việt, huyện Mỹ Linh được xác định căn cứ vào bản đồ quy hoạch sử dụng đất lô N1 và lô GN trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trang Việt là một xã thuộc huyện Mê Linh. Theo báo cáo quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2001-2010 (do UBND xã Chàng Việt cung cấp), dân số hiện nay của toàn xã là 9.943 người và 2.175 hộ gia đình. Số lượng bình quân là 4,57 người/hộ. Về địa giới hành chính, xã Trường Việt phía đông giáp xã Tiền Phong huyện Mỹ Linh và xã Đama He huyện Đông Anh; phía nam giáp xã Đama huyện Đông Anh và xã Liên Hà huyện Đan Phượng; xã Diên Hồng. huyện Đan Phượng huyện Đan Phượng về phía tây giáp xã Liên Trung, phía bắc giáp xã Mê Linh và xã Văn Khe huyện Mê Linh.

Trang Việt là một xã thuộc vùng đồng bằng sông Hồng, phía Tây xã có sông Hồng chảy qua và được bảo vệ bởi đê trung tâm. Địa hình xã giảm dần từ bắc xuống nam và từ tây sang đông. Xã Trang Việt đang trong quá trình đô thị hóa, diện tích hiện nay của xã chủ yếu là đất nông nghiệp.

Trên địa bàn xã cũng có nhiều dự án đang được quy hoạch và triển khai, trong đó đáng chú ý nhất là dự án Khu đô thị Cienco 5 của Công ty Cổ phần Xây dựng 507, với diện tích quy hoạch là 49,95 ha.

Trang Việt nằm trong quy hoạch Quận N1 và Quận GN của Thành phố Hà Nội. Phân vùng N1 đã được phê duyệt vào năm 2013 và phân vùng GN vào năm 2015. Vì vậy, quy hoạch sử dụng đất của xã Trảng Việt được xác định dựa trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất của các phân khu này.

xem thêm: Bản đồ quy hoạch Hà Nội

Sau đây là quy hoạch sử dụng đất của xã Trang Việt căn cứ quy hoạch phân khu N1 và GN:

Quy hoạch sử dụng đất xã Mê Linh Trang Việt, Hà Nội - Ảnh 1.

Xã Tràng Việt trên bản đồ vệ tinh Google.

Quy hoạch sử dụng đất xã Mê Linh Trang Việt, Hà Nội - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Trảng Việt. (nguồn: cây cọ việt nam).

Quy hoạch sử dụng đất xã Mê Linh Trang Việt, Hà Nội - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên sơ đồ. (nguồn: cây cọ việt nam).

Quy hoạch sử dụng đất xã Trang Việt Thuộc Phân khu N1 trên Vietpalm: xem tại đây

Quy hoạch sử dụng đất xã Trang Việt Một phần của Khoa GN: xem và tải về tại đây

LƯU Ý: Các tệp bản đồ nặng được xem tốt nhất trên máy tính.

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

untitled 16195035883791901406348

Bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619410134049491477947

Bản đồ quy hoạch xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Mê Linh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619603582335476376304

Bản đồ quy hoạch xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Văn Khê huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451086568622003825787

Bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645193597755845683197

Bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645082710153990409900

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Chu Phan huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…