Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch xã Đông Long huyện Tiền Hải, Thái Bình

Bạn đang cần tra cứu quy hoạch xã Đông Long huyện Tiền Hải, Thái Bình. Meey Map gửi tới bạn thông tin quy hoạch xã Đông Long huyện Tiền Hải.

quy hoạch xã đông long huyện tiền Hải
quy hoạch xã đông long huyện tiền Hải

Giới thiệu xã Đông Long huyện Tiền Hải, Thái Bình

Đông Long là một xã thuộc huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Thông tin tổng quan:
Vùng: Đồng bằng sông Hồng
Diện tích: 7,83 km²
Dân số: 5.010 người (1999)
Mật độ: 640 người/km² (1999)
Mã hành chính: 12979.0

Xã có diện tích 7,83 km², dân số năm 1999 là 5.010 người,[1] mật độ dân số đạt 640 người/km².

Bản đồ xã Đông Long huyện Tiền Hải, Thái Bình

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Đông Long, huyện Tiền Hải

Bản đồ vị trí xã Đông Long, huyện Tiền Hải

Bản đồ giao thông xã Đông Long, huyện Tiền Hải

Bản đồ giao thông xã Đông Long, huyện Tiền Hải. (Open Street Map)

Bản đồ vệ tinh xã Đông Long, huyện Tiền Hải

Bản đồ vệ tinh xã Đông Long, huyện Tiền Hải. (Satelite Map)

Bản đồ quy hoạch xã Đông Long huyện Tiền Hải, Thái Bình

quy hoạch xã đông long huyện tiền Hải
quy hoạch xã đông long huyện tiền Hải

Bản đồ quy hoạch huyện Tiền Hải

Bản đồ quy hoạch huyện Tiền Hải

Đánh giá post
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

1 20230505192836706

Bản đồ quy hoạch xã Ninh Phú, Ninh Hòa, Khánh Hòa 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Ninh Phú, Ninh Hòa, Khánh Hòa 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Ninh Phú,…

1 20230426214841211

Bản đồ quy hoạch xã Ninh Đông, Ninh Hòa, Khánh Hòa 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Ninh Đông, Ninh Hòa, Khánh Hòa 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Ninh Đông,…

1 20230329112324656

Bản đồ quy hoạch xã Khánh Phú, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Khánh Phú, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Khánh Phú,…

dx 16351683703071597213820

Bản đồ quy hoạch xã Diên Xuân, Diên Khánh, Khánh Hòa 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Diên Xuân, Diên Khánh, Khánh Hòa 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Diên Xuân,…

dthanh 1634899097948906933492

Bản đồ quy hoạch xã Diên Thạnh, Diên Khánh, Khánh Hòa 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Diên Thạnh, Diên Khánh, Khánh Hòa 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Diên Thạnh,…

dt 1634891358658639424628

Bản đồ quy hoạch xã Diên Tân, Diên Khánh, Khánh Hòa 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Diên Tân, Diên Khánh, Khánh Hòa 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Diên Tân,…