Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch xã Ninh Phú, Ninh Hòa, Khánh Hòa 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Ninh Phú, Ninh Hòa, Khánh Hòa 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa được cập nhật tới ngày 05/03/2024 miễn phí tại đây.

Vị trí địa lý xã Ninh Phú, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Ninh Phú là một xã thuộc thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Xã Ninh Phú có diện tích 58,47 km², dân số năm 1999 là 5.842 người, mật độ dân số đạt 100 người/km².

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Ninh Phú, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Ninh Phú sẽ giúp người dân nhận biết được các dự án giao thông nào sẽ được triển khai trên địa bàn như: Đường giao thông, cầu vượt, độ rộng các tuyến đường,…

Xã Ninh Phú trên bản đồ Google vệ tinh.
Xã Ninh Phú trên bản đồ Google vệ tinh.

Về quy hoạch, bản đồ quy hoạch giao thông xã Ninh Phú có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Dưới đây là quy hoạch giao thông xã Ninh Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa:

 Bản đồ quy hoạch giao thông xã Ninh Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
 Bản đồ quy hoạch giao thông xã Ninh Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
Ký hiệu đường giao thông.
Ký hiệu đường giao thông.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất xã Ninh Phú, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất xã Ninh Phú có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Ninh Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Ninh Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Ninh Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
Ký hiệu các loại đất.
Ký hiệu các loại đất.

Về kế hoạch sử dụng đất:

Theo Kế hoạch sử dụng đất Năm 2024 thị xã Ninh Hoà được UBND thị xã Ninh Hoà công bố công khai ngày 4/8/2021, xã Ninh Phú có nhiều dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, bao gồm các dự án sau:

Xây dựng trụ sở công an Sân thể thao (Khu Trung tâm thể dục thể thao xã Ninh Phú); Nhà máy nước sạch khu kinh tế Vân Phong; Kè, đập ngăn mặn Sông Đá Hàn phường Ninh Đa và xã Ninh Phú; Cho thuê đất nông nghiệp Quy hoạch phân lô chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu dân cư xã Ninh Phú (11 lô) Tiên Du 1 – 4 lô; Hội Phú Bắc 2 -7 lô; Quy hoạch phân lô chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu dân cư xã Ninh Phú (27 lô) Hội Phú Nam 2 – 22 lô; Lệ Cam – 05 lô.

Đất có quy hoạch ở xã Ninh Phú, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Đường sẽ mở ở xã Ninh Phú, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Trong tương lai, xã Ninh Phú sẽ có thêm một số đường khác được mở theo quy hoạch. Một trong những đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã này là đoạn đường dài khoảng 500 m, nối khu vực chùa Đức An với khu vực chùa Bửu Quang.

Những con đường sẽ mở trong tương lai ở xã Ninh Phú có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Dưới đây là ví dụ về đường sẽ mở ở xã Ninh Phú thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa:

Bản đồ quy hoạch xã Ninh Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Ví dụ, đường kẻ viền màu xanh là đường giao thông được quy hoạch.
Bản đồ quy hoạch xã Ninh Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Ví dụ, đường kẻ viền màu xanh là đường giao thông được quy hoạch.
Đoạn đường dài khoảng 500 m, nối khu vực chùa Đức An với khu vực chùa Bửu Quang, sẽ mở theo quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.
Đoạn đường dài khoảng 500 m, nối khu vực chùa Đức An với khu vực chùa Bửu Quang, sẽ mở theo quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Phú, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.

1. Đường vành đai

Đường vành đai sẽ mở, có đoạn đi qua địa bàn xã với chiều dài khoảng một km. Đoạn đường chạy dọc địa bàn xã và đi qua UBND xã Ninh Phú về phía tây.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xã Ninh Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).
Đường sẽ mở theo quy hoạch xã Ninh Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).
Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Phú. (Ảnh chụp màn hình Google).
Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Phú. (Ảnh chụp màn hình Google).

2. Đường nối chùa Đức An với chùa Bửu Quang

Đoạn đường dài khoảng 500 m, nối khu vực chùa Đức An với khu vực chùa Bửu Quang.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xã Ninh Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).
Đường sẽ mở theo quy hoạch xã Ninh Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).
Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Phú. (Ảnh chụp màn hình Google).
Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Phú. (Ảnh chụp màn hình Google).

3. Đường nối Đình Bằng Phước với đường sẽ mở số 1

Đường nối Đình Bằng Phước với đường sẽ mở số 1 có chiều dài khoảng 950 m. Đoạn đường cũng đi qua Đình Bằng Phước.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xã Ninh Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).
Đường sẽ mở theo quy hoạch xã Ninh Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).
Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Phú. (Ảnh chụp màn hình Google)
Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Phú. (Ảnh chụp màn hình Google)

Liên hệ:

Meey Map | Cập Nhật Thông Tin Quy Hoạch Mới Nhất.

Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN

Bộ phận kinh doanh

Đánh giá post
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

c 479 1680595617 1518

Bản đồ quy hoạch Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa chi tiết và thông tin quy hoạch TP Nha Trang. Chúng tôi hi…

quy hoach trung phung

Bản đồ quy hoạch Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tra cứu bản đồ quy hoạch phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Cùng Meey Map check quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phường Trung Phụng,…

ban do xa dong my

Bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội thông qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin đáng tin cậy và…

screen shot 2021 08 30 at 190638 1630325214865387280815

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Khám phá bản đồ quy hoạch phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương để hiểu rõ hơn về các kế hoạch phát triển và quy hoạch của…

phuong 17 quan bt 16293686912131590864931

Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một…

vt 1629877187302790693664

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai

Đồi 61 là một xã thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Vị Trí Địa lý Xã Đồi 61 nằm ở trung tâm huyện Trảng Bom, có vị trí địa lý: Phía…