Bản đồ quy hoạch

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng, Hà Nội

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng, Hà Nội đáng chú ý nhất.

lh 20220426103145658

Liên Hồng là một trong 16 xã và thị trấn của huyện Đan Phượng, TP Hà Nội. Tổng diện tích đất tự nhiên của xã Liên Hồng là 5,26 km², giáp với nhiều xã khác của huyện Đan Phượng và huyện Mê Linh. (Ảnh: Google).

Xem ngay: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội mới nhất

1. Đường đi qua Nhà máy nước mặt Sông Hồng về phía tây

Đường đi qua Nhà máy nước mặt Sông Hồng về phía tây, sẽ mở ở địa bàn xã có chiều dài khoảng 700 m. Đoạn đường có điểm đầu ở đường Hồng Hà.

lh1 20220426103406969

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Liên Hồng theo bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Đan Phượng TP Hà Nội đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu đỏ).

lh1 20220426103239563

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Liên Hồng. (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường gần Nhà Máy nước mặt Sông Hồng về phía nam

Xã cũng sẽ mở một đường gần Nhà Máy nước mặt Sông Hồng về phía nam với chiều dài khoảng 1 km. Đoạn đường đi qua khu vực số 301, đường Liên Hồng.

lh2 20220426104332628

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Liên Hồng theo bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Đan Phượng TP Hà Nội đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu đỏ).

lh2 20220426104757413

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Liên Hồng. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ định hướng phát triển mạng lưới giao thông – Quy hoạch chung xây dựng huyện Đan Phượng TP Hà Nội đến năm 2030).

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

untitled 16195035883791901406348

Bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619410134049491477947

Bản đồ quy hoạch xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Mê Linh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619603582335476376304

Bản đồ quy hoạch xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Văn Khê huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451086568622003825787

Bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645193597755845683197

Bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645082710153990409900

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Chu Phan huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…