Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch xã Đông Hải huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

Bạn đang Tra cứu thông tin quy hoạch xã Đông Hải huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình. Meey Map gửi tới bạn các thông tin quy hoạch xã An Mỹ, Quỳnh Phụ.

Giới thiệu xã Đông Hải huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

Đông Hải là một xã thuộc huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Vùng: Đồng bằng sông Hồng
Diện tích: 7,41 km²
Dân số: 8489 người (1999)
Mật độ: 1146 người/km² (1999)
Dân tộc: Kinh
Mã hành chính: 12574.0

Xã Đông Hải có diện tích 7,41 km², dân số năm 1999 là 8489 người,[1] mật độ dân số đạt 1146 người/km².

bản đồ quy hoạch Đông Hải huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình
bản đồ quy hoạch Đông Hải huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

Bản đồ xã Đông Hải huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ

Bản đồ vị trí xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ

Bản đồ giao thông xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ

Bản đồ giao thông xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ. (Open Street Map)

Bản đồ vệ tinh xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ

Bản đồ vệ tinh xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ. (Satelite Map)

Bản đồ quy hoạch xã Đông Hải huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

bản đồ quy hoạch xã Quỳnh Sơn huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

bản đồ quy hoạch xây dụng vùng của xã Đông Hải huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình, Click vào ảnh phóng to ảnh.

bản đồ quy hoạch quỳnh phụ
Bản đồ quy hoạch xã Đông Hải huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

Xem bản đồ quy hoạch xã Đông Hải huyện Quỳnh Phụ phóng to

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

Ban do quy hoach huyen Que Phong Nghe An nam

Bản đồ quy hoạch huyện Quế Phong, Nghệ An 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Quế Phong, Nghệ An được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

Ban do quy hoach huyen Quang Trach Quang Binh nam

Bản đồ quy hoạch huyện Quảng Trạch, Quảng Bình 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Quảng Trạch, Quảng Bình được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

Ban do quy hoach ke hoach huyen Minh Long Quang

Bản đồ quy hoạch huyện Minh Long, Quảng Ngãi 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

1683836192 548 Ban do quy hoach ke hoach su dung dat

Bản đồ quy hoạch huyện Lấp Vò, Đồng Tháp 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp  được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm quy hoạch…

1683841015 225 Ban do quy hoach huyen Nghi Loc Nghe An nam

Bản đồ quy hoạch huyện Nghi Lộc, Nghệ An 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Nghi Lộc, Nghệ An được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

Ban do quy hoach huyen Hung Nguyen Nghe An nam

Bản đồ quy hoạch huyện Hưng Nguyên, Nghệ An 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Hưng Nguyên, Nghệ An được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…