Bản đồ quy hoạch

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 2)

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

4. Đường từ chân cầu vượt An Khánh đến Vành đai 3,5

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh, Hoài Đức đáng chú ý có tuyến từ chân cầu vượt An Khánh đến Vành đai 3,5 dài khoảng 867 m. Tuyến đi bên hông KĐT Bắc An Khánh.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 2.

Tuyến có điểm đầu ở chân cầu vượt An Khánh.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 3.

Đây là tuyến đường bên hông KĐT Bắc An Khánh.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 4.

Tuyến kết thúc ở Vành đai 3,5 đang xây dựng.

5. Tuyến đường từ Vành đai 3,5 qua trường Quốc tế Mỹ St. Paul Hà Nội

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh đáng chú ý có tuyến đường từ Vành đai 3,5 qua trường Quốc tế Mỹ St. Paul Hà Nội đến đường từ cầu vượt An Khánh đến KCN Lại Yên dài khoảng 635 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 6.

Đây là tuyến đường bên hông trường Quốc tế Mỹ St. Paul Hà Nội, nối Vành đai 3,5 đang xây dựng.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 7.

Đoạn qua trường Quốc tế Mỹ St. Paul Hà Nội đã xây dựng.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 8.

Tuyến đường này còn đoạn cuối thông ra đường từ cầu vượt An Khánh vào KCN Lại Yên.

6. Tuyến từ mục 5 đến KCN Lại Yên

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh đáng chú ý có tuyến nối đường mục 5 với KCN Lại Yên dài khoảng 350 m. Trong đó, đoạn thuộc xã An Khánh dài khoảng 170 m. Tuyến có điểm đầu ở đoạn trường Quốc tế Mỹ St. Paul Hà Nội (đoạn đường mục 5 đã thi công). Tuyến kết thúc ở đoạn đường đôi trong KCN Lại Yên.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 9.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 10.

Tuyến đường trên thực tế thuộc xã An Khánh từ đường mục 5 đến sát KCN Lại Yên.

 

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

untitled 1619410134049491477947

Bản đồ quy hoạch xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Mê Linh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619603582335476376304

Bản đồ quy hoạch xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Văn Khê huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451086568622003825787

Bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645193597755845683197

Bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645082710153990409900

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Chu Phan huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451535540601376712913

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Liên Mạc, Mê Linh, Hà Nội

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Liên Mạc huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…