Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch xã An Mỹ huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

Bạn đang tra cứu bản đồ quy hoạch xã An Mỹ huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình. Meey Map gửi tới bạn các thông tin quy hoạch xã An Mỹ, Quỳnh Phụ dưới đây.

Giới thiệu xã An Mỹ huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

An Mỹ là một xã thuộc huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, Việt Nam. Năm 2006 xã An Mỹ được nhà nước phong tặng danh hiệu xã Anh Hùng.

Vị trí địa lý

Xã An Mỹ phía đông giáp huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, phía nam giáp là xã Thụy Ninh huyện Thái Thụy, phía bắc giáp xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ, phía Tây giáp xã An Dục, huyện Quỳnh Phụ.

Lịch sử
Xã An Mỹ ngày xa xưa có cái tên làng Tò. Chưa có tài liệu lịch sử nào công bố chính xác thời điểm làng Tò ra đời.

Cái tên làng Tò đã có hàng ngàn năm[cần dẫn nguồn], chưa có tài liệu lịch sử nào công bố chính xác thời điểm làng Tò ra đời. Làng Tò ngày nay có tên là xã An Mỹ, bao gồm sáu làng nhỏ: Làng Tô Trang, làng Tô Đàm, làng Tô Xuyên, làng Tô Đê, làng Tô Hồ, làng Tô Hải.

Bản đồ quy hoạch xã An Mỹ huyện Quỳnh Phụ
Bản đồ quy hoạch xã An Mỹ huyện Quỳnh Phụ

Bản đồ xã An Mỹ huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã An Mỹ, huyện Quỳnh PhụBản đồ vị trí xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ

Bản đồ giao thông xã An Mỹ, huyện Quỳnh PhụBản đồ giao thông xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ. (Open Street Map)

Bản đồ vệ tinh xã An Mỹ, huyện Quỳnh PhụBản đồ vệ tinh xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ. (Satelite Map)

Bản đồ quy hoạch xã An Mỹ huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

bản đồ quy hoạch xã Quỳnh Sơn huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

bản đồ quy hoạch xây dụng vùng của xã xã An Mỹ huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình, Click vào ảnh phóng to ảnh.

bản đồ quy hoạch quỳnh phụ
Bản đồ quy hoạch xã xã An Mỹ huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

Xem bản đồ quy hoạch xã An Mỹhuyện Quỳnh Phụ phóng to

Đánh giá post
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

untitled 16387168788211720276647

Kế hoạch sử dụng đất xã Kỳ Thượng, tp Hạ Long, Quảng Ninh 2024

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Kỳ Thượng, T.p Hạ Long, Quảng Ninh 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Kỳ…

hlam 1637208866582425711111

Bản đồ quy hoạch xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch sử dụng đất xã Hương Lâm huyện Hiệp…

vp 20220818235320524

Bản đồ quy hoạch xã Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Phú…

vt 16405813616051432481057

Bản đồ quy hoạch xã Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Vinh…

vh 20220822110433186

Bản đồ quy hoạch xã Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Vinh…

2q avatar custom 20220721235609715

Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030….