Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch xã Thụy Dũng huyện Thái Thụy, Thái Bình

Bạn đang cần tra cứu quy hoạch xã Thụy Dũng huyện Thái Thụy, Thái Bình. Meey Map gửi tới bạn thông tin quy hoạch xã Thụy Dũng huyện Thái Thụy, Thái Bình

Giới thiệu xã Thụy Dũng huyện Thái Thụy, Thái Bình

Thụy Dũng từng là một xã của huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Bản đồ quy hoạch xã Thụy Dũng huyện Thái Thụy, Thái Bình
Bản đồ quy hoạch xã Thụy Dũng huyện Thái Thụy, Thái Bình

Thụy Dũng là một xã thuộc huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, nước Việt Nam.
Xã Thụy Dũng gồm có 4 thôn và 7 xóm trong đó:
Thôn Đông Dương gồm xóm 1 & 2
Thôn Diêm Tỉnh có xóm 3
Thôn Phương Man gồm có xóm 4,5 & 6
Thôn Đầm Sen có xóm 7.

Thụy Dũng là địa phương có dự án Đường cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng – Quảng Ninh đi qua.

Bản đồ quy hoạch xã Thụy Dũng huyện Thái Thụy, Thái Bình

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Thụy Dũng (cũ), huyện Thái Thụy

Bản đồ vị trí xã Thụy Dũng (cũ), huyện Thái Thụy

Bản đồ giao thông xã Thụy Dũng (cũ), huyện Thái Thụy

Bản đồ giao thông xã Thụy Dũng (cũ), huyện Thái Thụy. (Open Street Map)

Bản đồ vệ tinh xã Thụy Dũng (cũ), huyện Thái Thụy

Bản đồ vệ tinh xã Thụy Dũng (cũ), huyện Thái Thụy. (Satelite Map)

Bản đồ quy hoạch xã Thụy Dũng huyện Thái Thụy, Thái Bình

 

Đánh giá post
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

untitled 16387168788211720276647

Kế hoạch sử dụng đất xã Kỳ Thượng, tp Hạ Long, Quảng Ninh 2024

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Kỳ Thượng, T.p Hạ Long, Quảng Ninh 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Kỳ…

hlam 1637208866582425711111

Bản đồ quy hoạch xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch sử dụng đất xã Hương Lâm huyện Hiệp…

vp 20220818235320524

Bản đồ quy hoạch xã Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Phú…

vt 16405813616051432481057

Bản đồ quy hoạch xã Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Vinh…

vh 20220822110433186

Bản đồ quy hoạch xã Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Vinh…

2q avatar custom 20220721235609715

Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030….