Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch xã Ninh Phú, Ninh Hòa, Khánh Hòa 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Ninh Phú, Ninh Hòa, Khánh Hòa 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa được cập nhật tới ngày 05/03/2024 miễn phí tại đây.

Vị trí địa lý xã Ninh Phú, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Ninh Phú là một xã thuộc thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Xã Ninh Phú có diện tích 58,47 km², dân số năm 1999 là 5.842 người, mật độ dân số đạt 100 người/km².

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Ninh Phú, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Ninh Phú sẽ giúp người dân nhận biết được các dự án giao thông nào sẽ được triển khai trên địa bàn như: Đường giao thông, cầu vượt, độ rộng các tuyến đường,…

Xã Ninh Phú trên bản đồ Google vệ tinh.
Xã Ninh Phú trên bản đồ Google vệ tinh.

Về quy hoạch, bản đồ quy hoạch giao thông xã Ninh Phú có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Dưới đây là quy hoạch giao thông xã Ninh Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa:

 Bản đồ quy hoạch giao thông xã Ninh Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
 Bản đồ quy hoạch giao thông xã Ninh Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
Ký hiệu đường giao thông.
Ký hiệu đường giao thông.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất xã Ninh Phú, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất xã Ninh Phú có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Ninh Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Ninh Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Ninh Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
Ký hiệu các loại đất.
Ký hiệu các loại đất.

Về kế hoạch sử dụng đất:

Theo Kế hoạch sử dụng đất Năm 2024 thị xã Ninh Hoà được UBND thị xã Ninh Hoà công bố công khai ngày 4/8/2021, xã Ninh Phú có nhiều dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, bao gồm các dự án sau:

Xây dựng trụ sở công an Sân thể thao (Khu Trung tâm thể dục thể thao xã Ninh Phú); Nhà máy nước sạch khu kinh tế Vân Phong; Kè, đập ngăn mặn Sông Đá Hàn phường Ninh Đa và xã Ninh Phú; Cho thuê đất nông nghiệp Quy hoạch phân lô chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu dân cư xã Ninh Phú (11 lô) Tiên Du 1 – 4 lô; Hội Phú Bắc 2 -7 lô; Quy hoạch phân lô chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu dân cư xã Ninh Phú (27 lô) Hội Phú Nam 2 – 22 lô; Lệ Cam – 05 lô.

Đất có quy hoạch ở xã Ninh Phú, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Đường sẽ mở ở xã Ninh Phú, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Trong tương lai, xã Ninh Phú sẽ có thêm một số đường khác được mở theo quy hoạch. Một trong những đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã này là đoạn đường dài khoảng 500 m, nối khu vực chùa Đức An với khu vực chùa Bửu Quang.

Những con đường sẽ mở trong tương lai ở xã Ninh Phú có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Dưới đây là ví dụ về đường sẽ mở ở xã Ninh Phú thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa:

Bản đồ quy hoạch xã Ninh Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Ví dụ, đường kẻ viền màu xanh là đường giao thông được quy hoạch.
Bản đồ quy hoạch xã Ninh Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Ví dụ, đường kẻ viền màu xanh là đường giao thông được quy hoạch.
Đoạn đường dài khoảng 500 m, nối khu vực chùa Đức An với khu vực chùa Bửu Quang, sẽ mở theo quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.
Đoạn đường dài khoảng 500 m, nối khu vực chùa Đức An với khu vực chùa Bửu Quang, sẽ mở theo quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Phú, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.

1. Đường vành đai

Đường vành đai sẽ mở, có đoạn đi qua địa bàn xã với chiều dài khoảng một km. Đoạn đường chạy dọc địa bàn xã và đi qua UBND xã Ninh Phú về phía tây.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xã Ninh Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).
Đường sẽ mở theo quy hoạch xã Ninh Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).
Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Phú. (Ảnh chụp màn hình Google).
Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Phú. (Ảnh chụp màn hình Google).

2. Đường nối chùa Đức An với chùa Bửu Quang

Đoạn đường dài khoảng 500 m, nối khu vực chùa Đức An với khu vực chùa Bửu Quang.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xã Ninh Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).
Đường sẽ mở theo quy hoạch xã Ninh Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).
Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Phú. (Ảnh chụp màn hình Google).
Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Phú. (Ảnh chụp màn hình Google).

3. Đường nối Đình Bằng Phước với đường sẽ mở số 1

Đường nối Đình Bằng Phước với đường sẽ mở số 1 có chiều dài khoảng 950 m. Đoạn đường cũng đi qua Đình Bằng Phước.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xã Ninh Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).
Đường sẽ mở theo quy hoạch xã Ninh Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).
Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Phú. (Ảnh chụp màn hình Google)
Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Phú. (Ảnh chụp màn hình Google)

Liên hệ:

Meey Map | Cập Nhật Thông Tin Quy Hoạch Mới Nhất.

Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN

Bộ phận kinh doanh

Đánh giá post

Tác giả

  • Meey Map

    Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

    View all posts
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

Bản đồ QHSDĐ Huyện Bình Tân đến năm 2020

Bản đồ Huyện Bình Tân, Vĩnh Long| Quy hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch huyện Bình Tân, Vĩnh Long là một tài liệu quan trọng, thể hiện tầm nhìn phát triển toàn diện và bền vững của khu…

Bản đồ hành chính Thành phố Long Xuyên

Bản đồ quy hoạch Thành phố Long Xuyên, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Long Xuyên, thành phố trực thuộc tỉnh An Giang, không chỉ nổi tiếng với cảnh quan hữu tình mà còn thu hút sự quan tâm đặc biệt về…

c 710 1681804753 6262

Khám phá bản đồ Chợ Mới, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ Chợ Mới. Khám phá Quy hoạch Đô thị và Giao thông tại huyện Chợ Mới, An Giang, để hiểu…

ban do quan cai rang can tho

Bản đồ Quy Hoạch Quận Cái Răng, Cần Thơ|Quy Hoạch Sử Dụng Đất

Bản đồ quy hoạch quận Cái Răng, Cần Thơ mới nhất 2024 giúp bạn đọc nắm được các thông tin quy hoạch về giao thông, bản đồ quy…

Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau

Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất của thành phố Cà Mau được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

vt 16408497558901851001498

Bản đồ quy hoạch huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế chi tiết và thông tin quy hoạch huyện Phong Điền. Chúng tôi…