Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch xã Thụy Ninh huyện Thái Thụy, Thái Bình

Bạn đang cần tra cứu quy hoạch xã Thụy Ninh huyện Thái Thụy, Thái Bình. Meey Map gửi tới bạn thông tin quy hoạch xã Thụy Văn huyện Thái Thụy, Thái Bình.

Giới thiệu xã Thụy Ninh huyện Thái Thụy, Thái Bình

Thụy Ninh là một xã thuộc huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Xã có diện tích 7,63 km², dân số năm 1999 là 6937 người,[1] mật độ dân số đạt 909 người/km².

Thông tin tổng quan:
Vùng: Đồng bằng sông Hồng
Diện tích: 7,63 km²
Dân số: 6937 người (1999)
Mật độ: 909 người/km² (1999)
Mã hành chính: 12850.0

Bản đồ xã Thụy Ninh huyện Thái Thụy, Thái Bình

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Thụy Ninh, huyện Thái Thụy

Bản đồ vị trí xã Thụy Ninh, huyện Thái Thụy

Bản đồ giao thông xã Thụy Ninh, huyện Thái Thụy

Bản đồ giao thông xã Thụy Ninh, huyện Thái Thụy. (Open Street Map)

Bản đồ vệ tinh xã Thụy Ninh, huyện Thái Thụy

Bản đồ vệ tinh xã Thụy Ninh, huyện Thái Thụy. (Satelite Map)

Bản đồ quy hoạch xã Thụy Ninh huyện Thái Thụy, Thái Bình

Bản đồ quy hoạch xã Thụy ninh huyện Thái Thụy, Thái Bình
Bản đồ quy hoạch xã Thụy ninh huyện Thái Thụy, Thái Bình
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

Ban do quy hoach huyen Que Phong Nghe An nam

Bản đồ quy hoạch huyện Quế Phong, Nghệ An 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Quế Phong, Nghệ An được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

Ban do quy hoach huyen Quang Trach Quang Binh nam

Bản đồ quy hoạch huyện Quảng Trạch, Quảng Bình 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Quảng Trạch, Quảng Bình được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

Ban do quy hoach ke hoach huyen Minh Long Quang

Bản đồ quy hoạch huyện Minh Long, Quảng Ngãi 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

1683836192 548 Ban do quy hoach ke hoach su dung dat

Bản đồ quy hoạch huyện Lấp Vò, Đồng Tháp 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp  được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm quy hoạch…

1683841015 225 Ban do quy hoach huyen Nghi Loc Nghe An nam

Bản đồ quy hoạch huyện Nghi Lộc, Nghệ An 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Nghi Lộc, Nghệ An được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

Ban do quy hoach huyen Hung Nguyen Nghe An nam

Bản đồ quy hoạch huyện Hưng Nguyên, Nghệ An 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Hưng Nguyên, Nghệ An được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…