Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đến năm 2030

Quy hoạch sử dụng đất thị trấn An Phú có thể được xác định căn cứ vào bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện An Mỹ, tỉnh Hưng Yên đến năm 2030.

An Phú là một trong 17 xã, thị trấn của huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, nằm ở phía Tây huyện. Xã có diện tích 8,11 km2, dân số năm 2019 là 13.850 người, mật độ dân số 1.708 người/km2.

Về địa giới hành chính, xã An Phú phía bắc giáp xã Huân Long (huyện An Mỹ), phía đông bắc giáp xã Đồng Tâm (huyện An Mỹ), phía đông giáp xã Việt Chồng (huyện An Mỹ), phía đông giáp xã An Hòa. phía Nam. (huyện Yên Mỹ), phía tây giáp huyện Khai Châu (tỉnh Hưng Yên).

Về mặt quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất thị trấn An Phú có thể được xác định dựa trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện An Mỹ, tỉnh Hưng Yên đến năm 2030.

Sau đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn An Phú căn cứ vào bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện An Mỹ, tỉnh Hưng Yên đến năm 2030:

anh chup man hinh 2023 08 29 luc 122421 2023082912244899

Xã Yên Phụ trên bản đồ vệ tinh Google.

anh chup man hinh 2023 08 29 luc 122350 20230829122446756

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn An Phú được vẽ dựa trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện An Mỹ, tỉnh Hưng Yên đến năm 2030.

mh 20230829122448714

Ký hiệu của loại đất.

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

untitled 16195035883791901406348

Bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619410134049491477947

Bản đồ quy hoạch xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Mê Linh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619603582335476376304

Bản đồ quy hoạch xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Văn Khê huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451086568622003825787

Bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645193597755845683197

Bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645082710153990409900

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Chu Phan huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…