Thông tin quy hoạch

Thông tin Khu công nghiệp Thái Hà, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam


Khu công nghiệp Thái Hà tại huyện Lý Nhân có quy mô khoảng 219,01 ha (giai đoạn 1), giai đoạn 2 là 100 ha. Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị và Khu công nghiệp Thái Hà.

Khu công nghiệp Thái Hà tiền thân là Khu công nghiệp Liêm Cần – Thanh Bình được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam theo Công văn số 1350/TTg-KTN ngày 15/8/2008 .với diện tích quy hoạch 200 ha. Ngày 3/4/2017, Khu công nghiệp Liêm Cần – Thanh Bình được Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh địa điểm quy hoạch và đổi tên thành Khu công nghiệp Thái Hà.

Thông tin Khu công nghiệp Thái Hà, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Phối cảnh Khu công nghiệp Thái Hà

Quy hoạch KCN Thái Hà (Giai đoạn 1)

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Thái Hà – Giai đoạn 1 đã được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt ngày 19/4/2019 tại Quyết định số 649/QĐ-UBND. Khu vực nghiên cứu gián tiếp trong khu quy hoạch là toàn bộ quỹ đất phát triển công nghiệp đến năm 2030 với quy mô khoảng 219,01 ha. Diện tích nghiên cứu trực tiếp lập quy hoạch là 115,2 ha.

Thái Hà là khu công nghiệp đa ngành, công nghệ sạch, an toàn về tác động môi trường; có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Quy hoạch sử dụng đất: Đất quy hoạch Khu công nghiệp Thái Hà là 1.000.000 m2, bao gồm đất công nghiệp và kho tàng có diện tích 724.653 m2, chiếm 72,5%; đất công cộng, dịch vụ (13.715 m2, 1,4%); cây xanh, mặt nước (105.599 m2, 10,6%); khu đất có hạ tầng kỹ thuật cơ bản (13.352 m2, 1,3%); đất giao thông (142.681 m2, 14,3%). Ngoài ra còn có 151.519 m2 đất ngoài khu công nghiệp (đất giao thông đối ngoại đô thị).

Khu công nghiệp Thái Hà được quy hoạch nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung Khu đô thị Thái Hà, huyện Lý Nhân đã được phê duyệt. Đáp ứng kịp thời nhu cầu đầu tư và phát triển công nghiệp, công nghiệp phụ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư vào khu vực. Làm cơ sở pháp lý cho công tác chuẩn bị đầu tư và quản lý xây dựng theo PUP đã được phê duyệt.

Thông tin Khu công nghiệp Thái Hà, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Quy hoạch sử dụng đất Khu công nghiệp Thái Hà, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

Đến nay, giai đoạn 1 Khu công nghiệp Thái Hà đã thu hút 16 nhà đầu tư (trong đó có 7 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và 9 doanh nghiệp trong nước), đạt tỷ lệ có việc làm khoảng 91%, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 6.000 tỷ đồng, dự kiến ​​tạo giải quyết việc làm cho khoảng 7.000 lao động.

Quy hoạch KCN Thái Hà (Giai đoạn 2)

Ngày 06/3/2023, Phó Thủ tướng Lê Minh Khải đã ký Quyết định 179/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thái Hà và Dự án đầu tư kinh doanh giai đoạn 2, tỉnh Hà Nam.

Quyết định nêu rõ: Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng thương mại và dịch vụ Khu công nghiệp Thái Hà giai đoạn 2 – tỉnh Hà Nam. Đồng thời, đã chấp thuận chủ đầu tư Công ty trách nhiệm hữu hạn Hợp Tiến.

Quy mô sử dụng đất của dự án là 100 ha. Địa điểm thực hiện dự án thuộc xã Bắc Lý, thị trấn Trần Hưng Đạo và thị trấn Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Dự án có tổng vốn đầu tư 976,83 tỷ đồng. Trong đó vốn đầu tư của chủ đầu tư là 146,52 tỷ đồng, vốn huy động: 830,30 tỷ đồng.

Thời gian dự án: Từ 06/03/2023 đến 15/11/2069.

Tiến độ thực hiện dự án: không quá 36 tháng kể từ ngày được nhà nước bàn giao mặt bằng.

Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan

Quyết định nêu rõ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về nội dung được phân công thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 33. điểm i, khoản 2, điều. 69 của Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan.

Các bộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định chủ trương đầu tư dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 69 Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam bảo đảm tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo và nội dung thẩm định theo đúng quy định của pháp luật; sự phù hợp của dự án với quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; tiếp thu ý kiến ​​của các bộ, ngành; rà soát, xác định nhà đầu tư đáp ứng điều kiện được Nhà nước cho thuê đất tại thời điểm thuê đất; kiểm tra, giám sát để đảm bảo dự án được triển khai theo đúng địa điểm quy hoạch phát triển Khu công nghiệp Thái Hà đã được phê duyệt.

UBND tỉnh Hà Nam chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và đất nông nghiệp khác trong phạm vi thực hiện Dự án theo quy định của Luật Đất đai, Luật về Quản lý, sử dụng đất trồng lúa; giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện dự án, việc góp vốn đầy đủ theo cam kết và việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản trong việc thực hiện hoạt động kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp của chủ đầu tư…

Công ty TNHH Hợp Tiến (Nhà đầu tư) Khu công nghiệp Thái Hà cam kết sẽ góp đủ vốn chủ sở hữu để thực hiện Dự án theo đúng tiến độ đã cam kết và tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai; tuân thủ đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết việc áp dụng một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản trong việc kinh doanh đang hoạt động tại hạ tầng khu công nghiệp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Hợp Tiến chỉ được quyền thực hiện Dự án Khu công nghiệp Thái Hà sau khi dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chịu trách nhiệm nộp một khoản kinh phí để duy trì dự án . bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Vị trí và tính chất Khu công nghiệp Thái Hà

Xét về bản chất, Khu công nghiệp Thái Hà được quy hoạch là khu công nghiệp đa ngành, công nghệ sạch, an toàn với môi trường, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Về vị trí liên kết vùng, Khu công nghiệp Thái Hà nằm tiếp giáp với đường tỉnh lộ ĐT499 mở rộng với lộ giới 70m, có vị trí thuận lợi kết nối với các tỉnh lân cận, cụ thể:

Thông tin Khu công nghiệp Thái Hà, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Vị trí Khu công nghiệp Thái Hà trên bản đồ

Các hạng mục công trình tại Khu công nghiệp Thái Hà

Hệ thống phân phối điện: Nguồn điện tại Khu công nghiệp Thái Hà được cung cấp bởi Trạm biến áp 110KV/22KV Lý Nhân với công suất 80 MVA. Trong đó công suất cấp điện cho Giai đoạn 1 Khu công nghiệp Thái Hà là 22 MVA. Đường dây 22 KV đã sẵn sàng đấu nối đến từng lô đất trong khu công nghiệp.

Hệ thống cấp nước: Nguồn nước tinh khiết phục vụ cho Khu công nghiệp Thái Hà hiện nay được lấy từ nhà máy nước thực. Trong tương lai, nước tinh khiết sẽ được cung cấp thay thế từ Nhà máy nước tinh khiết Đạo Lý với công suất giai đoạn 1 là 4000 m3/ngày đêm.

Hệ thống xử lý nước thải: toàn bộ nước thải tại Khu công nghiệp Thái Hà được xử lý bằng hệ thống xử lý nước thải tập trung được đầu tư xây dựng với công suất xử lý giai đoạn 1 là 2050 m3/ngày đêm trước khi thải ra môi trường. Là hệ thống xử lý nước thải có khả năng xử lý nước thải từ cột B đến cột A đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường Việt Nam

Hệ thống đường nội bộ: Hệ thống giao thông nội bộ Khu công nghiệp Thái Hà được bố trí khép kín, rộng rãi. Trong đó, đường trục chính khu công nghiệp rộng 36 m (lòng đường rộng 22,5 m), các đường nhánh trong khu công nghiệp rộng từ 18,25 m đến 21,25 m (trong đó, lộ giới rộng từ 18,25 m đến 21,25 m). bề rộng mặt đường 11,25m).

Hệ thống giao tiếp: Hệ thống thông tin liên lạc tiêu chuẩn được xây dựng và sẵn sàng đấu nối theo nhu cầu của chủ đầu tư thông qua hệ thống thoát nước thải, đường ống cáp kỹ thuật đến từng lô đất.

Hệ thống chữa cháy: Hệ thống đường ống cấp nước chữa cháy của KCN Thái Hà có đường kính D110mm, được bố trí dọc theo các tuyến đường trong KCN, các họng nước chữa cháy được bố trí cách nhau từ 120m đến 150m/trụ cho phép khả năng ứng cứu trong mọi sự cố cháy nổ trong khu công nghiệp. khu công nghiệp khu công nghiệp

Hệ thống thoát nước mưa: Khu công nghiệp Thái Hà được san nền, bàn giao với cao độ tối thiểu 3,0 m và xây dựng hệ thống cống T4 rộng 17 m đảm bảo thoát nước tốt, tránh ngập úng cục bộ cho khu vực.

Chi phí thuê đất và ưu đãi đầu tư tại Khu công nghiệp Thái Hà

Về chi phí thuê đất:

Phí sử dụng cơ sở hạ tầng: 85 USD/m2/đến năm 2069. Phí sử dụng cơ sở hạ tầng có thể thay đổi tùy thuộc vào vị trí và diện tích lô đất thuê.

Phí quản lý, bảo trì hạ tầng: 11.600 VNĐ/m2/năm (tương đương 0,5 USD/m2/năm)

Tiền thuê đất hàng năm: Hiện các dự án hoạt động trong Khu công nghiệp Thái Hà được miễn tiền thuê đất từ ​​3 năm đến 15 năm tùy theo lĩnh vực đầu tư vào khu công nghiệp. Sau đó áp dụng đơn giá theo quyết định của Tỉnh Hà Nam.

Giá cấp nước sạch: 11.500đ/m3, có thể thay đổi theo quyết định của UBND Tỉnh Hà Nam

Giá cấp điện: Áp dụng theo biểu giá cấp điện của EVN (từ 1555đ – 2871đ/KWh)

Phí xử lý nước thải: 11.000 đồng/m3 (tương đương 0,478 USD/m3), lượng nước thải được tính bằng 80% lượng nước sạch sử dụng.

Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm VAT và có thể thay đổi mà không báo trước

Ưu đãi đầu tư vào Khu công nghiệp Thái Hà

Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp: Miễn 100% thuế TNDN trong 2 năm đầu, giảm 50% trong 4 năm tiếp theo.

Ưu đãi về thuế nhập khẩu: Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho doanh nghiệp

Hỗ trợ tuyển dụng lao động: các dự án hoạt động trong Khu công nghiệp Thái Hà được tỉnh Hà Nam chính sách hỗ trợ đăng tuyển, giới thiệu lao động.

Đánh giá post

Tác giả

  • Meey Map

    Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

    View all posts
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

Bản đồ hành chính Thành phố Long Xuyên

Bản đồ quy hoạch Thành phố Long Xuyên, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Long Xuyên, thành phố trực thuộc tỉnh An Giang, không chỉ nổi tiếng với cảnh quan hữu tình mà còn thu hút sự quan tâm đặc biệt về…

c 710 1681804753 6262

Khám phá bản đồ Chợ Mới, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ Chợ Mới. Khám phá Quy hoạch Đô thị và Giao thông tại huyện Chợ Mới, An Giang, để hiểu…

c 718 1681288496 7517

Bản đồ quy hoạch Huyện Giồng Riềng, Kiên Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ Huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang chi tiết và thông tin quy hoạch Huyện Giồng Riềng. Chúng tôi hi…

ban do quan cai rang can tho

Bản đồ Quy Hoạch Quận Cái Răng, Cần Thơ|Quy Hoạch Sử Dụng Đất

Bản đồ quy hoạch quận Cái Răng, Cần Thơ mới nhất 2024 giúp bạn đọc nắm được các thông tin quy hoạch về giao thông, bản đồ quy…

Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau

Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất của thành phố Cà Mau được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

vt 16408497558901851001498

Bản đồ quy hoạch huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế chi tiết và thông tin quy hoạch huyện Phong Điền. Chúng tôi…