Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021

Quy hoạch sử dụng đất thị trấn Xuân Chúc có thể được xác định căn cứ vào bản đồ quy hoạch sử dụng đất 2021-2030 của huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Xuân Chúc là một trong 21 xã, thị trấn của huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, nằm ở phía Tây huyện, có diện tích hành chính 7,55 km2. Tính đến năm 2019, dân số là 9.838 người, mật độ dân số đạt 1.279 người/km2.

Về địa giới hành chính, xã Xuân Trực phía đông giáp các xã Văn Du, Quảng Lãng (huyện An Thị), phía bắc giáp huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên), phía bắc giáp các huyện Kim Động, Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên) Phía nam. tỉnh Hưng Yên), phía Tây giáp huyện Khai Châu (tỉnh Hưng Yên).

Về mặt quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất xã Xuân Trực có thể được xác định dựa trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 của huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Sau đây là quy hoạch sử dụng đất xã Xuân Trúc căn cứ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 của huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên:

anh chup man hinh 2023 09 18 luc 104749 20230918104859178

Xã Xuân Trực trên bản đồ vệ tinh Google.

anh chup man hinh 2023 09 18 luc 104841 20230918104901155

Quy hoạch sử dụng đất xã Xuân Trực căn cứ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 của huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

mh 20230918104902102

Ký hiệu của loại đất.

Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất xã Xuân Trực trên cơ sở bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.đây

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất xã Xuân Trực.đây

Xem thêm: Cập nhật kế hoạch sử dụng đất huyện Anshi.đây

LƯU Ý: Các tệp bản đồ nặng được xem tốt nhất trên máy tính.

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

untitled 16195035883791901406348

Bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619410134049491477947

Bản đồ quy hoạch xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Mê Linh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619603582335476376304

Bản đồ quy hoạch xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Văn Khê huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451086568622003825787

Bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645193597755845683197

Bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645082710153990409900

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Chu Phan huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…