Bản đồ quy hoạch

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội (phần 5)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội đáng chú ý.

0 20220819075628710

 Xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

13. Khu đất từ đường Đại Áng qua thôn Vĩnh Trung

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Đại Áng, huyện Thanh Trì. Trong đó đáng chú ý có khu đất từ đường Đại Áng, qua khu vực hồ câu Vĩnh Thịnh, thôn Vĩnh Trung với diện tích khoảng 25.300,424 m2, dài khoảng 913 m.

1 20220819081834137

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Đại Áng nhìn trên ảnh vệ tinh. (Ảnh chụp từ Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

1 1 20220819081838437

 Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu ở đường Đại Áng mở rộng theo quy hoạch.

1 2 20220819081841860

 Khu đất này đi qua khu vực hồ câu Vĩnh Thịnh.

1 3 20220819081844961

 Đoạn qua khoảng giữa của thôn Vĩnh Trung và Vĩnh Thịnh.

1 4 2022081908184896

 Khu đất kết thúc ở khu vực cánh đồng gần thôn Vĩnh Trung.

1 5 2022081908185135

 Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi trên thực tế.

14. Khu đất từ mục 13 đến khu vực hồ câu Hùng Kễnh, thôn Vĩnh Thịnh

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Đại Áng đáng chú ý có khu đất từ mục 13 đến khu vực hồ câu Hùng Kễnh, thôn Vĩnh Thịnh với diện tích khoảng 11.940,747 m2, dài khoảng 440 m.

2 20220819084112555

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Đại Áng nhìn trên ảnh vệ tinh. (Ảnh chụp từ Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

2 1 20220819084231350

 Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu tiếp giáp khu đất ở mục 13.

2 2 20220819084235201

 Đoạn đi gần khu vực chùa Vĩnh Thịnh.

2 3 20220819084238468

 Khu đất này đi qua một số nhà dân và kết thúc ở khu vực hồ câu.

2 4 20220819084241648

 Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

15. Khu đất tiếp giáp mục 14

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Đại Áng đáng chú ý có khu đất tiếp giáp mục 14, diện tích khoảng 5.249,941 m2, dài khoảng 230 m.

3 20220819085418772

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Đại Áng nhìn trên ảnh vệ tinh. (Ảnh chụp từ Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

3 1 20220819085422142

 Toàn cảnh khu đất trên thực tế.

(- Ranh giới xã trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

– Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

– Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)

 

 

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

untitled 16195035883791901406348

Bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619410134049491477947

Bản đồ quy hoạch xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Mê Linh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619603582335476376304

Bản đồ quy hoạch xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Văn Khê huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451086568622003825787

Bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645193597755845683197

Bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645082710153990409900

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Chu Phan huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…