Bản đồ quy hoạch

Đất có quy hoạch ở xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế

Cách tra cứu những khu đất có quy hoạch ở xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế.

Xã Bình Thành là một trong 9 phường, xã của thị xã Hương Trà. Xã có diện tích  64,89 km², dân số năm 1999 là 2.420 người, mật độ dân số đạt 37 người/km². Xã giáp với nhiều phường, xã khác của thị xã Hương Trà, huyện A Lưới, TP Huế và thị xã Hương Thủy.

Cụ thể, xã nằm phía nam thị xã Hương Trà; phía đông giáp xã Dương Hòa (thị xã Hương Thủy) và xã Hương Thọ (TP Huế); phía bắc giáp xã Hương Thọ (TP Huế); phía tây giáp xã Bình Tiến (thị xã Hương Trà); phía nam giáp huyện A Lưới. 

Trên địa bàn xã hiện có một số khu đất thuộc diện có quy hoạch.

Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm,…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Có thể nhận biết các khu đất có quy hoạch ở xã Bình Thành trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế. Quy hoạch này vẫn có giá trị cho tới khi quy hoạch mới được lập, công bố trong thời gian tới.

Đất có quy hoạch ở xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Xã Bình Thành trên bản đồ Google vệ tinh.

Đất có quy hoạch ở xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế - Ảnh 2.

Một trong những khu đất có quy hoạch của xã Bình Thành trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế. Khu đất viền xanh là khu đất thuộc diện đất có quy hoạch với chức năng sử dụng là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Đất có quy hoạch ở xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế - Ảnh 3.

Khu đất được viền xanh là đất có quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Đất có quy hoạch ở xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế - Ảnh 4.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Đánh giá post
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

untitled 16387168788211720276647

Kế hoạch sử dụng đất xã Kỳ Thượng, tp Hạ Long, Quảng Ninh 2024

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Kỳ Thượng, T.p Hạ Long, Quảng Ninh 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Kỳ…

hlam 1637208866582425711111

Bản đồ quy hoạch xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch sử dụng đất xã Hương Lâm huyện Hiệp…

vp 20220818235320524

Bản đồ quy hoạch xã Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Phú…

vt 16405813616051432481057

Bản đồ quy hoạch xã Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Vinh…

vh 20220822110433186

Bản đồ quy hoạch xã Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Vinh…

2q avatar custom 20220721235609715

Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030….