Bản Đồ Hành Chính

Bản đồ thị xã Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh khổ lớn phóng to

Bạn đang tìm Bản đồ thị xã Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh khổ lớn phóng to. Mời các bạn xem nội dung dưới đây.

Giới thiệu thị xã Tây Ninh

Sau năm 1975, thị xã Tây Ninh có 3 đơn vị hành chính cấp phường với xã, bao gồm 3 phường: phường 1, phường 2 và phường 3.

Ngày 26 tháng 9 năm 1981, thành lập xã Bình Minh.

Ngày 10 tháng 8 năm 2001, Chính phủ ban hành Nghị định số 46/2001/NĐ-CP. Theo đó:

Điều chỉnh địa giới hành chính của 5 xã: Hiệp Ninh, Ninh Sơn, Ninh Thạnh, Tân Bình, Thạnh Tân và 139 ha diện tích tự nhiên với 7.815 nhân khẩu của xã Hiệp Tân thuộc huyện Hòa Thành về thị xã Tây Ninh quản lý.
Thành lập phường IV trên cơ sở 139 ha diện tích tự nhiên và 7.815 người của xã Hiệp Tân (sau khi phần diện tích và dân số đã điều chỉnh) với 49 ha diện tích tự nhiên và 3.408 người của xã Hiệp Ninh, phường IV có 188 ha diện tích tự nhiên và 11.223 nhân khẩu.
Thành lập phường Hiệp Ninh trên cơ sở 331 ha diện tích tự nhiên và 17.728 người còn lại của xã Hiệp Ninh.

Thị xã Tây Ninh có 10 đơn vị hành chính cấp xã với 13.965 ha diện tích tự nhiên và 112.893 nhân khẩu, bao gồm 5 phường: 1, 2, 3, IV, Hiệp Ninh và 5 xã: Bình Minh, Ninh Sơn, Ninh Thạnh, Tân Bình, Thạnh Tân.

thi xa Tay Ninh

Ngày 12 tháng 12 năm 2012, thị xã Tây Ninh được Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại III theo Quyết định số 1112/QĐ-BXD.

Ngày 29 tháng 12 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 135/NQ-CP[8]. Theo đó:

  • Thành lập phường Ninh Sơn trên cơ sở toàn bộ 2.534,8 ha diện tích tự nhiên và 20.991 người của xã Ninh Sơn.
  • Thành lập phường Ninh Thạnh trên cơ sở toàn bộ 1.519,11 ha diện tích tự nhiên và 15.376 người của xã Ninh Thạnh.
  • Thành lập thành phố Tây Ninh trên cơ sở toàn bộ 14.000,81 ha diện tích tự nhiên và 153.537 người với 10 đơn vị hành chính cấp xã của thị xã Tây Ninh.
  • Thành phố Tây Ninh có 14.000,81 ha diện tích tự nhiên và 153.537 nhân khẩu với 10 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 7 phường:1, 2, 3, IV, Hiệp Ninh, Ninh Sơn, Ninh Thạnh và 3 xã: Bình Minh, Tân Bình, Thạnh Tân.

Bản đồ thị xã Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh khổ lớn phóng to

Thị xã Tây Ninh có 3 đơn vị hành chính cấp phường với xã, bao gồm 3 phường: phường 1, phường 2 và phường 3.

Bản đồ thị xã Tây Ninh 1
Bản đồ thị xã Tây Ninh 
Bản đồ thị xã Tây Ninh
Bản đồ TP Tây Ninh
Bản đồ thị xã Tây Ninh
Bản đồ Tây Ninh
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

c 495 1678333035 6279

Bản đồ Quy Hoạch thành phố Phan Thiết, Bình Thuận 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất của thành phố Phan Thiết được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

c 571 1678178654 5428

Bản đồ Quy Hoạch Huyện Lộc Ninh, Bình Phước 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất của huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các…

c 567 1678161542 6553

Bản đồ quy hoạch thị xã Phước Long, Bình Phước 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất của thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm…

c 572 1678181742 7821

Bản đồ Quy Hoạch Huyện Bù Đốp, Bình Phước|Quy Hoạch Sử Dụng Đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ Quy Hoạch Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước chi tiết và thông tin quy hoạch Huyện Bù Đốp. Chúng…

c 502 1678357247 5822

Bản đồ Quy Hoạch Huyện Đức Linh, Bình Thuận|Quy Hoạch Sử Dụng Đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận chi tiết và thông tin quy hoạch Huyện Đức Linh. Chúng tôi hi…

c 32 1680251111 6274

Bản đồ Thành phố Đà Nẵng khổ lớn năm 2024

Cập nhật những thông tin mới nhất về bản đồ Thành phố Đà Nẵng chi tiết và thông tin quy hoạch Thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hy…